AdaletauzefMedeni Hukuk

Medeni Hukuk Vize 2018 Soruları

Medeni Hukuk Vize 2018 Soruları

1- hangisi aile hukuku konusundan değildir?

Cevap : kira sözleşmesi

2- mülkiyet, prensip olarak hangi hukuk dalında bulunur?

Cevap : eşya hukuku

3- hangisinin aksi taraflarca kararlaştırılamayan, uyulması zorunlu olan kurallardır?

Cevap : emredici kurallar

4- hukuk boşluğu ne demektir?

Cevap : kanunda örf ve adet hukukunda uygulanabilecek bir kural bulunmaması

5- hangisi hukukun yardımcı kaynaklarındandır?

Cevap : yargı kararları

6- hangisinin değeri parayla ölçülebilen hak değildir?

Cevap : kişilik hakkı

7- bir adi ortaklıkta ortakların adi ortaklığa ait mallar üzerindeki hakkı ya da mirasçıların miras
bırakanın terekesi üzerindeki haklar hangi tür haklardandır?

Cevap : elbirliği mülkiyeti (iştirak halde mülkiyet)

8- hangisi ayni hakların bir türü değildir?

Cevap : satış sözleşmesinden doğan mülkiyetin devri isteme alacağı

9- yeni kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki olaylara uygulanmasına ne ad verilir?

Cevap : geçmişe etkili uygulama

10- hangisi kanun boşluğu türü değildir?

Cevap : hüküm içi boşluk

11- hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanınan menfaattir.

Cevap : hak

Medeni Hukuk Vize 2018 Soruları

12- kişiliğin başlangıcı, kişilerin ehliyeti (hak ve fiil ehliyeti) hısımlık, yerleşim yeri (ikametgah) ad, kişiliğin korunması ve kişiliğin sona ermesi, kişisel durum siciline kaydedilmesi gibi konular temel
olarak hangi hukukun alanında kalır

Cevap : kişiler hukuku

13- hangisi medeni hukukun dallarından değildir?

Cevap : icra ve iflas hukuku

14- hangisi hem kamu hem de özel hukuktandır

Cevap : İş Hukuku

15- hangisinin yapımı maddidir?

Cevap : hukuk kuralları

16- belirli bir ülkede, belirli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kuralı nedir?

Cevap : pozitif hukuk

17- hangisi hukuk kuralının özelliklerinden değildir?

Cevap : sürelidir

18- iyi-kötü ayrımı toplumsal kurallardan hangisinin insan davranışını değerlendirmede temel alır?

Cevap : ahlak kuralları

19- kişilere yetki veren ve ödev yükleyerek sosyal ilişkileri düzen altına alan kurallar, genel olarak
hangisidir?

Cevap : toplumsal davranış kuralları

20- hakimin, hükmün anlamını bulabilmek için yapacağı işlem?

Cevap : yorum

adalet
telegram adalet

Auzef Adalet çıkmış sorular, Auzef çıkmış sorular, vize soruları , final soruları ,bütünleme soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!