Hukukun Temel Kavramları Soru Cevaplar ( Online )

1 ) Aşağıdakilerden hangisi nafaka alacaklısı konumunda olan kişilerden değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : D

2 ) Türk Ceza Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi ahlak kurallarının hukuk kuralı haline dönmesine bir örnek teşkil etmez ?

Correct! Wrong!

Cevap : E

3 ) Aşağıdakilerin hangisi hakkın mahiyetini açıklayan görüşlerden biri değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : C

4 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından olan kişisel hak ve hürriyetlerinden değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : C

5 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : E

6 ) Aşağıdakilerin hangisi devletler umumi hukukunun kaynaklarından birisi değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : B

7 ) 1. Sağ doğum 2. Tam Doğum 3. Reşit olmak 4. Ayırt etme gücü 5. Kısıtlı olmamak Gerçek kişilerde hak ehliyetinin kazanılması için yukarıdakilerden hangisi gereklidir ?

Correct! Wrong!

Cevap : 1 ve 2

8 ) Sınırlı ehliyetsizler aşağıdakilerden hangisini bizzat yapabilirler?

Correct! Wrong!

Cevap: B

9 ) Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki bir olaydır ?

Correct! Wrong!

Cevap : B

10 ) Aşağıdakilerden hangisi eğrin sayılmanın yollarından bir değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : B

11 ) Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücü ortadan kalkmaz ?

Correct! Wrong!

Cevap : E

12 ) Aşağıdakilerden hangisi , gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz ?

Correct! Wrong!

Cevap : D

13 ) Aşağıdakilerin hangisi dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder ?

Correct! Wrong!

Cevap : E

14 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dallarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A

15 ) Aşağıdakilerden hangisi “ Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan bir değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : A

16 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarında değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : B

17 ) Aşağıdakilerden hangisi mutlak haklardan değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : D

18) Aşağıdakilerin hangisi kanunun özellikleri arasında gösterilmez?

Correct! Wrong!

Cevap : D

19 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kabahat cezasıdır ?

Correct! Wrong!

Cevap : B

20 ) Aşağıdakilerin hangisi hukukun yazılı kaynakları arasında yer almaz ?

Correct! Wrong!

Cevap : C

21 ) Aşağıdakilerden hangisi vergi Hukukunun temel ilkelerinden değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : C

22 ) Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : B

23 ) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : C

24 ) Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : A

25 ) Aşağıdakilerden hangisi Türk ticaret kanununda düzenlenen şirketlerden biri değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : E

26 ) Aşağıdakilerden hangisi Ticaret Kanununun bölümlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : B

27 ) aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarından değildir ?

Correct! Wrong!

Cevap : C

28 ) Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun konularından biri değildir?

Correct! Wrong!

Cevap : D

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!