SEGEM Çıkmış Sorular Online Test-2

SEGEM Çıkmış Sorular

SEGEM Çıkmış Sorular Online Test-2

Çıkmış sorulardan oluşan 50 soruluk 2. SEGEM  online deneme sınavı

Results

Tebrikler

 

Tekrar deneyin, başarılı olmak için 60 ve üzeri puan almalısınız.

 

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerden değildir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Tahkim Sistemi için geçerli değildir?

#3. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? I. Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin alma şartı getirilmiştir. II. Asgari sermayeye ek olarak branş bazında sermaye şartı getirilmiştir. III. Minimum garanti fonu uygulaması getirilmiştir. IV. Tarifelerde ilke olarak serbesti getirilmiştir.

#4. Yalnızca hayat sigortaları grubunda faaliyette bulunan bir sigorta şirketi aşağıdaki sigortaların hangisinde üretimde bulunamaz?

#5. Aşağıdakilerden hangisi, poliçenin düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan ve sigortacının üstlendiği riskin, nitelik veya büyüklüğünü değiştiren herhangi bir durum nedeniyle poliçeye ek olarak düzenlenen ve poliçeyle aynı yasal yetkiye sahip yazılı belgedir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#6. Sigorta şirketinin, azami teminatın belli bir kısmı ya da poliçede belirlenen bir miktar kadar hasardan sorumlu olmadığı poliçe türü hangi şıkta verilmiştir?

#7. Devlet destekli tarım sigortaları hangi kurum tarafından sunulmaktadır?

#8. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerden değildir?

#9. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan düzenlemelerden hangisi doğrudur?

#10. Aşağıdakilerden hangisi sigortacılığın işlevlerindendir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#11. “Tenzili Muafiyet” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

#12. Hangi şıkta sigorta şirketlerinin mali güçlerinin yeterli olup olmadıklarını belirten ölçme ve değerlendirme tekniği verilmiştir?

#13. Yerleşim birimleri bazında faaliyet durumuna göre acenteler listesi oluşturmaya kim yetkilidir?

#14. Düzenlenen poliçe, tecditname ve zeyilnamelerin tümünün kaydedildiği yasal defterler hangisidir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile getirilen yeniliklerdendir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#16. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında yer almamaktadır?

#17. Riskin önüne geçmek, azaltabilmek ve/veya tazminini sağlamak amacıyla alınan önlemlere ne denir ?

#18. Müşterek sebep nedir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi teknik personel olmak için gerekli asgari mesleki deneyim şartından muaftır?

#20. Herhangi bir sigorta şirketinin nam ve hesabına, sözleşme ile sigorta aracılık hizmetleri yapan kuruluş hangisidir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#21. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#22. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerindendir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanunuyla getirilen yeni sistemde yer almaktadır?

#24. Sovtaj nedir?

#25. Acentelerin elektronik ortamda TOBB’a veya odalara bildirim yapmasına ilişkin usuller kim tarafından belirlenir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#26. Sigorta poliçelerinde aşağıdakilerden hangisinin yer alması gerekmektedir?

#27. Sigorta şirketlerine yönelik ruhsat satın alma aşamasındaki sermaye şartı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#28. Gerekli tüm bilgi ve belgeleri tamamlanarak Levhaya kaydedilen acenteleri hangi kurum duyurur?

#29. Hayat sigortaları için aktüeryal hesaplamalarda yararlanılan ve ülke insanlarının ömürleri ile ilgili istatistikleri veren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

#30. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasına yol açan nedenler arasında yer almamaktadır?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#31. Hangi şıkta sigorta şirketlerinin mali güçlerinin yeterli olup olmadıklarını belirten ölçme ve değerlendirme tekniği verilmiştir?

#32. Aşağıdakilerden hangisi 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun özelliklerinden değildir?

#33. Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten personele ne ad verilir?

#34. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan düzenlemelerden hangisi doğrudur?

#35. Sigorta acenteleri ile ilgili olarak 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda yer alan düzenlemelerden hangisi doğrudur?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#36. Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları ne kadardan az olamaz?-2018-2019

#37. Aşağıdakilerden hangisi sigorta acentelerine ilişkin mevzuatla çelişmektedir?

#38. All‐risks teminatının anlamı aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir?

#39. Pert Total nedir?

#40. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta değildir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#41. Mücbir sebebin tanımı hangi şıkta verilmiştir?

#42. Malların değerinin sigorta şirketi ve sigortalı arasında anlaşmayla belirlenen teminat miktarı üzerinden düzenlenen poliçe ülkemizde nasıl adlandırılır?

#43. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#44. Aşağıdakilerden hangisi sigorta şirketinin üstlendiği riske karşılık, sigorta ettirenin ödediği güvence satın alma bedelini ifade eder?

#45. Vefata bağlı bir hayat poliçesinde lehine poliçe düzenlenen kişiye ne ad verilir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#46. Aşağıdaki kişilerden hangisi sigorta acentelerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz?

#47. Ex‐Gratia ne demektir?

#48. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#49. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#50. Aşağıdaki hallerden hangisinde sigorta acentesinin kaydı levhadan silinmez?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.
TESTi BiTiR
Youtube Kanalımıza Abone Olun

3 thoughts on “SEGEM Çıkmış Sorular Online Test-2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: