Anatomi Unt-1 Test-2

1-Kadavranın bölgelere ayrılması ve bu bölgelerin kesilerek incelenmesi yöntemine Latince ne ad verilir?

Correct! Wrong!

A. Dissection

2-Anatomi biliminde Asur ve Babil devletleri zamanında en çok saygı duyulan organ aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

D. Karaciğer

3-Bilinen ilk anatomik model nedir?

Correct! Wrong!

A. Koyun Ciğeri

4-Ölü hayvan diseksiyonlarına ağırlık veren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

D. Galen

5-Avrupa’da 9.yüzyılda düzenli eğitim veren ilk tıp okulu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

E. Salerno Tıp Okulu

6-Anatomi terimlerinin Türkçeleştirilmesi konusunda çalışmalar yapan bilim insanımız kimdir?

Correct! Wrong!

A. Prof.Dr. Zeki Eren

7-Ülkemizde ilk insan anatomisi atlasını hazırlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

C. Prof.Dr. Fazıl Noyan

8-Organizmayı organ topluluklarından oluşan sistemlere ayırıp inceleyen anatomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

A. Sistematik anatomi

9-İnsan anatomisinin cerrahiyle bağlantısını araştıran anatomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

B. Cerrahi anatomi

10-Çeşitli hayvanlar ve hayvanlarla insanlar arasındaki benzer organları kıyaslayarak inceleyen anatomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

C. Komparatif anatomi

11-Sağlıklı bir insan vücudunu araştıran anatomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

A. Normal anatomi

12-İnsanoğlundaki hareketleri araştıran anatomi dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

C. Fonksiyonel anatomi

13- 1 – Karşımızda ayakta dik duran, yüzü bize dönük olan, 2- Gövdesi dik, ekstremiteleri aşağı doğru sarkık, 3- Avuç içleri öne bakar. 4- Gövdesi dik, ekstremiteleri yukarı doğru dik duran, 5- Ayakları öne bakar. Yukarıda insan vücudu ile ilgili anatomik duruş ile ilgili ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangisi yanlıştı?

Correct! Wrong!

D. 4

14-Aşağıdakilerden hangisi anatomik düzlemlerden (planum) biri değildir?

Correct! Wrong!

A. Regio Capitis

15-Vücudun tam ortasından geçerek vücudu sağ ve sol olarak iki eşit parçaya ayıran düzlem aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

E. Median

16- 1-Regio capitis : Baş bölgesi 2-Regio capitis : Yüz bölgesi 3-Regio facialis : Çene bölgesi 4-Regio facialis : Yüz bölgesi 5-Regio pectoralis : Göğüs ön yüz bölgesi 6-Regio abdominalis : Karın bölgesi 7-Regio epigastrica : Göğüs kemiğinin alt kısmı 8-Regio epigastrica : Göbeğin alt kısmı Yukarıda verilen vücut bölgelerinden hangisi yada hangilerinin tanımı yanlıştır?

Correct! Wrong!

B. 2-3-8

17-Tıp eğitiminde ve sanatsal edebi dik olarak geniş kullanılma alanına sahip olmakla birlikte günümüzde yaşayan bir dil olarak kabul edilmeyen dil aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

D. Latince

18-Aşağıdakilerden hangisi karın bölgesi anlamına gelir?

Correct! Wrong!

D. Regio abdominalis

19-“Thorax” teriminin Türkçe karşılığı nedir?

Correct! Wrong!

A. Göğüs boşluğu

20-“Brachium” teriminin Türkçe karşılığı nedir?

Correct! Wrong!

A. Kol

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!