İnkılap Tarihi-2 Final Soruları

İnkılap Tarihi-2 Final Soruları

İnkilap Tarihi - 2 Final Soruları
İnkılap Tarihi-2 Final Soruları
1- Cumhuriyet döneminin ilk sağlık bakanı kimdir ?
a) Dr. Rıza Nur
b) Dr. Reşit Galip
c) Dr. Refik Saydam
d) Dr. Adnan Adıvar
e) Dr. Behçet Uz

Cevap: c) Dr. Refik Saydam
2- Milli Mücadele döneminde 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında gerçekleştirilen I.Maarif Kongresi, hangi şehrimizde düzenlenmiştir ?
a) Manisa
b) Ankara
c) İzmir
d) Uşak
e) Edirne

Cevap: b) Ankara
3- Yeni Türk Devleti’nin inkılâplar aşamasında karşılaşmış olduğu ilk ciddi ve tehlikeli olay/isyan aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Çerkes Ethem İsyanı
b) Menemen Olayı
c) İzmir Suikastı
d) Anzavur İsyanı
e) Şeyh Sait İsyanı

Cevap: e) Şeyh Sait İsyanı
4- Aşağıdakilerden hangisi, 1924 Anayasası’nın maddeleri arasında yer almaz ?
a) Matbuat, kanun dairesinde serbesttir ve neşredilmeden evvel teftiş ve muayeneye tabi değildir.
b) Padişah, kendisine ve devlete tehlikeli gördüğü kişileri sürgüne gönderebilir.
c) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
d) Hâkimiyet, bilakaydü şart (kayıtsız şartsız) milletindir.
e) Türkiye Devleti’nin dini, dini İslâm’dır, resmî dili Türkçedir, makarrı (başkenti) Ankara şehridir.

Cevap: b) Padişah, kendisine ve devlete tehlikeli gördüğü kişileri sürgüne gönderebilir.
5- Serbest Cumhuriyet Fırkası hangi yıl tarih sahnesinde yer almıştır ?
a) 1950
b) 1930
c) 1946
d) 1924
e) 1923

Cevap: b) 1930
İnkılap Tarihi-2 Final Soruları
6- Tevhid-i Tedrisat kanunu hangi yıl kabul edilmiştir ?
a) 29 Ekim 1923
b) 17 Şubat 1926
c) 23 Nisan 1920
d) 1 Kasım 1922
e) 3 Mart 1924

Cevap: e) 3 Mart 1924
7- 1932 yılında kurulan ve Türk Dil Kurumu’nun ilk nüvesini oluşturan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Atatürk Araştırma Merkezi
b) Türk Tarih Kurumu
c) Darülfünun
d) Darülelhan
e) Türk Dili Tetkik Cemiyeti

Cevap: e) Türk Dili Tetkik Cemiyeti
8- Atatürk’ün Türk tarihi ile ilgili çalışmalara verdiği önemin temelinde hangi fikir ya da duygu var olamaz ?
a) Milli şuurun uyanmasına katkı yapmak
b) Tarihe olan kişisel düşkünlüğü
c) Avrupa tarihine beslediği hayranlık
d) Genel olarak bilime verdiği önem
e) Batı’nın gözündeki Türk imajını değiştirmek

Cevap: c) Avrupa tarihine beslediği hayranlık
9- Demokrat Parti’nin ortaya çıkmasında önemli etkisi olan kanun aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
b) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
c) Türk Medeni Kanunu
d) Takrir-i Sükûn Kanunu
e) Teşvik-i Sanayi Kanunu

Cevap: b) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
10- “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadesi aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini bütünler niteliktedir ?
a) Devletçilik
b) Laiklik
c) Barışçılık
d) Cumhuriyetçilik
e) İnkılâpçılık

Cevap: d) Cumhuriyetçilik
11- Afife Jale kimdir ? a) İlk Türk kadın orkestra şefi
b) İlk Türk Kadın sinema yönetmeni
c) İlk Türk kadın tiyatro oyuncusu
d) İlk Türk kadın balerin
e) İlk Türk kadın romancı

Cevap: c) İlk Türk kadın tiyatro oyuncusu
12- Türk Tarih Kurumu’nun çıkardığı derginin adı nedir ?
a) Tarih Araştırmaları
b) Belleten
c) Tarihimiz
d) Yakın Dönem Araştırmaları
e) Bülten

Cevap: b) Belleten
13- 1932 yılında kurulan ve Türk Dil Kurumu’nun ilk nüvesini oluşturan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Atatürk Araştırma Merkezi
b) Türk Tarih Kurumu
c) Darülfünun
d) Darülelhan
e) Türk Dili Tetkik Cemiyeti

Cevap: e) Türk Dili Tetkik Cemiyeti
14- Türkiye’nin Boğazları kontrolüne imkân veren Montrö Boğazlar sözleşmesi hangi yıl imzalanmıştır ?
a) 1936
b) 1933
c) 1934
d) 1938
e) 1939

Cevap: a) 1936
15- Aşağıdaki ülkelerden Hangisi Bağdat Paktında yer almaz ?
a) Türkiye
b) İran
c) Pakistan
d) İngiltere
e) Brezilya

Cevap: e) Brezilya
16- Aşağıdaki ülkelerden hangisi Sadabat Paktında yer almaz ?

Cevap: Cevap: Macaristan
17- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olduğu yıldır ?
a) 1923
b) 1932
c) 1934
d) 1936
e) 1937

Cevap: c) 1934
18- İngilizlerin Türkiye için NATO’ya alternatif olarak sunduğu organizasyon aşağıdakilerden hangisidir ?
a) CENTO
b) Balkan Paktı
c) Orta Doğu Komutanlığı (ODK)
d) Birleşmiş Milletler
e) Sadabad Paktı

Cevap: c) Orta Doğu Komutanlığı (ODK)
19- Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı hangi yıl gerçekleştirmiştir ?
a) 1963
b) 1964
c) 1967
d) 1974
e) 1975

Cevap: d) 1974
20- Nuri Demirağ adlı sanayici tarafından 7 Temmuz 1945 tarihinde kurulan çok partili dönemin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Millî Kalkınma Partisi
b) Millet Partisi
c) Hürriyet Partisi
d) Demokrat Parti
e) İşçi Partisi

Cevap: a) Millî Kalkınma Partisi
21- Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü başkanlığından sonra Cumhuriyet Halk Partisi 3. Genel Başkan’ı kimdir ?
a) Tansu Çiller
b) Bülent Ecevit
c) Mesut Yılmaz
d) Ahmet Necdet Sezer
e) Turgut Özal

Cevap: b) Bülent Ecevit

 

22- Atatürk’ün ölüm tarihi nedir ? a) 08 Kasım 1939
b) 06 Kasım 1938
c) 10 Kasım 1938
d) 15 Aralık 1937
e) 20 Aralık 1938

Cevap: c) 10 Kasım 1938
23- Birleşmiş Milletler örgütüne katılmamızı istemeyen ülke hangisidir ?

Cevap: Sovyetler Birliği
24- Köy enstitülerinin öncelikli açılma sebebi nedir ?
a) Köylerde yüksek öğrenimi yaygınlaştırmak
b) Köylerde eğitim verecek öğretmen yetiştirmek
c) Köylerde anaokulları açılmasını sağlamak
d) Köylerdeki sorunların çözümü
e) Köylerdeki halka okuma yazma öğretmek

Cevap: b) Köylerde eğitim verecek öğretmen yetiştirmek
25- Hangisi Türk sanat müziği sanatçısı değildir ?
a) Zeki Müren
b) Safiye Ayla
c) Muhsin Ertuğrul
d) Müzeyyen Senar
e) Münir Nurettin Selçuk

Cevap: c) Muhsin Ertuğrul
26- Aşağıdakilerden hangisi demokrat partinin kurucularından değildir ?
a) Refik Koraltan
b) Necmettin Erbakan
c) Fuad köprülü
d) Adnan Menderes
e) Celal Bayar

Cevap: b) Necmettin Erbakan
27- Balkan antantını tarihi aşağıdakilerden hangisidir ?
a) 1932
b) 1934
c) 1940
d) 1938
e) 1942

Cevap: b) 1934
28- Darülbedayi hangi alanda eğitim için kurulmuştur ?
a) Tiyatro
b) Heykel
c) Resim
d) Müzik
e) Orta oyunu

Cevap: a) Tiyatro
29- Sadapat Paktı hangi ülkeler arasında imzalanmıştır ?
a) Afganistan – Irak – İran – Türkiye
b) Suriye – İran – Irak – Türkiye
c) Afganistan – Suriye – İran – Irak
d) İran – İtalya – Afganistan – Suriye
e) Irak – İran – İtalya – Türkiye

Cevap: a) Afganistan – Irak – İran – Türkiye
30- 1980 darbesinden sonra milli güvenlik kurulunun başından kim geçti ?
a) Cemal Gürsel
b) Kenan Evren
c) İsmet İnönü

Cevap: b) Kenan Evren
31- Cannes Film Festivali’nde en iyi yönetmen ödülünü alan ve Oscar ödülüne de aday gösterilen “Üç Maymun” adlı filmin yönetmeni aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Nuri bilge ceylan
b) Afife Jale
c) Atıf Yılmaz d) .

Cevap: a) Nuri bilge ceylan
32- Hangisi CENTO üyesi değildir ?
a) Brezilya
b) İngiltere
c) Türkiye
d) Pakistan
e) İran

Cevap: a) Brezilya
İnkılap Tarihi-2 Final Soruları
33- Latin ve yunan işbirliği yapmasına verilen isim hangisidir ?
a) Batı-doğu sentezi
b) Avrasyacılık
c) Avrupacılık
d) Grekoromenoturco
e) Türk hümanizmi

Cevap: d) Grekoromenoturco
34- 1980 darbesinin ardından kapatılan Demokrat partinin mirasçısı olarak açılan ve 1983 seçimlerinde iktidar olan parti ve başkanı kimdir ?
a) Adalet Partisi – Ragıp Gümüşpala
b) Doğru yol Partisi – ? ? ? ? ? ?
c) Anavatan Partisi – Turgut Özal
d) Yeni Türkiye Partisi – Ekrem Alican
e) Milliyetçi Demokrasi Partisi – Turgut Sunalp

Cevap: c) Anavatan Partisi – Turgut Özal
35- Türkiye BM ye üye olunca batıya daha çok yaklaşacağını ve kendinden uzaklaşacağını düşünerek buna karşı çıkan ülke hangisidir ?
a) İran
b) Sovyetler Birliği
c) Almanya
d) Mısır
e) Almanya

Cevap: b) Sovyetler Birliği
36- Hangisi Türkiye ile İsrail arasında gerginliğe sebep olmamıştır ?
a) 1967 Arap İsrail savaşı
b) Türkiye’nin Filistin örgütü FKÖ yü tanıması
c) Irak Kuveyt savaşı
d) Mescidi aksa da çıkan yangın

Cevap: c) Irak Kuveyt savaşı
37- 1960 darbesinden sonraki milli birlik komisyonu başkanı kimdir ?
a) Kenan Evren
b) Cemal Gürsel
c) Süleyman Demirel

Cevap: b) Cemal Gürsel
38- Balkan Antantına Hangi ülke katılmamıştır ?
a) Türkiye
b) Yunanistan,
c) Yugoslavya,
d) Romanya
e) Bulgaristan

Cevap: e) Bulgaristan
39- Aşağıdakilerden hangisi 1980 yılı ve sonrasında Türkiye ve Yunanistan arasındaki temel sorunlar arasında gösterilemez ?
a) Kıbrıs sorunu
b) FIR hattı
c) Ege deki kıta sahanlığı
d) Adaların silahsızlandırılması
e) Balkan Antantı’nın kurulması

Cevap: e) Balkan Antantı’nın kurulması
40- “Pozantı-Nusaybin arasındaki Bağdat demiryolu imtiyazı ve Adana’da bulunan şubelerin yasal hakları millileştirilince hangi ülke ile problem yaşanmıştır ?

Cevap: Fransız Hükümeti
41- Türkiye’ye Jüpiter füzelerinin yerleştirilmesi ile başlaya Küba krizi hangi iki ülke arasında gerçekleşmiştir ?

Cevap: ABD-SSCM
42- Aşağıdakiler hangisi ilk resim sanatçısıdır ?

Cevap: Fikret Mualla
43- Turgut ÖZAL’ dan sonraki cumhurbaşkanı kimdir ?

Cevap: Süleyman DEMİREL
44- Türkiye’nin 2.Dünya savaşındaki tutumu nasıldır ?

Cevap: Savaşın başında tarafsız davranmıştır, Savaşın sonlarına doğru sonuç netleşmeye başlayınca Almanya’ya savaş açmıştır.
45- 1980 darbesinden sonra millik birlik komitesinin başına kim geçti ?

Cevap: Kenan EVREN
46- Devlet Türk müziği konservatuarı bugün hangi üniversitenin bünyesinde faaliyet göstermektedir ?

Cevap: Gaziantep
47- TBMM tarafından 1940 yılında çıkarılmış olup ekonomik hayatından savaşa hazırlanacak şekilde düzenlemeye çalışıldığı kanundur ?

Cevap: Milli Korunma Kanunu
48- Aşağıdakilerden hangi 1950’li yılların ikinci yarısında Türkiye ekonomisinde görülen istikrarsızlıkları ortadan kaldırmaya yönelik olarak Demokrat Parti Döneminde ve 1958 yılında kurulan bakanlık adıdır ?

Cevap: Koordinasyon Başbakanlığı
49- 1937 yılında itibaren Türk Tarih Kurumu tarafından üç aylık periyotlar halinde yayınlanan dergisi aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap: Belleten
50- Türkiye, İran, Afganistan ve Irak arasında 1937 yılında imzalanan karşılıklı iş birliği sözleşmesi hangisi isimle anılmaktadır ?

Cevap: Cevap: Sadakat Parti
51- Türkiye’nin II. Dünya Savaşı esnasında Almanya ve Japonya’ya savaş ilan ettiği yıl aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap: Cevap: 1945
52- Aşağıdakilerden Atatürk İlkelerinden hangisi sözlük manası olarak din adamları sınıfına mensup olmayan , din sıfat ve yetkisi bulunmayan kişi demek olup siyasal sistemde ise din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrı olmaları esasını savunmak anlamına gelir ?

Cevap: Cevap: Laiklik
53- Aşağıdakilerden hangisi 1923-1938 yılları arasında seker fabrikası açılan yerlerimiz arasında gösterilemez ?
a) Turhal
b) Eskişehir
c) Alpullu
d) Uşak
e) Diyarbakır

Cevap: e) Diyarbakır
İnkılap Tarihi-2 Final Soruları
54- Görevi başındayken vefat eden cumhurbaşkanlarımız hangileridir ?
a) Mustafa Kemal Atatürk-Turgut Özal
b) Celal Bayar-Turgut Özal
c) Mustafa Kemal Atatürk-Celal Bayar
d) Rauf Orbay-Turgut Özal
e) Fevzi Çakmak-Kazım Karabekir

Cevap: a) Mustafa Kemal Atatürk-Turgut Özal

 

55- Atatürk’ten sonra cumhurbaşkanlığı yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir ?
a) İsmet İnönü
b) Celal Bayar
c) Kazım Karabekir
d) Fevzi Paşa
e) Rauf Orbay

Cevap: a) İsmet İnönü
56- Hangi yıllardan sonra Turgut Özal ve Anavatan Partisi Türk Siyasetinde etkin rol oynamaya başlamıştır ?
a) 12 Eylül 1980 Darbesi b) 27 Mayıs 1960 Darbesi c) 1960-1970 dönemi d) 1993 e) 1961-65 Koalisyonlar Dönemi

Cevap: a) 12 Eylül 1980 Darbesi
57- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin NATO’ya kabul ediliş nedenini açıklar ?
a) Türkiye’nin Marshall Planı’na dahil olması
b) Kore Savaşı’nda Türkiye’nin ABD’ye destek olması
c) İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin tarafsız bir tutum sergilemesi
d) Savaş sonrası Türkiye’nin hızlı bir kalkınma göstermesi
e) Türkiye’nin Kuzey Kore’ye asker göndermesi

Cevap: e) Türkiye’nin Kuzey Kore’ye asker göndermesi
58- Hangisi 1980 sonrası Yunanistan’la Türkiye arasında sorun teşkil eden durumlardan biri olamaz ?
a) Bağdat Paktı
b) Kıbrıs Meselesi
c) Adaların silahsızlandırılması
d) Kıta Sahanlığı
e) FIR hattı

Cevap: a) Bağdat Paktı
59- Cumhuriyet’in ilk yılları ulaşım sektöründe aşağıdakilerden hangisinin yapımına ağırlık verilmiştir ?
a) Tramvay çalışmaları
b) Demiryollarının millileştirilip tüm memlekette yaygınlaştırılması
c) Karayolları çalışmaları
d) Deniz ulaşım ağının genişletilmesi
e) Uçak yapımı

Cevap: b) Demiryollarının millileştirilip tüm memlekette yaygınlaştırılması
60- Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki tutumu neydi ?
a) Tamamen tarafsız kalmış, savaşın sonucu belli olunca Almanya’ya savaş ilan etmiştir.
b) Önce tarafsız kalmış sonra Rusya’ya savaş açmıştır.
c) Başından beri Amerika’nın yanında bilfiil savaşa katılmıştır.
d) Savaş müddetince herhangi Bir ülkenin yanında olmamış, tarafsızlığını korumuştur.
e) Almanya’yla müttefik olarak savaşa iştirak etmiştir.

Cevap: a) Tamamen tarafsız kalmış, savaşın sonucu belli olunca Almanya’ya savaş ilan etmiştir.
61- Hangisi Demokrat Partinin kurucu üyelerinden değildir ?
a) Adnan Menderes
b) Celal Bayar
c) Refik Koraltan
d) Fuat Köprülü
e) Necmeddin Erbakan

Cevap: e) Necmeddin Erbakan
62- Tüm Türkiye’de yayın organlarını denetlemek üzere 1994’de açılan kurum aşağıdakilerden hangisidir ?
a) TRT
b) YÖK
c) Türk Dil Kurumu
d) RTÜK
e) Halk Evleri

Cevap: d) RTÜK
63- Balkan Atlantı’nda üye olmayan ülke hangisidir ?
a) Türkiye
b) Polonya
c) Arnavutluk
d) Yugoslavya
e) Bulgaristan

Cevap: e) Bulgaristan
64- 1967’den sonra Avrupa ve Amerika’dan kredi bulamayan Türkiye yönünü hangi ülkeye çevirmişti ?
a) Mısır
b) Afganistan
c) Çin
d) Pakistan
e) Sovyetler Birliği

Cevap: b) Afganistan
65- Hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında şeker fabrikasının kurulduğu yerlerden biri değildir ?
a) Alpullu
b) Selanik
c) Turhal
d) Eskişehir
e) Uşak

Cevap: b) Selanik
66- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin arasında sayılmaz ?
a) Halkçılık
b) Laiklik
c) İnkılapçılık
d) Devletçilik
e) Turancılık

Cevap: e) Turancılık
İnkılap Tarihi-2 Final Soruları
67- Hangisi Türk Dış Politikasının dayandığı esaslardan biri değildir ?
a) Gerçekçilik
b) Barışçılık
c) Dışa bağımlılık
d) Güvenlik
e) Batıcılık
Final-2016

Cevap: c) Dışa bağımlılık
68- Aşağıdakilerden hangisi Millî Mübadele sonrasında tarımsal üretimin acilen arttırılması için alınan kararlardan biri değildir ?
a) Halka tohumluk dağıtılması
b) Yaşları ileri olan askerlerin terhis edilip memleketlerine gönderilmesi
c) Gerektiği kadar yabancı işçi getirilmesi
d) Askerlik vazifesini yapanlara tarımsal eğitim verilmesi
e) Mahkûmların belli dönemlerde tarımsal faaliyetlere katılması

Cevap: c) Gerektiği kadar yabancı işçi getirilmesi
69- İstanbul üniversitesinin kuruluş tarihi nedir ?

Cevap : 1453
70- II. Dünya savaşında hangi ülke kaybetmiştir ?

Cevap : Almanya
71- Truman doktrinini, Türkiye ve Yunanistan’ı hangi ülkenin etkisinden korumak için hayata geçirilmiştir ?

Cevap : SSCB
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
TOEFL
TOEFL Grammar

Editor

Editör

One thought on “İnkılap Tarihi-2 Final Soruları

 • Mayıs 22, 2020 tarihinde, saat 6:18 pm
  Permalink

  Hangisi Türk Dış Politikasının dayandığı esaslardan biri değildir ?
  a) Gerçekçilik
  b) Barışçılık
  c) Dışa bağımlılık
  d) Güvenlik
  e) Batıcılık
  Final-2016

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: