Veri Bilimi

Veri Bilimi Deneme Sınavları

Vize Deneme 1 Final deneme 1
Vize Deneme 2 Final deneme 2
Vize Deneme 3 Final deneme 3
Vize Deneme 4 Final deneme 4
Final deneme 5
Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 8
Ünite 2 Ünite 9
Ünite 3 Ünite 10
Ünite 4 Ünite 11
Ünite 5 Ünite 12
Ünite 6 Ünite 13
Ünite 7 Ünite 14

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler
Veri Bilimi İçin Temel Kavramlar
Veri Bilimi İçin Python Programlamasına Giriş
Python’a Özgü Veri Yapıları-1 (liste)
Python’a Özgü Veri Yapıları-2 (tuple, Küme, Sözlük)
Python’da Kontrol Yapıları -1
Python’da Kontrol Yapıları- 2
Python İçin Veri Analizi Araçları -1 (numpy)
Python İçin Veri Analizi Araçları -2 (pandas)
Python İçin Veri Analizi Araçları -3 (matplotlıb)
İstatistiksel Analiz
Makine Öğrenimi (denetimli-Denetimsiz Öğrenme)
Regresyon
Sınıflandırma
Kümeleme

Veri Bilimi ve Python: Temel Kavramlardan Makine Öğrenimine

Günümüzde bilgi çağında, büyük veri setleri analiz edilerek değerli bilgiler elde etmek, iş dünyasında ve bilimde rekabet avantajı sağlamak için önemli hale gelmiştir. Veri bilimi, bu büyük veri setlerini anlamak, işlemek ve analiz etmek için kullanılan bir disiplindir. Bu makalede, veri bilimi alanındaki temel kavramlardan başlayarak, Python programlamasına giriş yapacak ve veri analizi araçlarından makine öğrenimine kadar geniş bir yelpazede konuları ele alacağız.

Veri Bilimi İçin Temel Kavramlar

Veri bilimi, istatistik, matematik, programlama ve bilgi teknolojilerinin entegrasyonunu içeren disiplinlerarası bir alandır. Temel kavramlar arasında veri türleri, veri setleri, veri temizleme ve veri manipülasyonu yer almaktadır. Veri bilimcileri, karmaşık veri setlerini anlamak, temizlemek ve analiz etmek için bu temel kavramları kullanırlar.

Python Programlamasına Giriş

Veri bilimi dünyasında en yaygın olarak kullanılan programlama dillerinden biri Python’dır. Python, açık kaynaklı olması, geniş kütüphane desteğine sahip olması ve kullanımının kolay olması nedeniyle tercih edilmektedir. Bu bölümde, Python programlamasına temel bir giriş yapacak ve dilin temel özelliklerini öğreneceğiz.

Python’a Özgü Veri Yapıları

Python, çeşitli veri yapılarına sahiptir. Bu makalede, liste, tuple, küme ve sözlük gibi temel veri yapılarını inceleyeceğiz. Her bir veri yapısının özellikleri ve nasıl kullanılacağı konularına detaylı bir şekilde değineceğiz.

Python’da Kontrol Yapıları

Python’da kontrol yapıları, programın akışını yönlendirmek için kullanılır. İf-else ifadeleri, döngüler ve break ifadeleri gibi kontrol yapılarını öğrenerek, programlarımızı daha etkili ve esnek hale getirebiliriz.

Python İçin Veri Analizi Araçları

Veri analizi, veri bilimi sürecinin önemli bir aşamasıdır. Python, bu aşamada kullanılan çeşitli kütüphanelere sahiptir. Numpy, pandas ve matplotlib gibi kütüphaneler, veri analizi ve görselleştirmenin yanı sıra matematiksel işlemleri de destekler.

İstatistiksel Analiz

İstatistik, veri bilmi alanında bilgi çıkarmanın temel araçlarından biridir. Bu bölümde, temel istatistik kavramlarına ve istatistiksel analizin nasıl gerçekleştirileceğine odaklanacağız.

Makine Öğrenimi: Denetimli ve Denetimsiz Öğrenme

Makine öğrenimi, bilgisayar sistemlerinin deneyimlerinden öğrenmesine olanak tanıyan bir alanı kapsar. Denetimli öğrenme ve denetimsiz öğrenme, makine öğrenimi modellerinin temel tiplerini temsil eder. Bu bölümde, her iki öğrenme türünü inceleyerek, gerçek dünya uygulamalarında nasıl kullanılabileceğini anlayacağız.

Regresyon, Sınıflandırma ve Kümeleme

Makine öğrenimi altındaki regresyon, sınıflandırma ve kümeleme, farklı veri setleri üzerinde belirli görevleri gerçekleştirmek için kullanılan teknikleri ifade eder. Bu bölümde, her bir konsepti ayrıntılı olarak ele alacak ve gerçek dünya örnekleri üzerinden nasıl uygulanabileceğini göreceğiz.

Bu makale, veri bilimi alanına geniş bir bakış sunarak, temel kavramlardan başlayarak makine öğrenimi tekniklerine kadar birçok konuyu kapsamaktadır. Veri bilimi dünyasında bilgi sahibi olmak, günümüzde birçok sektörde başarıya ulaşmanın anahtarıdır.

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO -Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Örnek 1: Python’a Özgü Veri Yapıları (Liste)
Python’a Özgü Veri Yapıları (Liste)
Örnek 2: Python’da Kontrol Yapıları
Python’da Kontrol Yapıları
Örnek 3: Numpy ile Matematiksel İşlemler
Numpy ile Matematiksel İşlemler

Bu örnekler, veri blimi konularını Python programlama dilinde nasıl kullanabileceğinizi anlamanıza yardımcı olacaktır. Daha fazla

örnek ve uygulama yaparak konuları pekiştirebilirsiniz.

 

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!