Anayasa Hukukuauzef

Anayasa Hukuku 2018 Vize Çıkmış Soruları

Anayasa Hukuku 2018 Vize Çıkmış Soruları

Anayasa Hukuku 2018 Vize Çıkmış Soruları

1- Ortak bir çıkar için bir araya gelen devletler topluluğuna ne denir?

Cevap: Konfederasyon

2- Kendi içinde özerk ama aynı iktidar altında toplanmaya ne denir?

Cevap: Federasyon

3- Kanunların çıkışı ile ilgili hangisi yanlıştır?

Cevap: Yayınlandıktan 60 gün sonra yürürlüğe girer

4- CB kararnamesi ne zaman yürürlüğe girdi?

Cevap: 2018

5- Yasama ve yürütme birbirinden katı bir şekilde ayrıldığı?

Cevap: Başkanlık

6- Günümüzde yarı demokrasi uygulayan ülke hangisidir?

Cevap: İsviçre

7- Milli egemenlik teorisi …….usulü gerektirir.
Yukarıdaki boşluğu tamamlayınız?

Cevap: Temsili vekalet

8- Aşağıdakilerden hangisi yarı demokrasi uygulamalarındandır?

Cevap: Referandum

9- Seçmenin tek temsilci seçerler ……oyların basit çoğunluğunu alan seçilir?

Cevap: Tek isimli – Tek türlü

10- Bireylere devletten olumlu bir davranış isteme imkanı tanıyan hak nedir?

Cevap: Pozitif statü hakkı

11- Mahkemelerde doğrudan bağlayıcılığı yoktur?

Cevap: Doktrin

12- Anayasayı değiştiren iktidar nedir?

Cevap: Tali kurucu iktidar

13- Subjektif millet anlayışını savunan Fransız adam kimdir?

Cevap: Ernest Renan

14- Irsi yönetim şekli kişi iktidar?

Cevap: Monarşi

15- Kanunların kontrol edilmesinde genel mahkemelerle değil özel bir mahkeme ile kontrol edilen model nedir?

Cevap: Avrupa modeli

16- Kimler yönetmelik çıkarmaya yetkilidir?

Cevap: Cumhurbaşkanı, Bakanlar, kamu tüzel kişileri

Anayasa Hukuku 2018 Vize Çıkmış Soruları

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet 2017 Vize Soruları

Anayasa Hukuku
Anayasa Hukuku ANASAYFA
Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU

TOEFL GRAMMAR

error: Content is protected !!