auzefBankacılık ve SigortacılıkGenel İktisatKamu YönetimiSağlık Kurumları İşletmeciliğiSiyaset Bilimi Ve Kamu YönetimiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Genel İktisat Ünite -7

Piyasa Şekilleri

#1. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabete ait bir özellik değildir?

#2. Uzun dönemde tam rekabet piyasasına ait bir firmada aşırı kâr için ne söylenebilir?

#3. İkamesi bulunmayan bir malın tekel durumundaki satıcısına ne denir?

#4. Birbiriyle ile rekabet eden az sayıda firmanın bulunduğu ve her birinin üretimindeki değişmelerin piyasa fiyatını etkileyebilecek durumda olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın ortalama geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

#6. Tam rekabette uzun dönemde firmaların normal karla yetinmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Toplam gelir ie toplam maliyetin birbirine eşit olduğu üretim düzeyine ne denir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasalarının karakteristik özelliklerinden biri değildir?

#9. Hiçbir reklam harcaması yapmayan bir endüstri aşağıdaki piyasalardan hangisi içindedir?

#10. Tam rekabet piyasasında firmanın karını azamileştirmek için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Piyasa Şekilleri

Genel İktisat Ünite Vize

Piyasa Şekilleri

1. Birbiriyle ile rekabet eden az sayıda firmanın bulunduğu ve her birinin üretimindeki değişmelerin piyasa fiyatını etkileyebilecek durumda olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oligopson
B) Monopol
C) Oligopol
D) Tekelci rekabet
E) Monopson

Cevap: C) Oligopol

2. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabete ait bir özellik değildir?

A) Atomize
B) Mobilite
C) Homojenlik
D) Şeffaflık
E) Ürün farklılaştırması

Cevap: E) Ürün farklılaştırması

3. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın ortalama geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) Firmanın marjinal maliyetine
B) Malın satış fiyatına
C) Firmanın toplam maliyetine
D) Firmanın toplam gelirine
E) Firmanın üretim miktarına

Cevap: B) Malın satış fiyatına

4. Tam rekabet piyasasında firmanın karını azamileştirmek için aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmelidir?

A) Marjinal maliyet = Marjinal hasılat
B) Ortalama maliyet = Ortalama hasılat
C) Marjinal hasılat = Ortalama hasılat
D) Fiyat = Ortalama hasılat
E) Ortalama değişken maliyet = Marjinal hasılat

Cevap: A) Marjinal maliyet = Marjinal hasılat

5. Toplam gelir ie toplam maliyetin birbirine eşit olduğu üretim düzeyine ne denir?

A) Kapanma noktası
B) Maksimum kar noktası
C) Başa baş noktası
D)Denge noktası
E) Minimum zarar noktası

Cevap: C) Başa baş noktası

6. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasalarının karakteristik özelliklerinden biri değildir?

A) Alıcı ve satıcıların tam bilgiye sahip olması
B) Çok sayıda satıcı olması
C) Çok sayıda alıcı olması
D) Piyasaya girişte kısıtlamalar olması
E) Malların homojen olması

Cevap: D) Piyasaya girişte kısıtlamalar olması

7. Tam rekabette uzun dönemde firmaların normal karla yetinmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herkesin bilgiye eşit uzaklıkta olması
B) Malın homojen olması
C) Piyasaya giriş çıkışların serbest olması
D) Alıcıların çok olması
E) Alıcıların fiyatı etkileyememesi

Cevap: C) Piyasaya giriş çıkışların serbest olması

8. Uzun dönemde tam rekabet piyasasına ait bir firmada aşırı kâr için ne söylenebilir?

A) Sıfırdır
B) Var ama çok az
C) Pozitif
D) Azalarak artar
E) Üretim miktarı arttıkça artar

Cevap: A) Sıfırdır

9. Hiçbir reklam harcaması yapmayan bir endüstri aşağıdaki piyasalardan hangisi içindedir?

A) Tam rekabet
B) Oligopol
C) Monopol
D) Eksik rekabet
E) Monopollü rekabet

Cevap: A) Tam rekabet

10. İkamesi bulunmayan bir malın tekel durumundaki satıcısına ne denir?

A) Monopollü rekabet
B) Tam rekabet
C) Monopson
D) Oligopol
E) Monopol

Cevap: E) Monopol

Genel İktisat

telegram siyaset bilimi ve kamu yönetimi

Auzef Genel İktisat Ders Kitabı PDF

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!