Yerel Yönetimlerde Rekreasyon

Yerel Yönetimlerde Rekreasyon

Auzef Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Deneme Sınavları

2022 Güz Vize Final deneme 1
Vize Deneme 1 Final deneme 2
Vize Deneme 2 Final deneme 3
Vize Deneme 3 Final deneme 4
Vize Deneme 4 Final deneme 5
Final deneme 6
Final deneme 7
Final deneme 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite 1 Ünite 5
Ünite 2 Ünite 6
Ünite 3 Ünite 7
Ünite 4 Ünite 8

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Yerel Yönetimlerde Rekreasyon

Yerel Yönetimlerde Rekreasyon 2022-2023 Vize Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birlik meclisinin görevlerinden değildir?

A) Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek
B) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek
C) Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek
D) Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek
E) Birlik tüzüğünde ön görülmesi hâlinde tüzük değişikliğini kabul etmek

Cevap : B) Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek

2. Mahalli idare birlikleri kanunu kaç yılında kabul edilmiştir?

A) 2002
B) 2005
C) 2006
D) 2003
E) 2004

Cevap : B) 2005

3. 5302 sayılı il özel idaresi kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A) 2008
B) 2005
C) 2009
D) 2007
E) 2006

Cevap : B) 2005

4. “Belirli bir hizmetin devlet tüzel kişiliği haricinde başka bir kamu tüzel kişilerince yapılmasıdır,” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Hizmet yönünden yerinden yönetim
B) Siyasi yönden yerinden yönetim
C) İdari yönden yerinden yönetim
D) Yer yönünden yerinden yönetim
E) Merkezî yönetim

Cevap : A) Hizmet yönünden yerinden yönetim

5. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birliklerinin karar organıdır?

A) Birlik encümeni
B) Birlik başkan yardımcısı
C) Birlik başkanı
D) Birlik genel sekreterliği
E) Birlik meclisi

Cevap : E) Birlik meclisi

6. “Merkezî yönetimin, yerinden yönetim kuruluşları üzerinde sahip olduğu denetim yetkisidir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Siyasi yönden yerinden yönetim
B) Merkezî yönetim
C) İdari vesayet
D) Hizmet yönünden yerinden yönetim
E) Yerinden yönetim

Cevap : C) İdari vesayet

7. Aşağıdakilerden hangisi il encümeninin sorumluluk ya da yetkilerinden biri değildir?

A) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek
B) Kanunlarda ön görülen cezaları vermek
C) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek
D) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek
E) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak

Cevap : A) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek

8. “Farklı yerel yönetim birimlerinin bir araya geldiği birlik türüdür.” İfadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Karma birlik
B) Belediyeler arası birlikler
C) Mahalleler arası birlikler
D) Köyler arası birlikler
E) İller arası birlikler

Cevap : A) Karma birlik

9. Türkiye’de kaç tane il belediyesi bulunmaktadır?

A) 49
B) 53
C) 55
D) 51
E) 57

Cevap : D) 51

10. 5216 sayılı Büyükşehir belediye kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

A) 2004
B) 2006
C) 2007
D) 2005
E) 2003

Cevap : A) 2004

11. İl encümeni kaç kişiden oluşmaktadır?

A) 9
B) 11
C) 8
D) 10
E) 12

Cevap : B) 11

12. Aşağıdakilerden hangisi üniter devletlere örnek gösterilebilir?

A) Rusya
B) Portekiz
C) İtalya
D) Kanada
E) İngiltere

Cevap : E) İngiltere

13. Büyükşehir statüsünde olan illerde il özel idarelerinin varlığı kaç yılında sonlandırılmıştır?

A) 2017
B) 2018
C) 2016
D) 2014
E) 2015

Cevap : D) 2014

14. Aşağıdakilerden hangisi valinin görevlerinden değildir?

A) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak
B) İl encümenine başkanlık etmek
C) İl özel idaresini, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek
D) Borçlanmaya karar vermek
E) İl özel idaresi personelini atamak

Cevap : D) Borçlanmaya karar vermek

15. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birliklerinin kuruluş nedenlerinden değildir?

A) Yerel kalkınmaya destek olmak
B) Üye olan yerel yönetim birimlerinin haklarını ve menfaatlerini korumak
C) Üye olan yerel yönetim birimlerinin borçlanmalarına karar vermek
D) Yerel demokrasiyi geliştirmek
E) Uluslararası fon kaynaklarından verimli bir biçimde faydalanmak

Cevap : C) Üye olan yerel yönetim birimlerinin borçlanmalarına karar vermek

16. Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin kanun numarasıdır?

A) 5395
B) 5394
C) 5393
D) 5396
E) 5397

Cevap : C) 5393

17. Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görevlerinden değildir?

A) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek
B) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
C) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek
D) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak
E) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek

Cevap : C) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek

18. Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetimin özelliklerinden değildir?

A) Kamu hizmetleri, içeriklerine göre bakanlıklar şeklinde örgütlenmiştir.
B) Tek tüzel kişilik (devlet) bulunmaktadır.
C) Devlet organları bir bütünlük oluşturmaktadır.
D) Merkezin taşra kurumları bulunmamaktadır.
E) Gelir ve giderler merkezi bütçede bir araya gelmektedir.

Cevap : D) Merkezin taşra kurumları bulunmamaktadır.

19. Belediyelerin kurulabilmesi için nüfusun kaç olması şarttır?

A) 9.000
B) 6.000
C) 8.000
D) 7.000
E) 5.000

Cevap : E) 5.000

20. Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetimin yararları arasında yer almaz?

A) Kuvvetli bir devlet yönetimi sağlamaktadır.
B) Merkezi yönetim ile kamu hizmetlerinin maliyeti azalmaktadır.
C) Kamu hizmetlerinin aynı seviye ve kalitede ülke geneline yayılması mümkündür.
D) Merkezi yönetim ile ülkenin bütünlüğünü sağlamak mümkündür.
E) Bürokratik işlemler ve kırtasiyecilik artmaktadır.

Cevap : E) Bürokratik işlemler ve kırtasiyecilik artmaktadır.

Yerel Yönetimlerde Rekreasyon 2022-2023 Vize Soruları

Auzef Yerel Yönetimlerde Rekreasyon

Lolonolo Auzef Rekreasyon Lisans Telegram Auzef Rekreasyon Lisans

Auzef Yerel Yönetimlerde Rekreasyon

Auzef çıkmı Sorular, Deneme Sınavları, Açıköğretim soruları, Açıköğretim Sınav Soruları

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!