Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 ünite 4

1. Savaş döneminin ekonomik şartlarını istismar ederek, elde ettikleri yüksek kazançların vergisini vermeyenleri hedef alan 11 Kasım 1942'de çıkarılan vergi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

B) Varlık Vergisi

2. İzmir İktisat Kongresi hangi tarihte başlamıştır?

Correct! Wrong!

D) 22 Şubat 1923

3. Hangi kongrede “Misak-ı İktisadî Esasları” belirlenmiştir?

Correct! Wrong!

E) İzmir İktisat Kongresi

4. İkinci Dünya Savaşında “mihver devletler cephesi” hangi ülkeler arasında kurulmuştur?

Correct! Wrong!

A) İtalya, Almanya ve Japonya

5. Osmanlı Dönemi’nde hayvanlar için alınan vergilere ne denir?

Correct! Wrong!

C) Adet-i ağnam

6. Osmanlı Devleti’nin İngiltere ile İstanbul’un Balta Limanı semtinde imzaladığı ticaret antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

Correct! Wrong!

C) 16 Ağustos 1838

7. 14 Haziran 1935 tarihinde madencilik ve enerji faaliyetlerini yürütmesi için kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

D) Etibank

8. Devlet Sanayi Ofisi ve Türkiye Sanayi Kredi Bankasının 1933 yılındaki birleşmesinden ortaya çıkan devlet fabrikalarını işletecek olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

E) Sümerbank

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!