Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 3

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 3

inkılap tarihi2 nüite-3

Bölüm Özeti

Bu bölümde 1923-1938 döneminde siyasal yapı, hukuk, eğitim, kültür ve toplumsal alanda gerçekleştirilen inkılaplar ele alınmıştır. İnkılaplarla demokratik, millî, laik, her anlamda bağımsız bir hukuk devleti gerçekleştirmenin hedeflendiği, nihai amacın ise çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak olduğu görülmüştür. Türk İnkılabı’nın devleti geliştirmenin yanında, Türk toplumunu ve bireyini de geliştirmeyi hedeflediği saptanmıştır. Öyle ki inkılapları halka anlatmak için Millet Mektepleri ve Halkevleri açılmış, Mustafa Kemal Atatürk yurt gezilerine çıkmıştır. İnkılaplar için her zaman Türk tarihinden ve Türk toplumunun ihtiyaçlarından yola çıkılmış, konular önce bilimsel kurullarda tartışılmış, ya da uzman görüşü alınmıştır.

1. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kimin başkanlığında kurulmuştur?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Kazım Karabekir Paşa

2. 1930 yılında Fethi (Okyar) Bey tarafından kurulmuş olan parti aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Cevap: D) Serbest Cumhuriyet Fırkası

3. Hangi kanun ile tüm okullar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır?

Correct! Wrong!

Cevap: E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

4. “Ordu Elifbası” olarak da bilinen alfabeyi uygulamaya koyan kimdir?

Correct! Wrong!

Cevap: B) Enver Paşa

5. Ocak 1929 itibarıyla yeni Türk alfabesini halka öğretmek amacıyla açılan kurumlara ne ad verilmektedir?

Correct! Wrong!

Cevap: C) Millet Mektebi

6. Yeni Türk Devletinin inkılaplar arasında karşılaşmış olduğu ilk ciddi ve tehlikeli olay aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

B) Şeyh Sait İsyanı

7. Tevhid-i Tedrisat Kanunu hangi yıl kabul edilmiştir?

Correct! Wrong!

A) 3 Mart 1924

8. Mecelle kanunu hangi tarihte ve hangi yeni kanunla kaldırılmıştır?

Correct! Wrong!

B) 1926 Türk Medeni Kanunu

9. Takrir-i Sükûn Kanunu hangi olay üzerine çıkarılmıştır?

Correct! Wrong!

C) Şeyh Sait İsyanı

10. Cumhuriyet Döneminin ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 3
1. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kimin başkanlığında kurulmuştur?

A) Mustafa Kemal Paşa

B) Kazım Karabekir Paşa

C) Ali Fuat Paşa

D) Rauf Bey

E) Dr. Adnan Bey

Cevap: B) Kazım Karabekir Paşa
2. yılında Fethi (Okyar) Bey tarafından kurulmuş olan parti aşağıdakilerden hangisidir?

A) İttihat Terakki Fırkası

B) Cumhuriyet Halk Fırkası

C) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

D) Serbest Cumhuriyet Fırkası

E) Demokrat Parti

Cevap: D) Serbest Cumhuriyet Fırkası
3. Hangi kanun ile tüm okullar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır?

A) Kanun-i Esasi

B) Teşkilât-ı Esasiye Kanunu

C) Takrir-i Sükûn Kanunu

D) Medenî Kanun

E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Cevap: E) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
4. “Ordu Elifbası” olarak da bilinen alfabeyi uygulamaya koyan kimdir?

A) Münif Paşa

B) Enver Paşa

C) Mustafa Kemal Paşa

D) Kazım Karabekir Paşa

E) Ali Fuat Paşa

Cevap: B) Enver Paşa
5. Ocak 1929 itibarıyla yeni Türk alfabesini halka öğretmek amacıyla açılan kurumlara ne ad verilmektedir?

A) Darülfünun

B) Türk Ocağı

C) Millet Mektebi

D) Halkevi

E) Halkodası

Cevap: C) Millet Mektebi
Kanalımıza Abone Olun

Lolonolo-youtube
Lolonolo-youtube

register
LOLONOLO’YA ÜYE OL
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
ÇOCUK GELİŞİMİ GRUBU
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 3

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2

Coğrafya Jeomorfoloji Vize Soruları 2019
COĞRAFYA GRUBU
SOSYAL HİZMETLER
SOSYAL HİZMETLER
SOSYOLOJİ GRUBU
SOSYOLOJİ GRUBU
İKTİSAT GRUBU
İKTİSAT GRUBU
TOEFL GRAMMAR

 

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!