SEGEM sınavı çıkmış sorular Online Test-3

SEGEM sınavı çıkmış sorular

SEGEM sınavı çıkmış sorular Online Test-3

#1. Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayana ne ad verilir?

c) Aktüer

Sigortacılık tekniği ile yatırım, finansman, ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzen

lemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan ve tarife ile teknik esasları hazırlayan kişilere “aktüer” denir. Aktüerler, sigorta şirketlerinde risk ve finansal analizlerle ilgilenirler ve sigorta ürünlerinin fiyatlandırılması, rezervasyonları, sermaye gereksinim analizi gibi önemli konularda çalışırlar. Bu profesyoneller, matematiksel ve istatistiksel becerilere sahip olup, sigorta ve finans alanında özel eğitim almışlardır.

#2. Ekonomik kayıp doğuracak bir tehlikeyi veya onun olasılığını ifade etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini kullanırız?

#3. DASK ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

#4. Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebebe ne ad verilir?

d) Müşterek sebep

#5. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerden değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisinin teknik personel niteliğini haiz elemanlarının alması gereken eğitimi eğitimcinin eğitimi suretiyle sağlanabilir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi TRAMER’in amaçlarından değildir?

#9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#10. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Sigorta şirketinin, hasarı sigortalıya ödeyince, sigortalının yerine geçerek, hasara sebep olan kusurlu taraftan sigortalının hakkı kadar ve en çok ödediği hasar kadar alacaklı olması hangi prensipten kaynaklanır?

#12. Aktüerlerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?

#13. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?I. Sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte düzenleme yapılmıştır. II. Sigortacılık sektörünün rekabet gücünü artırıcı yönde gerekli düzenlemeler yapılmıştır III. Sigorta aracıları için mesleki örgütlenme imkanı getirilmiştir IV. Ülkemiz mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlaştırılması amacı gözetilmiştir

#14. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?

#15. Hangi şık bir riskin sigortalanabilir olması için gerekli özelliklerden değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Acentelerin yaptırmakla yükümlü oldukları mesleki sorumluluk sigortasının bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır?(2018-2019)

(2018-2019)

Cevabı Değişmiş olabilir. https://segem.org.tr/ yi ziyaret edin.

 

#17. Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerinden değildir?

#19. Levhaya kayıt ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#20. Bankalar Genel Merkezlerinde sigortacılık işlemlerinden sorumlu olarak çalışan personeli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Reasürörlerin risk yönetimi amacıyla aldıkları işlerden bir başka reasüröre veya sigortacıya iş verme işlemine ne ad verilir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperlerinin görevlerindendir?

#23. Hangi şıkta bölüşmesiz reasürans türleri verilmiştir?

#24. Özel Şartların tanımı hangi şıkta verilmiştir?

#25. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#27. Acentelere verilecek teknik personel eğitimini yürütmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#28. Riskin yaratabileceği zararı kontrol altına alma faaliyetlerine ne denir ?

#29. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?

#30. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin kuruluş amaçları arasında yer almaz?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Bir sigorta uygulamasının teminat kapsamını, ek teminatlarını ve teminat dışı hallerini hangi düzenlemede bulabilirsiniz?

#32. Acente teknik personeli aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmeye yetkilidir?

#33. Sigorta acenteliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#34. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

#35. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? - / - I- . Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin alma şartı getirilmiştir. - / - II. Asgari sermayeye ek olarak branş bazında sermaye şartı getirilmiştir. - / - III. Minimum garanti fonu uygulaması getirilmiştir. - / - IV. Tarifelerde ilke olarak serbesti getirilmiştir.

#37. Aşağıdakilerden hangisinin mal sigortalarında sigortalanabilir menfaati olabilir?

#38. Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?

#39. Mücbir sebebin tanımı hangi şıkta verilmiştir?

#40. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#41. Hangisi sigortacılığın temel prensiplerindendir?

#42. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi Merkezinin alt birimlerinden birisidir?

#43. Ex‐Gratia ne demektir?

#44. Sigortalı malı hasardan önceki değerine getirecek tutarın saptanarak sigortalıya ödenmesi hangi prensip gereğidir?

b) Tazminat

Tazminat prensibi, sigortalı malı hasardan önceki değerine getirecek meblağın hesaplanarak ödenmesini gerektirir. Diğer bir deyişl

e, sigorta sözleşmesinin amacı, zarar görenin ekonomik durumunu zarardan önceki düzeyine getirmektir. Bu ilkenin hem sigortacı hem de toplumun bütünü açısından önemi vardır.

#45. Yardımcı teknik personelin teknik personel unvanını kazanmak için doldurması gereken çalışma süresi ne kadardır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#46. Uygunluk Belgesi nedir?

#47. Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?

#48. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#49. Hangisi sigortanın taraflarındandır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Tebrikler 60 üzeri aldınız. Geçtiniz

 

 

Tekrar deneyin, başarılı olmak için 60 ve üzeri puan almanız gerekiyor.

-ad-placeholder-132" data-inserter-version="2">

 

 

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Youtube Kanalımıza Abone Olun
SEGEM sınavı çıkmış sorular Online deneme  testler,
Deneme Sınavı-1
Deneme Sınavı-2
Deneme Sınavı-3
Deneme Sınavı-4
Segem Online Sorular Test-1
Segem Online Sorular-Test-2
Segem Online Sorular-Test-3
Segem Online Sorular-Test-4
Segem Online Sorular-Test-5
Segem Online Sorular-Test-6
Segem Online Sorular-7
Segem Online Sorular-Test-8
Segem Online Sorular-9
Segem Online Sorular-Test-10
TOEFL
TOEFL GRAMMAR
Facebook Segem Online Soruları
SEGEM GRUBU
error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: