Uygurlar

Uygurlar

Vize Final
Vize Deneme-1 2021 Final Soruları
Vize Deneme-2
Vize Deneme-3
Vize Deneme-4
Uygurlar 2020 Vize
Uygurlar 2021 Vize

 

Uygurlar 2021 Final Soruları

1. I. 1909 yılinda, Mogoitu Irmaği. șine-usu Gölü ve Orgötü Daği çevresinde bulunmuştur
II.Finli bir heyet tarafindan bulunmuştur.
III.1918 Yilında Finli bilim adami Güstav John Ramstedt tarafindan yayımlanmiştir.
Yukaridaki bilgiler aşağıdaki yazitlardan hangisine aittir?

A) Karabalsagun Yazıtı
B) Sine-usu Yazıtı
C) Gurbalcin Yazıtı
D) Ulaan-gom Yazıt
E) Tez Abidesi

Cevap : B) Sine-usu Yazıtı

2. İnel Kagan’in tahta geçememesinin sebebi nedir?

A) Annesinin cariyelikten gelmesi
B) YAKI Terele nin yennde olmamasi
C) Asker tarafindan istenmemesi
D) Dirayetsizliği
E) savaşçı özelliğinin olmayışı

Cevap : A) Annesinin cariyelikten gelmesi

3- Kutlug Bilge Kül Kağan’ın ölüm tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 746
B) 748
C) 749
D) 745
E) 747

Cevap : E) 747

4- Kan-chu Uygurları hangi tarihte ilk elçilik heyetini göndermiştir?

A) 964
B) 961
C) 962
D) 960
E) 963

Cevap : C) 962

5- Asağidakilerden hangisi Çin elçisi Wang Yen-Te’nin Uygur ülkesine yaptiği seyahati sırasında gözlemledigi kadınlarla ilgili verdigi bigilerden değildir?

A) Gündelik hayatta hiç, gözükmezler ve çadırdan dışarıya çıkmazlar
B) Po-tieh (keçe)imalederler.
C) Başlarina Yu-mao (kalpak-sapka) takarlar
D) Samur kürkü imal ederler
E) Çiçek motifler ile islenmis elbise imal ederler

Cevap : A) Gündelik hayatta hiç, gözükmezler ve çadırdan dışarıya çıkmazlar

6- Sarı Uygur kızlarının evlendiklerinde taktıkları takıya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bindal
B) Manım
C) Talkan
D) Leviratüs
E) Yandag

Cevap : B) Manım

7- Uygur hakimiyetine son veren Türk boyu aşağidakilerden hangisidir?

A) Oguz
B) Basmil
C) Kırgız
D) Turgis
E) Karluk

Cevap : C) Kırgız

8- Sha- Chou Uygurlarının önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çin ile orta asya arasındaki ticaret yolu üzerinde hakimiyet kurmaları
B) Kara kitaylarla münasebetlet kurmaları
C) Maniheizmi yaymaları
D) Moğollara tabi olmaları
E) Tarımla uğraşmaları

Cevap : A) Çin ile orta asya arasındaki ticaret yolu üzerinde hakimiyet kurmaları

9- Asağıdakilerden hangisi 740 yılında kurulan etno-politik federasyon içerisinde etnik açıdan birbirine oldukça yakan iki boydur?

A) On Uygur – Tokuz Oguz
B) Tokuz Oğuz – Karluk
C) On Uygur – Tokuz Tatar
D) Karluk – Basmil
E) Türgiş – Sekiz Oğuz

Cevap : A) On Uygur – Tokuz Oguz

10- Aşağıdaki dinlerden hangisi uygur toplumu içerisinde tabakalar arasında kabul görmüştür?

Cevap : Mani Dini

11- Karabalsagun Kağanı Kitabesinin Çincesinde Uygur Hakanı nasıl tanımlamıştır?

A) Dokuz soyun Kağanı
B) Beş soyun Kağanı
C) Yedi Soyun Kağanı
D) Üç soyun kağanı
E) İki soyun Kağanı

Cevap : A) Dokuz soyun Kağanı

12- Dokuz Oguz tabiri Çin kaynaklarında ilk defa hangi tarihte geçmiştir?

A) 625
B) 626
C) 627
D) 628
E) 629

Cevap : C) 627

13- Aşağıda verilen suçların hangisinin cezası idam değildir?

A) Adam yaralama
B) Hayvan kaçırma
C) Hırsızlık
D) Barış zamanında başkasına kılıç çekmek
E) Irza tecavüz

Cevap : A) Adam yaralama

14- Oğuzlar hangi tarihte Kırgızlar ve Çinlilerle Uygurlara karşı savaşlar düzenlediler?

A) 749
B) 750
C) 747
D) 746
E) 748

Cevap : B) 750

15- Aşağıdakilerden hangisi kağan savaşta olduğu sırada kağanın annesinin idari görevlerinden değildir?

A) Halkın şikâyetlerini dinler.
B) İçişlerinden sorumlu olur.
C) Yabancı ülkelere elçiler gönderir.
D) Adaleti sağlar
E) Töreyi uygular, davalara bakar

Cevap : C) Yabancı ülkelere elçiler gönderir.

16- Kırgız baskınının ardından Çinliler hangi tarihte Uygurların tekrar toparlanması için yardımda bulunmuştur?

A) 842
B) 844
C) 841
D) 845
E) 843

Cevap : C) 841

17- Uygurlarda devletin iç ve dış işlerini yöneten devlet görevlisinin ismi nedir?

A) İbügesi
B) Apa Tarhan
C) tigin
D) Yargucu
E) Bitigg

Cevap : B) Apa Tarhan

18. Lo-yang ihtilalci An Lu-san’in kuvvetlerinin eline kaç kere geçmiştir?

A) 5
B) 2
C) 1
D) 3
E) 4

Cevap : B) 2

19. Aşağıdakilerden hangisi Uygur kadınlarınin bağladiği kuşaklarn renklerindendir?

A) Kırmızı
B) Mor
C) Beyaz
D) Sarı
E) Yeşil

Cevap : A) Kırmızı

20. Kan-chou Uygurları hangi tarihte ilk elçilik heyetini göndermistir?

A) 960
B) 963
C) 961
D) 962
E) 964

Cevap : D) 962

21. Jen-mei Kagan aşagıdaki tarihlerin hangisinde Çin’e elçi göndermiştir?

A) 927
B) 926
C) 924
D) 923
E) 925

Cevap : C) 924

22. Aşağıdakilerden hangisi Dokuz Oğuzların arasinda bulunan boylardan değildir?

A) Karluk
B) Tongra
C) Bayırku
D) hun
E) Buhu

Cevap : A) Karluk

23- Ay Tengri’de Kut Bulmiş Alp Bilge Kagan hangi yılda Çin’e elçi gönderip prensesle evlenme isteğinde bulundu?

A) 812
B) 813
C) 811
D) 814
E) 810

Cevap : B) 813

24- Dokuz Oğuzlar Çin kaynaklarında nasıl isimlendirilmişlerdir?

A) Yaklakan
B) Tölesler
C) Tu-ku
D) Hakaniye
E) Aşina

Cevap : B) Tölesler

25- Çinli prensesle evlenmek için elçi gönderen Uygur hakanı aşağidakilerden hangisidir?

A) İlteber
B) Bögü
C) Tung Yabgu
D) Hazar Tigin
E) Moyen-çor

Cevap : E) Moyen-çor

26- To-la-ssu Kagan Çinli prenses tarafindan hangi tarihte zehirlenerek öldürüldü?

A) 792
B) 791
C) 790
D) 793
E) 788

Cevap : C) 790

27- Şatolar hangi tarihte Tibetlilere karşı ayaklanıp Ötüken’e doğru göçe başladılar?

A) 808
B) 810
C) 811
D) 809
E) 807

Cevap : A) 808

28-
Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
Mani dinini benimsemişlerdir.
Tibetlilerle mücadele etmişlerdir.
Yukarıda özellikleri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Goktürkler
B) Uygurlar
C) Tabgaçlar
D) Akhunlar
E) Hunlar

Cevap : B) Uygurlar

Uygurlar 2021 Final Soruları

29- Karabudun’un manası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asilzade
B) Turk olmayanlara verilen genel isim
C) Tüccar
D) Zanaatkar
E) Sıradan halk

Cevap : E) Sıradan halk

30- Aşağıdakilerden hangisi Uygur toplumu arasında görülen dinlerden değildir?

A) Gok Tanri Inanci
B) Zerdustlük
C) Budizm
D) Mani
E) Hristiyanlik

Cevap : B) Zerdustlük

31- Uygurlara yenilen Dokuz Oguzlar 840 tarihinden sonra hangi bölgeye göç etmiştir?

A) İran
B) Sir- Derya
C) Afganistan
D) Moğolistan
E) Güney Çin

Cevap : B) Sir- Derya

32- Bögü Kağan’ın tahta çıkış tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 759
B) 758
C) 757
D) 756
E) 755

Cevap : A) 759

33. Uygurlar, 744 yılında aşağıdaki hangisinin yardımıyla Basmil Kağanını mağlup ederek kendi kağanlıklarını kurmuşlardır?

A) Kipçaklar
B) Turgişler
C) Kırgızlar
D) Göktürkler
E) Dokuz Oğuzlar

Cevap : D) Göktürkler

34. Aşağıdakilerden hangisinde.ikinci Uygur Kağanı Moyen-çor adına diktirilen yazıtlar bir arada verilmiştir?

A) Sine-usu Yaziti, Terhin (Taryat) Abidesi, Tez Abidesi
B) Suci Yaziti, Ulaan-gom Yaziti, Tez Abidesi
C) Suci Yaziti, Ulaan-gom Yazitı, Hoytu Tamir Yaziti
D) Karabalsagun Yazit, Sine-usu Yaziti, erhin (Taryat) Abidesi
E) Sine-usu Yaziti, Terhin (Taryat) Abidesi, Suci Yaziti

Cevap : A) Sine-usu Yaziti, Terhin (Taryat) Abidesi, Tez Abidesi

35. I-ikinci Uygur Kağani Tengride Bolmıs il itmis Bilge Kagan” adına dikilmistir
II-1976 yilinda bulunmuştur
III-Göktürk harfleri ile yazlmis olup yirmi iki satirdan olusmaktadır.
IV- Kagan damgasi bulunmaktadir.
Yukarıda özellikleri verilen Uygur abidesi aşağidakilerden hangisidir?

A) Tez Abidesi
B) Şine-usu Yazıtı
C) Terhin (taryat) Abides
D) HoytuTamir Yazıtı
E) Karabalsagun yazıtı

Cevap : A) Tez Abidesi

36. Uygurlarin müttefikleri Basmil ve Karluklarla beraber Göktürk Kağanliğint yiktikları tarih aşağidakilerden hangisidir?

A) 810
B) 300
C) 50
D) 744
E) 751

Cevap : D) 744

37. Tun Baga Tarkan’in vefat ettigi yil asağidakilerden hangisidir?

A) 793
B) 792
C) 790
D) 789
E) 791

Cevap : D) 789

38. Aşağıdakilerden hangisi Kutluk Bilge Kağan’in faaliyetlerinden biri değildir?

A) Karluk isyanıni bastirdi
B) Turfan bölgesine ve Dogu Turkistan sehirlerine önem verdi.
C) Çin’e sefer düzenledi
D) Tibetilerin ellerini Doğu Turkistandan çektirdi
E) Kırgız seferi

Cevap : C) Çin’e sefer düzenledi

39. Ay Tengride Kut Bulmis Alp Bilge Kağan’in tahta geçis yili aşağidakilerden hangisidir?

A) 809
B) 807
C) 808
D) 806
E) 805

Cevap : C) 808

40. Aşağıdakilerden hangisi törenin değişmez hükümlerinden değildir?

A) Faydalılık
B) Esitik
C) Adalet
D) Savasçılık
E) iyilik

Cevap : D) Savasçılık

41. Kırgız baskınının ardından Cinliler hangi tarihte Uygurlarin tekrar toparlanması için yardimda bulunmuştur?

A) 842
B) 845
C) 844
D) 843
E) 841

Cevap : E) 841

42. Türk kültür tarihi bakimindan büyülk neticeler doguran Lo-yang seferinin tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 761
B) 759
C) 760
D) 762
E) 763

Cevap : D) 762

43. Aşağıdakilerden hangisi kagan savaşta oldugu sirada kaganın annesinin idari görevlerinden değildir?

A) Halkın Sikayetlerini dinler
B) İç islerinden sorumlu olur
C) Yabancı ülkelere elçiler gönderir
D) Adaleti saglar
E) Töreyi uygular davalara bakar.

Cevap : C) Yabancı ülkelere elçiler gönderir

44. Uygur Devleti hangi boy üzerinde gelişmeye başlamıştır?

A) Dokuz oguz
B) Karluk
C) Basmil
D) Kıpcak
E) Dokuz tatar

Cevap : A) Dokuz oguz

45. Aşağıdakilerden hangisi hükümdar alametlerinden değildir?

A) Kopuz
B) Davul
C) Orgin
D) Otağ
E) Tuğ

Cevap : A) Kopuz

46. Uygur hakimiyetine son veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oğuz
B) Basmil
C) Karluk
D) Kırgız
E) Turgiş

Cevap : D) Kırgız

47. Bogü Kagan hangi tarihte ikinci kez çinli prensesle evlenmiştir?

A) 769
B) 767
C) 766
D) 765
E) 768

Cevap : A) 769

48. Ning-kuo prensesinin Uygur ülkesinden in’e geri döndügü tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A) 755
B) 757
C) 759
D) 758
E) 756

Cevap : D) 758

49. Moyen-cor Kağan Bati seferinde aşağıdakilerden hangisini hâkimiyet altına almıştır?

A) Dokuz Tatarlar
B) Sekiz Oğuz
C) Karluklar, Türgisler
D) Çin
E) Kırgızlar

Cevap : C) Karluklar, Türgisler

50- Aşağıdaki kitabelerin hangisinde 763te Mani dinine gecis icin yayınlanan emirname ile ilgili bilgi vardır?

A) Ulaan-gom Kitabesi
B) Suci Kitabesi
C) Gurbalcin Kitabes
D) Hoytu Tamir Kitabesi
E) Karabalgasun Kitabesi

Cevap : E) Karabalgasun Kitabesi

51- Aşağidakilerden hangisi Uygur kadınının gündelik hayatında ki görevlerinden birisi değildir?

A) Çocukların terbiyesi ile alakadar olmak
B) Ticaretle uğraşmak
C) Evin idari işleriyle uğraşmak
D) Ev işleriyle meşgul olmak
E) Evin mali işleriyle mesgul olma

Cevap : B) Ticaretle uğraşmak

 

Auzef Uygurlar Auzef Uygurlar Ders Kitabı PDF

Uygurlar

Auzef Tarih facebook Auzef Tarih
Telegram Tarih lolonolo YOUTUBE
error: Content is protected !!