auzefİş Hijyeniiş sağlığı ve güvenliği

İş Hijyeni 2021 Bütünleme

İş Hijyeni 2021 Bütünleme

İş Hijyeni 2021 Bütünleme

1- Aşağıdakilerden hangisi gazlar ve dumanların akut etkilerinden biri değildir?

A) Zehirlenmelere neden olurlar
B) Sinir sistemini etkilerler
C) Koklama – Solunum yollarını tahriş ederler
D) Gözlerimizi ve cildimizi tahriş ederler (Gözlerde – Ciltte kızarıklık/yanma)
E) Akciğer kanseri

Cevap : E) Akciğer kanseri
NOT: Gazlar ve dumanların akut etkileri:
• Gözlerimizi ve cildimizi tahriş ederler (Gözlerde – Ciltte kızarıklık/yanma)
• Koklama – Solunum yollarını tahriş ederler
• Öksürük
• Hırıltılı solunum
• Nefes darlığı
• Bronşit – AC ödemi – Pnomoni
• Sinir sistemini etkilerler
• Zehirlenmelere neden olurlar
• Mide bulantısı – Kusma
• İştahsızlık
• Yavaş sindirim gibi sorunlar oluşur
• Adale krampları ve
• Davranış bozuklukları
• Ölüm

2- Non-iyonize ışınlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cam sanayisinde ergimiş cam yapımında oluşabilirler.
B) Mor ötesi (UV) akciğer kanserine neden olurlar
C) Göz ve ciltte hasara neden olurlar.
D) Mor ötesi (UV) tıp alanında kullanılırlar.
E) Mor ötesi (UV) ve kızılötesi (IR) ışınlardır.

Cevap : Mor ötesi (UV) akciğer kanserine neden olurlar

3- Aşağıdakilerden hangisi lazer ışığının kendisine bağlı oluşan risklerden biridir?

A) Gürültü
B) Elektriksel riskler
C) Patlama riski
D) Toksik ve kanserojen malzeme riskleri
E) Biyolojik etkileri : Göz yaralanmaları ve ciltte termal yanık yaraları

Cevap : E) Biyolojik etkileri : Göz yaralanmaları ve ciltte termal yanık yaraları

4- Titreşim için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Ölçen ve analiz eden cihazlar her ölçümden önce uygun şekilde kalibre edilmelidir
B) Tüm vücut titreşiminde oturulan veya ayakta durulan noktalardan ölçülür.
C) Titreşim, vücuda yayıldığı nokta veya bölgeye en uzak yerden ölçülür.
D) İnsan vücudunun titreşimle temasta olduğu noktalardan ölçülür.
E) Lokal titreşimde ölçüm, elle tutulan veya aletin çalışan kısmı üzerinden yapılır

Cevap : C) Titreşim, vücuda yayıldığı nokta veya bölgeye en uzak yerden ölçülür.

5-
I. Maruziyet sınır değeri aşılmış ise, maruziyeti sınır değerin altına indirecek önlemleri derhal almakla yükümlüdür
II. Titreşim düzeyini ölçmek
III. Ölçümleri tekrarlamak
IV. Verileri saklamakla
Yönetmeliklere göre işveren titreşimle ilgili yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerini yapmakla yükümlüdür?

A) I ve II
B) I, II, III, IV
C) I, II, III
D) Yalnız I
E) I, III, IV

Cevap : B) I, II, III, IV

6- UV (Mor ötesi ışın) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Çıplak gözle görülebilirler (dalga boyu 380-780 nm arasındadır.)
B) Sürekli kaynak ve kesme işlerine korumasız olarak çalışanları etkiler.
C) Parlak/beyaz yüzeylerden yansır.
D) Deri kanseri riskini artırır.
E) UV ışınları kalıcı körlük yapabilir.

Cevap : A) Çıplak gözle görülebilirler (dalga boyu 380-780 nm arasındadır.)

7- Hava basıncı değişimi için yükümlülük süresi akut durumlar için aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3 ay
B) 3 gün
C) 1 ay
D) 1 yıl
E) 1 gün

Cevap : B) 3 gün
NOT: Yükümlülük süresi akut durumlarda 3 gün ve kronik etkiler için 10 yıldır.

8- Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmez?

A) İş yerinde günlük en az 12 saat bulunmak
B) Gürültülü işte en az iki yıl
C) Gürültü şiddeti sürekli olarak 85 desibelin üstünde olan işlerde çalışmak
D) Yükümlülük süresi altı aydır.
E) En az 30 gün çalışılmış olması gereklidir

Cevap : A) İş yerinde günlük en az 12 saat bulunmak
NOT: Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki yıl, gürültü şiddeti sürekli olarak 85 desibelin üstünde olan işlerde en az 30 gün çalışılmış olması gereklidir. Yükümlülük süresi 6 aydır.

9- Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik özelliklerinden biridir?

A) Duyarlı bir kişilik yapıları vardır.
B) Çabuk karar verirler.
C) Randevularına tam saatinde giderler ve başkalarında da aynı duyarlılığı isterler.
D) Özel hayatları ile iş hayatları arasında kolayca sınır koyabilirler.
E) İşlerinde yüksek kaygı taşırlar.

Cevap : D) Özel hayatları ile iş hayatları arasında kolayca sınır koyabilirler.

10- Stres karşısında vücudumuz üç aşamadan geçer. Bu aşamalar: Alarm, direnç ve tükenmedir. Her aşamanın kendine özgün belirgin özellikleri ve dışarıdan fark edilebilecek bulguları vardır. Aşağıdakilerden hangisi alarm aşamasının duygusal belirtileri içinde yer almaz?

A) Aşırı hayal kurma
B) Çökkünlük
C) Karamsarlık
D) Kaygılı olma
E) Durgunlaşma

Cevap : A) Aşırı hayal kurma
NOT: Alarm Aşamasında Duygusal Belirtiler:
– Huzursuzluk, sıkıntı, gerginlik
– Kaygılı olma
– Karamsarlık
– Durgunlaşma
– Çökkünlük
– Sinirlilik, öfke patlamaları
– Aşırı duygusallık, kolay kırılabilirlik
– İşte isteksiz tavırlar
– Özgüven azalması, güvensizlik

11- Zaman içinde stresin etkileri ile kronik sorunlar ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi stresin kronik etkileri arasında değildir?

A) Kişilik değişikliği
B) Depresyon
C) Fobiler
D) Ruhsal hastalıklar
E) Sosyal hayatın yoksunlaşması

Cevap : E) Sosyal hayatın yoksunlaşması
NOT: Zaman içinde stresin etkileri ile kronik sorunlar ortaya çıkar. Bunlar;
– Depresyon
– Fobiler
– Kişilik değişikliği
– Ruhsal hastalıklar
– Düşünce ve hafıza kusurları
– Uyku bozuklukları
– Kronik hastalıklar (baş ağrısı, kalp hastalığı)

12- Aşağıdakilerden hangisi sağlık riski tehlikelerinin önlenmesinde kirliliğin dağılmasını önleme yöntemlerinden biri değildir?

A) Genel havalandırma yapmak
B) Yerel olarak kirli havanın emilerek çalışma ortamından uzaklaştırılması
C) İşçi eğitimi
D) Islak (yaş) yöntem uygulamak
E) Tehlikeli işi diğerlerinden ayırmak (tecrit etmek)

Cevap : A) Genel havalandırma yapmak
NOT: Kirliliğin oluşmasını önlemenin, olası veya pratik olmadığı durumlarda, meydana gelen toz, gaz, buhar vb.’nin işyerine yayılmasını (dağılmasını) önlemek gerekir.
Bu durumu başarmak için denenmiş 5 yol vardır.
1. Tehlikeli üretim yapılan işyerini – işi diğerlerinden ayırmak (tecrit etmek).
2. Tehlikeli üretim yapılan makine ve tesisatı tamamen kapalı duruma getirmek.
3. Islak (yaş) yöntem uygulamak.
4. Yerel (lokal, mevzii) olarak kirli havanın emilerek çalışma ortamından uzaklaştırılması.
5. İşçi eğitimi

13- Biyolojik risk düzeyi belirlemede biyolojik etkenler kaç grupta değerlendirilir?

A) 1
B) 4
C) 3
D) 2
E) 5

Cevap : B) 4

14- İş yaşamındaki stres sonucunda aşağıdaki durumlardan hangisinin ortaya çıkması daha az olasıdır?

A) Empatide, duyarlılıkta azalma
B) Saldırgan davranışlarda azalma
C) Hızda ve enerjide azalma, hatalarda artma
D) Zihinsel yorgunluk, yoğunlaşma sorunları
E) Bireysel farklılıkları algılama sorunları

Cevap : B) Saldırgan davranışlarda azalma

15- Sağlık riski oluşturan tehlikeleri değerlendirirken aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?

A) Maruziyet süresi
B) Maddenin yapısı
C) Kişisel duyarlılıklar
D) Kişi sayısı
E) Maruziyetin ağırlığı

Cevap : D) Kişi sayısı

16- Akustik çentik” hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

A) İşitme kaybının ilk görüldüğü frekans olan 4000 hz’dir.
B) Frekansı 20 hz’den küçük olan seslerdir.
C) İşitilebilir ses frekans aralığıdır.
D) Günlük konuşmadaki ses frekansıdır.
E) Frekansı 20.000 hz’den büyük olan seslerdir.

Cevap : A) İşitme kaybının ilk görüldüğü frekans olan 4000 hz’dir.

17- Çalışma ortamında 90 dB gürültü çıkartan iki makine varken toplam gürültü ne kadar olur?

A) 18
B) 180
C) 100
D) 90
E) 93

Cevap : E) 93

18- Aşağıdakilerden hangisi non-iyonize ışınların neden olduğu hastalıklardan biri değildir?

A) Telenjiektaziler
B) Gözde katarakt
C) Akciğer kanseri
D) Yüz cildinde kahverengi, kırmızı pigmentasyon
E) Görme zorluğu

Cevap : C) Akciğer kanseri

19- Birden fazla grupta yer alan biyolojik etkenlere maruziyetin söz konusu olduğu işlerde risk değerlendirmesi aşağıdakilerden hangisi gibi yapılır?

A) Zararlı biyolojik etkenlerin etkili korunma/tedavisi olan grup dikkate alınarak yapılır.
B) Zararlı biyolojik etkenlerin insanlarda hastalık yapma riski olan grup dikkate alınarak yapılır.
C) Zararlı biyolojik etkenlerin çalışanlarda ciddi riski olan grup dikkate alınarak yapılır.
D) Zararlı biyolojik etkenlerin topluma yayılma riski olan grup dikkate alınarak yapılır.
E) Zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.

Cevap : E) Zararlı biyolojik etkenlerin tümünün oluşturduğu tehlike dikkate alınarak yapılır.

20- Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemine etkili kimyasal maddelerden biri değildir?

A) Benzen
B) Vinil klorür
C) Karbon monoksit
D) Katran
E) Tiner

Cevap : C) Karbon monoksit

21-
I. Sesin yayılmasının önlenmesi
II. Tasarım aşamasındaki önlemler
III. Gürültü kaynağında mücadele
IV. Kişisel koruyucu malzemeler
Gürültü kontrolünde uyulması gereken sıra yukarıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) III, II, I, IV
B) II, III, I, IV
C) I, II, III, IV
D) IV, I, III, II
E) III, I, IV, II

Cevap : B) II, III, I, IV

22- Serbest hâlde bulunmaları durumunda, biyoakümülasyon yoluyla çevre üzerinde ani veya gecikmeli olarak olumsuz ve biyotik sistemlerde toksik etkiler yaratan maddelere ne denir?

A) Ekotoksik
B) Aşındırıcı
C) Nefrotoksik
D) Nevrotoksik
E) Hepatotoksik

Cevap : A) Ekotoksik

23- Aşağıdakilerden hangisinin tehlikeli kimyasalların tipik yerlerinden biri değildir?

A) Silah depoları
B) Bakım tesisleri
C) Hastaneler
D) Askerî lojmanlar
E) Nükleer tesisler

Cevap : D) Askerî lojmanlar

24- Kimyasal ortam analizinde aşağıdaki maddelerden hangisine yönelik ölçüm yapılmaz?

A) Patlayıcı
B) Kolay alevlenir
C) Alevlenir
D) Gürültü
E) Oksitleyici

Cevap : D) Gürültü

25- Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biridir?

A) Güçlü bir motivasyonları vardır.
B) Zaman esiri olmazlar.
C) Sosyal değerler için fazla kaygılanmazlar.
D) Ekiple kolayca çalışırlar.
E) Karar vermede aceleci değildirler.

Cevap : A) Güçlü bir motivasyonları vardır.

26- Hava basıncındaki değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yüksek basınçtan normal basınca ani geçişte kaşıntı, subkutan anazem, kas ve eklem ağrıları, dispne, kulak
çınlaması meydana gelir.
B) Solunum cihazları taşıyan dalgıçlar hızla normal basınçlı ortama geçmeleri sonucu hava basıncı değişikliğine bağlı
akut etkiler ortaya çıkabilir.
C) Akut etkileri kemik nekrozları, epizlerde deformasyonlardır.
D) Yüksek basınçlı ortamdan (caisson) süratle normal basınçlı ortama geçmeyle akut etkiler meydana gelebilir.
E) Yükseklerdeki uçuşlarda uçak iç basıncının ani olarak düşmesi sonucu akut etkiler oluşabilir.

Cevap : C) Akut etkileri kemik nekrozları, epizlerde deformasyonlardır.

27- Aşağıdakilerden hangisi gazlar ve dumanların kronik etkilerinden biri değildir?

A) Larinks kanseri
B) Mesane kanser
C) Akciğer kapasitesinin azalması
D) Kronik bronşit
E) Nefes darlığı

Cevap : E) Nefes darlığı

28- Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemine etkili kimyasal maddelerden biri değildir?

A) Asbest
B) Kurşun
C) Civa
D) Böcek ilacı
E) Organik fosfor

Cevap : A) Asbest

29- Fiziksel ortam analizinde aşağıdaki maddelerden hangisine yönelik ölçüm yapılmaz?

A) İyonize radyasyon
B) Noniyonize radyasyon
C) Basınç
D) Ortamdaki bakteriler
E) Toz – Duman (imisyon olarak; kimyasal ortam analizi olarak da düşünülebilir

Cevap : D) Ortamdaki bakteriler

İş Hijyeni 2021 Bütünleme

30- Aşağıdakilerden hangisi çok zehirli maddelerden biri değildir?

A) Hardal gazı
B) Solventler
C) Etilenamin
D) Aldirin
E) Hidrojen sülfür

Cevap : B) Solventler

31-
I. Tesisat ve teçhizat değişikliği
II. Zehirli olmayan veya daha az zehirli olan maddelerin kullanılması
III. Islak (yaş) yöntem uygulamak
IV. Genel havalandırma
V. Üretim yöntemini değiştirme
VI. İşyeri düzeni
Yukarıdakilerden hangileri sağlık riski oluşturan tehlikeleri önlemedeki tehlike kaynaklarını giderme yöntemlerindendir?

A) I,II, V, VI
B) I, II, III
C) II, III, V, VI
D) III ve IV
E) I,II, III, IV, V, VI

Cevap : A) I,II, V, VI

İş Hijyeni 2021 Bütünleme

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
facebook iş sağlığı ve güvenliği
Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans, Makine ve teçhizat 2 2020 final soruları
Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans, Makine ve teçhizat 2 2020 final soruları

İş Hijyeni 2021 Bütünleme

İş Hijyeni 2021 Bütünleme

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!