Uluslararası İktisat Teorisi (+ Politikası)

Uluslararası İktisat Teorisi Ve Politikası

Vize Final
Vize Soruları Final Soruaları

Uluslararası İktisat Teorisi Ve Politikası 2021 Vize Soruları

1961 yılında posner tarafından ortaya atılan teori Aşağıdaki lerden hangisidir

Cevap : teknoloji açığı teorisi

Aşağıdaki teorilerden hangisi Sanayi ülkeleri arasındaki dış ticaret işgücü farklılıkları ile açıklamaktadır

Cevap : leontief teorisi

Yoksullaştıran büyümenin kuramsal temellerini geliştirilmiş olan iktisatçı Aşağıdaki lerden hangisidir

Cevap : bhagwati

Aşağıdaki lerden hangisi devletin ihracatı teşvik etmek amacıyla Vergi iadesi düşük faizli kredi gibi

 

Cevap : subvansiyonlar

Yeni bir mal geliştiren ve ilk ihracatçısı olan ülkenin zamanlı ithalatçı konumuna

Cevap : teknoloji açığı teoremi

Her tarife konulan bir mal yurtiçinde zaten üretilmiyor sa koruma sağlamayan

Cevap : hasılat tarifesi

Aşağıdaki ifadelerden hangisi uluslararası ticaret teorisinin doğuşunda belirtilen

Cevap : ekonomi eksik istihdam dadır

Aşağıdaki lerden hangisi gelişmiş ülkelerin ithalat yaptıkları az gelişmiş ülkelerin ihracatlarını çeşitli baskı

Cevap :  gönüllü ihracat kısıtlamaları

Malların uluslararası sınırlardan geçirilmesi için hükümetten alınan izne

Cevap : gümrük vergileri

Bir ekonomide teknoloji veri kabul edildiğinde mevcut tüm kaynakların tam ve etkin olarak istirham edilmesi

Cevap : üretim olanakları eğrisi

Bir ekonomide teknoloji veri kabul edildiğinde mevcut tüm kaynakların tam ve etkin olarak istirham edilmesi

Cevap : üretim olanakları eğrisi

Aşağıdaki Ticaret türlerinden hangisi Komşu iki ülke arasındaki özel anlaşmalarla uygulanmaktadır

Cevap : sınır ve kıyı ticareti

Aşağıdaki şıklardan hangisinde teklifi aynı anda 3 şeyi ifade eder

Cevap : ihraç miktarı ithal miktarı uluslararası fiyat oranı

Üretim faktörlerinin aynı oranda artması faktörlerin ekonominin farkı sektörlerine tahsisini aynı oranda

Cevap : yansız büyüme

Gümrük vergilerinin ithal malının hiç fiyatını yükseltmesi İttihat ve Terakki protezcileri dış piyasanın rekabetinden

Cevap : üretimi etkisi

16 ve 17. yüzyılda etkili olan iktisadi yaklaşım Aşağıdaki lerden hangisidir

Cevap : Merkantilizm

Fizyokratlara göre Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur

Cevap : ekonomik zenginliğini tek kaynağı topraktır

Aşağıdaki lerden hangisi dünya ticaretinin serbestleşmesi nin önündeki engellemeler

Cevap : arbitraj kısıtlamaları

faktör donatımı teorisini test etmek üzere 1947 yılında 1 çalışma

Cevap : leontief

Firmanın kendi üretim ölçeği arttığında ortalama maliyetleri Mezarlığı duruma ne ad verilir

Cevap : içsel ölçek ekonomileri

Genel denge analizi gösterim için Aşağıdaki lerin hangisinden faydalanmaktadır

Cevap : üretim olanakları eğrisi

Aşağıdaki lerden hangisi Merkantilizm doktrinine ait özelliklerden birisidir

Cevap : feodalitenin yerine ulusal Devletlerin kurulmakta olduğu bir dönemdir

kim aldı ve iki faktörlü modelde tek bir faktörün arıza artırılacak olursa onu yoğun olarak kullanan

Cevap : rybczynski teoremi

Aşağıdaki lerden hangisi benzer mal veya hizmetler üreten firmaların fiyatları ve belirlemek

Cevap : Kartel

Merkantilizm hangi yüzyılda etkili olmuştur?

Cevap : 16 ve 17. Yüzyıl

Bir maldan bir br. daha fazla üretmek için diğer maldan vazgeçilen

Cevap : fırsat maliyeti

Bir ülkeye tarifeler başta olmak üzere dış ticarette uygulanan kuralların tamamına
cevap en çok kayrılan ülke ilkesi

Cevap :

Aşağıdaki lerden hangisi bir ülkede Ali bir şekilde üretim artışı sonucunda veya mevcut yönetimden

Cevap :  Hollanda hastalığı

mutlak üstünlük teorisi hangi iktisatçı tarafından

Cevap : Smith

Aşağıdaki lerden hangisi gelişmiş ülkelere ithalat yaptıkları az gelişmiş ülkelerin ihracatlarını

Cevap : gönüllü ihracat kısıtlamaları

Aşağıdaki görüşlerden hangisi klasik liberalizm yaklaşımının ilkelerine aykırıdır

Cevap : ekonomik hayata devlet….

Aşağıdaki lerden hangisi ülkeler Kalkınma politikaları kapsamında ileride gelişip karşılaştırmalı

Cevap : genç endüstri tezi

Eğer tarifi konulan bir mal yurtiçinde zaten üretilmiyor sa koruma sağlamayan

Cevap : hasılat tarifesi

Aşağıdaki lerden hangisinde emek-değer teorisini savunan düşünürler bir arada verilmiştir.

Cevap : Smith Ricardo

Aşağıdaki lerden hangisi Heck scher ohlin modeli yardım ile ortaya atılan teorilerden biri değildir?

Cevap : kuznets teoremi

Aşağıdaki lerden hangisi eski ve en geniş kullanım alanına sahip

Cevap : gümrük tarifeleri

Aşağıdaki lerden hangisi IMF nin amaçları arasında yer almaz

Cevap : uluslararası ticaretin gelişimini yavaşlatmak

Aşağıdaki teorilerden hangisinin temel sonucun ortaya çıkabilmesi nin gerekli koşullarından birinin faktör fiyatları

Cevap : heckscher ohlin teorisi

Aşağıdaki şıklardan hangisi işletmeler tarafından ihtiyaç duyulan yatırım mallarının

Cevap : Leasing

Yabancı malların herhangi bir gümrük tarifesi ödenmeden muhafaza edildiği kapalı alanlara

Cevap : antrepolar

Monopol gücüne sahip bir firmanın malını dış piyasada iç piyasadan daha düşük bir fiyata

Cevap : damping

Uluslararası İktisat Teorisi Ve Politikası

 

İktisadi Büyüme Ve Kalkınma
İktisat-Açıköğretim
Uluslararası İktisat Teorisi Ve Politikası Ders Kitabı, Uluslararası İktisat Teorisi Ve Politikası
Uluslararası İktisat Teorisi Ve Politikası Ders Kitabı
İktisadi Büyüme Ve Kalkınma
iktisat-uzaktan
Uluslararası İktisat Teorisi Ve Politikası
Uluslararası İktisat Teorisi
TOEFL
TOEFL
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı
Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı
error: Content is protected !!