Web Programlama II

Web Programlama II Deneme Sınavları

2022 Vize Soruları 2022 Final Soruları
Vize Deneme 1 Final deneme 1

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Üniteler

İnternet Ve Web Teknolojileri Temel Kavramlar
Mvc Yapısı Ve Asp.net Core İle Mvc Kullanımı
Layout Kavramı Ve Razor View Engine (razor Görünüm Motoru)
Form İşlemleri Ve Model Bağlama
Durum Yönetimi Ve Vıew’e Veri Aktarımı
Etiket Yardımcıları (tag Helper)
Model Doğrulama (model Valıdatıon)
Lınq – Language Integrated Query (dile Entegre Sorgu)
Entıty Framework Core
Web Apı

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Öğrenci Dostu
LOLONOLO -Öğrenme Yönetim Sistemi

 

Web Programlama -II 2022-2023 Vize Soruları

 

Web Programlama -II 2022-2023 Vize Soruları

1. Asp. Net Core MVC projesindehttp://localhost:3000/Personel/Hesapla url’si ilegelen istek hangi Controller ve Action tarafından karşılanır?

A ) PersonelController – Hesapla Action

B ) HomeController – Index Action

C ) DefaultController – Index Action

D ) PersonelController – Index Action

E ) HomeController – Hesapla Action

Cevap : A ) PersonelController – Hesapla Action

2. Web’in hangi aşamasında kullanıcıların yorum yapma ve geri bildirim olmadan, sadece bilgi alabildikleri bir ortam sunulmaktadır?

A ) Web 2. 0

B ) Semantic Web

C ) Web 4. 0

D ) Web 1. 0

E ) Web 3. 0

Cevap : D ) Web 1. 0

3. Asp. net Core projesi çalıştırıldığında hangi port numarası seçilir?

A ) 4000

B ) 3000

C ) 2000

D ) Rastgele Uygun Port

E ) 1000

Cevap : D ) Rastgele Uygun Port

4. Asp. Net Core MVC uygulamalarında Layout,varsayılan olarak hangi klasörün altında tanımlıdır?

A ) View/Default

B ) Index/Default

C ) Controller/Shared

D ) Model/Shared

E ) View/Shared

Cevap : E ) View/Shared

5. Asp. Net Core MVC uygulamalarında Controller’dacookie tanımlamak için hangi namespace(isimalanı ) projeye eklenmelidir?

A ) System. Text. Json

B ) Microsoft. AspNetCore. Http

C ) Microsoft. AspNetCore. Json

D ) Microsoft. Extensions. Logging

E ) System. Collections. Generic

Cevap : B ) Microsoft. AspNetCore. Http

6. Bir MVC modelinde kullanıcıya görsel bir arayüz sağlayan bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Controller

B ) Model

C ) View

D ) ViewBag

E ) Validation

Cevap : C ) View

7. @for (int i = 1; i < 3; i++ ) {@i. ToString( ) }Asp. Net Core MVC de bir View’de yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekran görüntüsü ne olur?

A ) 123

B ) iii

C ) @i. ToString( ) @i. ToString( ) @i. ToString( )

D ) 12

E ) @i. ToString( ) @i. ToString( )

Cevap : D ) 12

8. [HttpPost]public string DegerAl( ) {return (“txt” ) ;}Yukarıda tanımlı metod UserController’ında ise bu metoda gönderim yapan form nasıl tanımlanabilir?

A ) <form method=”POST”action=”\UserController\DegerAl”>. . . </form>

B ) <form action=”\User\DegerAl”>. . . </form>

C ) <form method=”GET”action=”\User\DegerAl”>. . . </form>

D ) <form method=”Get”action=”\UserController\DegerAl”>. . . </form>

E ) <form method=”POST”action=”\User\DegerAl”>. . . </form>

Cevap : E ) <form method=”POST”action=”\User\DegerAl”>. . . </form>

9. Asp. Net Core MVC uygulamalarında Session kullanmak için yapılandırma ayarları hangi dosyada yapılmalıdır?

A ) Startup. cs

B ) wwwroot

C ) Packages

D ) Program. cs

E ) Framework

Cevap : A ) Startup. cs

10. Net Core için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A ) Farklı platformlarda çalışabilir.

B ) Bulut ortamında barındırılabilir.

C ) Performansı yüksektir.

D ) Mikro servis mimarisine uyumludur.

E ) Açık kaynak değildir.

Cevap : E ) Açık kaynak değildir.

Web Programlama -II 2022-2023 Vize Soruları

Yönetim Bilişim Sistemleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Web Programlama -II 2022-2023 Vize Soruları

11. Asp. Net Core MVC uygulamasında bir Html Formhttp://localhost:3000/Ogrenci/DegerAl?ogrAd=Hasan şeklinde gönderildi ise bu URL’den kaç farklı form elemanı değeri elde edilebilir?

A ) 5

B ) 3

C ) 2

D ) 1

E ) 4

Cevap : D ) 1

12. Ağ üzerindeki web kaynaklarının görüntülenmesinde hangi protokol kullanılır?

A ) DNS

B ) IP

C ) HTTP

D ) SMTP

E ) FTP

Cevap : C ) HTTP

13. Asp. Net Core MVC projelerinde varsayılan olarak hangi Controller tanımlıdır?

A ) Controller

B ) DefaultController

C ) HomeController

D ) IndexController

E ) ViewController

Cevap : C ) Home Controller

14. Asp. Net Core MVC’de Controller’dan view’e Personel tipinde Per nesnesi gönderilmektedir. Bu Per nesnesine ait PerBirim özelliğinin değerine gönderimi gerçekleştirilen view içerisinden aşağıdaki kodlardan hangisi kullanılarak ulaşılabilir?

A ) @m. PerBirim

B ) @PerBirim

C ) @Personel. Perbirim

D ) @Per. PerBirim

E ) @Model. PerBirim

Cevap : E ) @Model. PerBirim

15. Asp. Net Core MVC uygulamalarında kullanılanLayout’a ait dosya uzantısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A ) . php

B ) . css

C ) . cshtml

D ) . js

E ) . cs

Cevap : C ) . cshtml

16. Cookie’ler ile aşağıdaki bilgilerin hangisini tutmak en uygun olur?

A ) Kullanıcı yetki bilgilerini

B ) Kullanıcı renk tercihlerini

C ) Sunucu bilgilerini

D ) Kullanıcı şifre bilgilerini

E ) Veri tabanı bilgilerini

Cevap : B ) Kullanıcı renk tercihlerini

17. Html Form işlemlerinde bir çok seçenek içerisinden birden fazla seçim yapılmak istendiğinde hangi form eleman tipi kullanılabilir?

A ) text

B ) checkbox

C ) button

D ) submit

E ) radio

Cevap : B ) checkbox

18. Aşağıdakilerden hangisi Razor yorum-açıklama bloğu için doğru bir söz dizimidir?

A ) @* açıklama*@

B ) <! Açıklama

C ) // açıklama

D ) { açıklama }

E ) /* açıklama */

Cevap : A ) @* açıklama*@

19. Bir Html Form gönderilmek istendiğinde bu form hangi form elemanı tarafından gönderilir?

A ) <input type=”submit”>

B ) <input type=”gonder”>

C ) <input type=”radio”>

D ) <input type=”hidden”>

E ) <input type=”text”>

Cevap : A ) <input type=”submit”>

20. Aşağıda verilen web frameworkleri (çerçeveleri ) ve programlama dilleri eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

A ) Flask (Python )

B ) CodeIgniter(Javascript )

C ) Spring (Java )

D ) Laravel (Php )

E ) Asp. Net Core (C# )

Cevap : B ) CodeIgniter(Javascript )

Web Programlama -II 2022-2023 Vize Soruları

Yönetim Bilişim Sistemleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

 

Web Programlama II Auzef Web Programlama II Ders kitabı pdf

Auzef Web Programlama II Ders kitabı

Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Auzef Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Telegram-min
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!