auzefLaborant ve veteriner sağlıkTemel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 2021 Final

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 2021 Final

1- Üç amino asit iki pepit bağıyla bağlanırsa oluşan peptit nedir?

Cevap : Tripeptit
NOT: Üç adet aminoasit, iki peptit bağı ile bağlanırsa tripeptit, az sayıda aminoasitlerin bağlanmasıyla oligopeptit, çok sayıda aminoasidin bir araya gelerek bağlanmasıyla polipeptitler oluşur.

2- Aşağıdaki monosakkaritlerden hangisi tetrozdur?

Cevap : Eritroz

3- Lipidlerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Polar bileşiklerdir

4- Aşağıdakilerden hangisi monosakkaritlerin kapalı formülüdür?

Cevap : C (n) H(2n) O(n)

5- Yarı geçirgen bir zardan geçemeyen, yüksek yoğunluktaki çözünmüş maddenin iç faz parçacıklarının zara yaptığı basınca ne ad verilir?

Cevap : Ozmotik basınç

6- Aşağıdakilerden hangisi bazik amino asittir?

Cevap : Arjinin
NOT: -Bazik aminoasitler:
Arjinin, Lizin, Hidroksilizin, Ornitin, sitrullin

7- Amino asitlerin su kaybetmiş polimerlerine ne ad verilir?

Cevap : Protein

8- Doku ve organlara yerleştikten sonra burada makrofajlara dönüşen lökosit çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Monositler

9- Maksimal bir ekspirasyondan sonra akciğerlerde kalan hava hacmine ne ad verilir?

Cevap : Reziduel volüm

10- Refleks hareketlerini kontrol eden yola ne ad verilir?

Cevap : Refleks arki

11- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Steroid hormonlar doymuş keton grubunun yükseltgenmesi ile metabolize edilir

12- Aşağıdaki ifadelerden hangisi alyuvarların görevlerinden biri değildir?

Cevap : Dokulardan madde değişimi sırasında oluşan CO2’yi böbreklere taşımak

13- Aşağıdaki böbrek tubul fonksiyonlarından hangisi yanlıştır?

Cevap : Henle kulpunda suyun 3⁄4’ü geri emilir

14- Solunum sisteminde akciğer yüzeyinin genişlemesini sağlayan ve gaz değişiminin gerçekleştirildiği
yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Alveol

15- Koku alma duyusuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Gustator hücre inhibe olur

16- Aşağıdakilerden hangisi kanın görevlerinden biri değildir?

Cevap : Kavrama görevi

17- Aşağıdakilerden hangisi yapısal polisakkarittir?

Cevap : Kitin

18- Aşağıdakilerden hangisi reseptör fonksiyonlarından biri değildir?

Cevap : Konsültasyon

19- Aşağıdakilerden hangisi nefronun fonksiyonel olaylarından biri değildir?

Cevap : Prehension

20- DNA ve RNA moleküllerinin yapısını oluşturan ardı ardına dizilmiş nükleotitler birbirine kovalent olarak bağlanırlar. Bu bağa ne ad verilir?

Cevap : Fosfo diester bağ

21- Aşağıdaki ifadelerden hangisi perikardiyumun görevlerinden biri değildir?

Cevap : Kalbin vücut içi hareketli oluşunu sağlar

22- Aerobik solunum sonucu açığa çıkan enerji ile net ATP kazancı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 38

23- İnsülin molekülünün yapısında bulunan mineral aşağıdakilerin hangisidir?

Cevap :  Çinko

24- Aşağıdakilerden hangisi kanda %mg düzeyinde bulunan minerallerdendir?

Cevap : Sodyum

25- Oksijenli ya da oksijensiz hücre solunumu prüvik asit oluşumuna kadar aşağıdakilerden hangi adı
alır?

Cevap : Glikoliz

26- Aşağıdakilerden hangisi dokunma duyusu reseptörü değildir?

Cevap : Vestibular organ

27- İnternöronların fonksiyonlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Cevap : İnternöron sayısı, sinirsel aktivitenin kompleksliği oranında azalır

28- İç organların ağrı reseptörlerinin uyarılması ağrının, uzakta yüzeysel bir bölgede dermatomda duyulması hangi ağrıya bir örnektir?

Cevap : Yansıyan ağrı

29- Ürinasyonun sinirsel kontrolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : İdrar distal tubulden üreterler yoluyla vesica urinaria’ya gönderilir

30- ”Hücre zarında iyonların ve moleküllerin geçişinde enerji kullanılır. Olay hücre zarında değil mitokondri ev endoplazmik retikulumda gerçekleşir.” Biçimindeki hücre içi taşıma olayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Aktif taşıma

31- Akciğer yüzey gerilimini azaltan maddelere ne ad verilir?

Cevap : Surfektan

32- Pankreas sekresyonunun hormonal kontrolünde enzim ve diğer proteinler yönünden fakir, fakat
bikarbonat ve sudan zengin bir salgı artışına neden olan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sekretin

33- Hücre içinde bulunan inorganik tuzların oranı yüzde kaçtır?

Cevap : % 0,05- 1

34- Kan basıncının yükselmesi durumunda böbrekler yoluyla düzenleme mekanizmalarından hangisi devreye girmez?

Cevap : Miyojenik otoregülasyon

35- Hormonlardan hangisi amino asit türevidir ?

Cevap : Oksitosin

36- At domuz tavşanda fermantatif sindirim açısından en önemli bölüm?

Cevap : Özefagus

37- Aşağıdakilerden hangisi kan damarlarının iç yüzeyinde bulunan epitel çeşididir?

Cevap : Yassı epitel

38- Sinapsislerin özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sinapsislerde refleks yayları sinir telinde olduğu gibi yorulmadan çalışırlar

39- Sinir hücresi istirahat halindeyken hücre içi ve dışı iyonları ile membrana ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Uyarılabilir hücrelerin membranında gerçekleşen büyük potansiyel değişimleri 160 mV’a varan
düzeylerde olur

40- Alveolden kana, kandan alveollere gaz geçişi hangi dokular taşıma sistemi ile sağlanır?

Cevap : Diffüzyon

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 2021 Final

facebook LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık
Laborant Ve Veteriner Sağlık

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!