Ehliyet 2019 Sınavı Online-1

I- Motor soğutma suyunun eksilmesi II- Devridaim pompası kayışının kopması III- Radyatör üzerinde bulunan fan motorunun arızalanması Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebebidir?

Correct! Wrong!

Motor karterindeki yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

Correct! Wrong!

Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki hâllerin hangisinde araçların teknik muayenelerinin yaptırılması zorunludur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır?

Correct! Wrong!

Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin görevlerindendir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerin hangisi bujilerin aşınması sonucunda meydana gelir?

Correct! Wrong!

"Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur?

Correct! Wrong!

• Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur. • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir. • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir. Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Suda boğulan kalp ve solunumu durmuş bir yetişkine ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

Correct! Wrong!

Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Bak - Dinle - Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?

Correct! Wrong!

Yaralının araçtan çıkarılması sırasında yapılan yanlışlıklar sonucu, omuriliğin zedelenmesi durumunda ne olabilir?

Correct! Wrong!

Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

"Ben bir canlıyı öldürme ve çevreye zarar verme potansiyeli olan 'aracı' güvenli bir şekilde ve kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeden kullanmak için gerekli bilgileri öğrendim ve bu bilgileri uygulamak için gerekli olan kişilik özelliklerine, yetişkinliğe ve sorumluluk duygusuna, psikolojik ve fiziksel uygunluğa sahibim" Diyen bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

- - - - ; trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?

Correct! Wrong!

"Trafikte iki araç yol verme/vermeme konusunda birbirlerine karşı üstünlük kurmaya çalışmaktadır." Böyle bir durum söz konusuyken araç sürücüsünün çok öfkeli olduğu gözlemlenmektedir. Camını indirip öfkesini dışa vurmaya hazırlanırken, diğer araç sürücünün hangi davranışı sergilemesi trafik adabı açısından doğru olur.

Correct! Wrong!

Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır. Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

Correct! Wrong!

Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır?

Correct! Wrong!

Araçlarda emniyet kemeri kullanılmasının yararı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Correct! Wrong!

B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?

Correct! Wrong!

Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Correct! Wrong!

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

Correct! Wrong!

Öndeki aracı geçme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme Verilenlerden hangileri trafik kazalarında sürücüler için asli kusurlu sayılacak hâllerdendir

Correct! Wrong!

Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

Ehliyet Türkiye
Correct! Wrong!

Ekstra bir durum söz konusu değilse aşağıdakilerden hangisi en doğru suni solunum pozisyonudur?

Ehliyet ilk yardım
Correct! Wrong!

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Ehliyet Sınavı
Correct! Wrong!

Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur?

Ehliyet kavşak
Correct! Wrong!

Trafik görevlisinin hangi hareketi "trafiği yavaşlatma" işaretidir?

Ehliyet Sınavı
Correct! Wrong!

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Ehliyet trafik araçlar
Correct! Wrong!

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Trafik Korna
Correct! Wrong!

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

trafik yaya
Correct! Wrong!

Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır

Ehliyet Sınavı
Correct! Wrong!

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Trafik sağ şerit
Correct! Wrong!

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Trafik kamyon oto
Correct! Wrong!

B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü, aşağıdakilerden hangisini sürebilir?

Correct! Wrong!

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!