SEGEM sınavı çıkmış sorular Online Test-3

SEGEM sınavı çıkmış sorular

SEGEM sınavı çıkmış sorular Online Test-3

#1. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#2. Aktüerlerle ilgili hangi bilgi yanlıştır?

#3. Reasürörlerin risk yönetimi amacıyla aldıkları işlerden bir başka reasüröre veya sigortacıya iş verme işlemine ne ad verilir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi sigorta eksperlerinin görevlerindendir?

#5. Yardımcı teknik personelin teknik personel unvanını kazanmak için doldurması gereken çalışma süresi ne kadardır?

#6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#7. Hangisi sigortanın taraflarındandır?

#8. Uygunluk Belgesi nedir?

#9. Aşağıdakilerden hangisinin mal sigortalarında sigortalanabilir menfaati olabilir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin kuruluş amaçları arasında yer almaz?

#11. Acentelere verilecek teknik personel eğitimine ilişkin aşağıda sıralanan açıklayıcı ifadelerden hangisi doğrudur?

#12. Aşağıdakilerden hangisinin teknik personel niteliğini haiz elemanlarının alması gereken eğitimi eğitimcinin eğitimi suretiyle sağlanabilir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi TRAMER’in amaçlarından değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#15. Yardımcı teknik personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için kazanması gereken temel sigortacılık bilgileri sınavının esaslarını kim belirler?

#16. Özel Şartların tanımı hangi şıkta verilmiştir?

#17. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

#18. Hangisi sigortacılığın temel prensiplerindendir?

#19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#21. Riskin yaratabileceği zararı kontrol altına alma faaliyetlerine ne denir ?

#22. Hangi şık bir riskin sigortalanabilir olması için gerekli özelliklerden değildir?

#23. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#24. Yardımcı personelin sigorta işlemleri yapma yetkisi alabilmesi için en az ne kadar süre ile çalışması gerekmektedir?

#25. Levhaya kayıt ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#26. Acentelere verilecek teknik personel eğitimini yürütmekle görevli kurum aşağıdakilerden hangisidir?

#27. Acentelerin yaptırmakla yükümlü oldukları mesleki sorumluluk sigortasının bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az ne kadar olmalıdır?(2018-2019)

(2018-2019)

Cevabı Değişmiş olabilir. https://segem.org.tr/ yi ziyaret edin.

 

#28. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? - / - I- . Sigorta şirketi kuruluşunda ön izin alma şartı getirilmiştir. - / - II. Asgari sermayeye ek olarak branş bazında sermaye şartı getirilmiştir. - / - III. Minimum garanti fonu uygulaması getirilmiştir. - / - IV. Tarifelerde ilke olarak serbesti getirilmiştir.

#29. Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayana ne ad verilir?

#30. Bir sigorta uygulamasının teminat kapsamını, ek teminatlarını ve teminat dışı hallerini hangi düzenlemede bulabilirsiniz?

#31. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren ne kadar zaman içinde Levha bilgilerine ilave ettirmekle yükümlüdürler?

#32. Ekonomik kayıp doğuracak bir tehlikeyi veya onun olasılığını ifade etmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini kullanırız?

#33. Acente teknik personeli aşağıdaki görevlerden hangisini yerine getirmeye yetkilidir?

#34. Aşağıdakilerden hangisi Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerinden değildir?

#35. Sigortalı malı hasardan önceki değerine getirecek tutarın saptanarak sigortalıya ödenmesi hangi prensip gereğidir?

#36. Hasarın oluşumunda rol alan birden çok sebebe ne ad verilir?

#37. Sigorta şirketinin, hasarı sigortalıya ödeyince, sigortalının yerine geçerek, hasara sebep olan kusurlu taraftan sigortalının hakkı kadar ve en çok ödediği hasar kadar alacaklı olması hangi prensipten kaynaklanır?

#38. Acenteler teknik personel olabilmek için gerekli çalışma süresini dolduran yardımcı teknik personellerini nereye bildirmekle yükümlüdür?

#39. DASK ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

#40. Acenteler, Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri nereye bildirir?

#41. Ex‐Gratia ne demektir?

#42. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun hazırlanmasında ilke olarak AB mevzuatına uyum gözetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda yapılan düzenlemelerden değildir?

#43. Sigorta Tahkim Komisyonu’nun amacı aşağıdakilerden hangisidir?

#44. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?I. Sektörün artan ihtiyaçlarına cevap verici nitelikte düzenleme yapılmıştır. II. Sigortacılık sektörünün rekabet gücünü artırıcı yönde gerekli düzenlemeler yapılmıştır III. Sigorta aracıları için mesleki örgütlenme imkanı getirilmiştir IV. Ülkemiz mevzuatının AB müktesabatı ile uyumlaştırılması amacı gözetilmiştir

#45. Hasara en yakın sebep prensibi ne demektir?

#46. Aşağıdakilerden hangisi Sigorta Bilgi Merkezinin alt birimlerinden birisidir?

#47. Mücbir sebebin tanımı hangi şıkta verilmiştir?

#48. Bankalar Genel Merkezlerinde sigortacılık işlemlerinden sorumlu olarak çalışan personeli aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirmekle yükümlüdür?

#49. Sigorta acenteliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#50. Hangi şıkta bölüşmesiz reasürans türleri verilmiştir?

TESTi BiTiR

Results

Tebrikler 60 üzeri aldınız. Geçtiniz

 

 

Tekrar deneyin, başarılı olmak için 60 ve üzeri puan almanız gerekiyor.

 

 

HD Quiz powered by harmonic design

Youtube Kanalımıza Abone Olun
SEGEM sınavı çıkmış sorular Online deneme  testler,
Deneme Sınavı-1
Deneme Sınavı-2
Deneme Sınavı-3
Deneme Sınavı-4
Segem Online Sorular Test-1
Segem Online Sorular-Test-2
Segem Online Sorular-Test-3
Segem Online Sorular-Test-4
Segem Online Sorular-Test-5
Segem Online Sorular-Test-6
Segem Online Sorular-7
Segem Online Sorular-Test-8
Segem Online Sorular-9
Segem Online Sorular-Test-10
TOEFL
TOEFL GRAMMAR
Facebook Segem Online Soruları
SEGEM GRUBU

3 thoughts on “SEGEM sınavı çıkmış sorular Online Test-3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: