auzefÇocuk GelişimiYaşam becerileri

Yaşam Becerileri 2020 Vize

#1. Bireyin ailesi ile sorun yaşaması ve anne babasının şiddet içerikli baskıcı bir tutumla kendisini yetiştirmesini etkileyen hangi sisteme bir örnek olarak verilebilir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi problem davranışının ortaya çıkmasında koruyucu bir faktör değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi davranış teorisini doğru olarak açıklamaktadır?

#4. Yaşar Kemal'in filler sultanı ile kırmızı sakallı topal karınca kitabındaki filler sultanı karıncalar ülkesine giderek hepsini esir almıştır. Himayesi altına aldığı karıncalardan kendisine bir saray ve yerin 7 kat altından çıkartacakları elmastan karıncalara fillerin bütün ambarlarını çiçek özü ve bal özleriyle doldurmalarını emretmiştir. Biz bunu yapamayız bizler çok küçüğüz ve ambarlarınız için çalışırsak kendi ambarlarımızı dolduramayız kışı aç geçiririz, hepimiz ölürüz. Diyen karıncalarda tek tek cezalandırılır. Yukarıdaki metne göre filler Sultan’ında eksik olan yaşam becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi okul dışında yürütülen yaşam becerileri eğitimi programlarının özelliklerinden biridir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın esneklik boyutunu açıklamaktadır?

#7. Okullardan birinde yürütülen yaşam becerileri eğitimi programına öğrencilerin görüşleri sorulmadan tümü kaydedilmiştir. 4 hafta sürecek olan bu programa tüm öğrencilerin katılımı zorunlu olmuştur. Bu durum aşağıdaki standartlardan hangisine uygun değildir?

#8. Murat üniversite Çağına gelmiş bir bireydir. Üniversitede okumak istediği bölüm görsel iletişim tasarımıdır. Bu bölüm kendi yaşadığı şehirdeki bir üniversitede mevcutken Murat bu alanda isim yapmış bir üniversitede okumak istemektedir. Öte yandan kendi şehrinden başka şehre okumaya giderse ailesi için maddi anlamda zorluğa neden olabilecektir. Bunun yanı sıra ondan 2 yaş küçük olan ve üniversitede okumak isteyen bir kardeşi vardır. Ailesinin maddi geliri pekte iyi olmayan Murat’ın gideceği üniversite konusunda kendisi için en uygun olanı seçmesi gerekmektedir. Buna göre Murat’ın geçirdiği süreç hangi yaşam becerisiyle ilgilidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünmeyle ilgili yanlış bir ifadedir?

#10. Aşağıdaki düşüncelerden hangisi yaratıcı düşünmenin ortaya çıkabilmesi için bireyde bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?

#11. Aşağıdakilerden hangisi bireyin sergilediği problem davranışların kaynakları arasında gösterilemez?

#12. Aşağıdakilerden hangisi problem çözme becerisi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

#13. Eleştirel düşünmenin öğretilmesi planlanan içerikten bağımsız olarak beceri temelli bir eğitim programı aracılığı ile verilmesi vurgulanan program aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi problem davranışların ortaya çıkmasına yönelik kişilik sistemi içerisinde yer alan risk faktörlerinden değildir?

Cevap : D) Maddelere ulaşılabilirlik

Kişilik Sistemi İçerisinde Yer Alan Risk Faktörleri:
– Depresif duygu durumu
– Yabancılaşma duygusu
– Günlük yaşamda algılanan stres
– Okulu bırakma düşüncesi
– Risk alma eğilimi
– Alkol kullanma

#15. Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve taklit yoluyla öğrenilebilecek bir davranış değildir?

#16. Ergenlerin karar verme becerileri ile ilgili hangisi söylenemez?

#17. Aşağıdakilerden hangisi yaşam becerileri eğitimi ile ilgili yanlış ifadedir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi problem davranış teorisini doğru olarak açıklamaktadır?

#19. Aşağıdakilerden hangisi problem davranışın ortaya çıkmasında koruyucu bir faktör değildir?

#20. 3 yaşındaki Cemre karar verirken aşağıdakilerinden hangisinden etkilenmektedir?

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yaşam Becerileri 2020 Vize

Yaşam Becerileri 2020 Vize

1- Bireyin ailesi ile sorun yaşaması ve anne babasının şiddet içerikli baskıcı bir tutumla kendisini yetiştirmesini etkileyen hangi sisteme bir örnek olarak verilebilir?

A) Sosyal çevre
B) Davranış sistemi
C) Kişilik sistemi
D) Toplum sistemi
E) Yapısal çevre

Cevap : E) Yapısal çevre

2- Aşağıdakilerden hangisi problem davranışının ortaya çıkmasında koruyucu bir faktör değildir?

A) Koruyucu anne baba tutumu
B) Sosyal aktivitelere katılma
C) Sağlığa verilen değer
D) Problem davranışın yakın çevre tarafından onaylanmaması
E) Uygun davranışla ile ilgili ebeveyn ve arkadaş modelleri

Cevap : A) Koruyucu anne baba tutumu

3- Aşağıdakilerden hangisi davranış teorisini doğru olarak açıklamaktadır?

A) Bu teori problem davranışları ortaya çıkarmak için geliştirilmiştir.
B) Bireyin riskli veya problemli davranışlarının ortaya çıkma nedenleri üzerine yoğunlaşmaktadır.
C) Bu teori problem davranışları ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir.
D) Bu teori problem davranışları ortadan kaldırması için eğitim programları geliştirilmesi için
geliştirilmiştir
E) Bu teori bireyin problem durumları karşısında nasıl sağlam durabileceğini açıklamaktadır.

Cevap : B) Bireyin riskli veya problemli davranışlarının ortaya çıkma nedenleri üzerine yoğunlaşmaktadır.

4- Yaşar Kemal’in filler sultanı ile kırmızı sakallı topal karınca kitabındaki filler sultanı karıncalar ülkesine giderek hepsini esir almıştır. Himayesi altına aldığı karıncalardan kendisine bir saray ve yerin 7 kat altından çıkartacakları elmastan karıncalara fillerin bütün ambarlarını çiçek özü ve bal özleriyle doldurmalarını emretmiştir. Biz bunu yapamayız bizler çok küçüğüz ve ambarlarınız için çalışırsak kendi ambarlarımızı dolduramayız kışı aç geçiririz, hepimiz ölürüz. Diyen karıncalarda tek tek cezalandırılır.
Yukarıdaki metne göre filler Sultan’ında eksik olan yaşam becerisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öz farkındalık
B) Problem çözme
C) Empati
D) Yaratıcı düşünme
E) Eleştirel düşünme

Cevap : C) Empati

5- Aşağıdakilerden hangisi okul dışında yürütülen yaşam becerileri eğitimi programlarının özelliklerinden biridir?

A) Gelişmiş ülkelerde uygulanır
B) Eğitimleri bireysel olarak gerçekleşir
C) Eğitimlere katılım zorunludur
D) Program yapısı esnektir
E) İçeriği eğitim otoriterleri tarafından belirlenir

Cevap : D) Program yapısı esnektir

6- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın esneklik boyutunu açıklamaktadır?

A) Bireyin birden fazla problem durumuna odaklanması
B) Problem durumunun çözümünde kullanılan fikir sayısıdır
C) Problem durumuna ve çözüm sürecine farklı açılardan bakabilmektir.
D) Bireyin kendine has bakış açısı ile problem durumuna yaklaşması
E) Bireyin fikirleri ilginç bilgilerle ilişkilendirmesidir.

Cevap : C) Problem durumuna ve çözüm sürecine farklı açılardan bakabilmektir.

7- Okullardan birinde yürütülen yaşam becerileri eğitimi programına öğrencilerin görüşleri sorulmadan tümü kaydedilmiştir. 4 hafta sürecek olan bu programa tüm öğrencilerin katılımı zorunlu olmuştur. Bu durum aşağıdaki standartlardan hangisine uygun değildir?

A) Uzman eğitimler tarafından verilmelidir.
B) Çocuk dostu bir ortamda verilmelidir.
C) Bilgi, tutum, beceri kazandırmayı hedeflemiştir.
D) Kazandırılacak beceriler açık ve net olmalıdır.
E) Çocuk merkezli olmalıdır.

Cevap : E) Çocuk merkezli olmalıdır.

8- Murat üniversite Çağına gelmiş bir bireydir. Üniversitede okumak istediği bölüm görsel iletişim tasarımıdır. Bu bölüm kendi yaşadığı şehirdeki bir üniversitede mevcutken Murat bu alanda isim yapmış bir üniversitede okumak istemektedir. Öte yandan kendi şehrinden başka şehre okumaya giderse ailesi için maddi anlamda zorluğa neden olabilecektir. Bunun yanı sıra ondan 2 yaş küçük olan ve üniversitede okumak isteyen bir kardeşi vardır. Ailesinin maddi geliri pekte iyi olmayan Murat’ın gideceği üniversite konusunda kendisi için en uygun olanı seçmesi gerekmektedir. Buna göre Murat’ın geçirdiği süreç hangi yaşam becerisiyle ilgilidir?

A) Eleştirel düşünme
B) Karar verme
C) Yaratıcı düşünme
D) Duygularla baş etme
E) Problem çözme

Cevap : B) Karar verme

9- Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünmeyle ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Üst düzey bilişsel becerilerdir.
B) Gelişim ergenlik döneminde başlamaktadır.
C) Öğretilebilir becerilerdir.
D) Bireyin kendi yaşamına entegre edilebilir becerilerdir
E) Geleneksellikten uzak bir eğitim sistemi ile geliştirilebilir.

Cevap : B) Gelişim ergenlik döneminde başlamaktadır.

10- Aşağıdaki düşüncelerden hangisi yaratıcı düşünmenin ortaya çıkabilmesi için bireyde bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?

A) Problem durumunu tanıması
B) Problem durumunu analiz etmesi
C) Problem durumuna geleneksel çözümler üretmesi
D) Problem durumu ile ilgili anlamlı sorular sorması
E) Problem durumunu sorgulaması

Cevap : C) Problem durumuna geleneksel çözümler üretmesi

11- Aşağıdakilerden hangisi bireyin sergilediği problem davranışların kaynakları arasında gösterilemez?

A) Bireyin kişisel beklentileri
B) Bireyin toplumla ilişkisi
C) Bireyin alkol kullanması
D) Bireyin akademik anlamda başarılı olması
E) Bireyin toplumla uyumu

Cevap : D) Bireyin akademik anlamda başarılı olması

12- Aşağıdakilerden hangisi problem çözme becerisi ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Problem çözme becerisi ile ilgili eğitimler bireye ne düşüneceklerini kazandırmayı
amaçlamaktadır.
B) Problem çözme becerisi gelişmiş çocukların daha az dürtüsel davranışlar sergilediği
görülmektedir.
C) Problem çözme becerisi eğitimi ile gerçekleştirilebilen bir beceridir.
D) Problem çözme becerisi bireylerin çevre ile olan ilişkilerini olumlu yönde etkilemektedir.
E) Hem çocuklara hem de ailelere yönelik Problem çözme becerisi eğitimleri bulunmaktadır.

Cevap : A) Problem çözme becerisi ile ilgili eğitimler bireye ne düşüneceklerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

13- Eleştirel düşünmenin öğretilmesi planlanan içerikten bağımsız olarak beceri temelli bir eğitim programı aracılığı ile verilmesi vurgulanan program aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beceri temelli yaklaşım
B) Konuya entegre etme yaklaşımı
C) Karma yaklaşım
D) Genel Yaklaşım
E) Konu tabanlı eğitim yaklaşımı

Cevap : D) Genel Yaklaşım

14- Aşağıdakilerden hangisi problem davranışların ortaya çıkmasına yönelik kişilik sistemi içerisinde yer alan risk faktörlerinden değildir?

A) Depresif duygu durumu
B) Günlük yaşamda algılanan stres
C) Risk alma eğilimi
D) Maddelere ulaşılabilirlik
E) Okulu bırakma düşüncesi

Cevap : D) Maddelere ulaşılabilirlik

Kişilik Sistemi İçerisinde Yer Alan Risk Faktörleri:
– Depresif duygu durumu
– Yabancılaşma duygusu
– Günlük yaşamda algılanan stres
– Okulu bırakma düşüncesi
– Risk alma eğilimi
– Alkol kullanma

15- Aşağıdakilerden hangisi gözlem ve taklit yoluyla öğrenilebilecek bir davranış değildir?

A) Paylaşma
B) Alkol kullanma
C) İş birliği yapma
D) Yardımlaşma
E) Sakinlik

Cevap : E) Sakinlik

16- Ergenlerin karar verme becerileri ile ilgili hangisi söylenemez?

A) Riskli kararların bu dönemde daha fazla verildiği gözlenmektedir
B) Verilen kararlardan ebeveynin etkisi yoğun olarak hissedilmektedir
C) Verilen kararlardan akran etkileri gözlenmektedir
D) Ergenlerden erken yetişkinlik yaşamını düzenlemeyi kolaylaştıracak kararlar almaları beklenmektedir
E) Ergenlerden eş yaşam yeri ve ideoloji gibi konularda karar vermeleri beklenmektedir.

Cevap : B) Verilen kararlardan ebeveynin etkisi yoğun olarak hissedilmektedir

17- Aşağıdakilerden hangisi yaşam becerileri eğitimi ile ilgili yanlış ifadedir?

A) Tutum bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlar.
B) Programlarda genelde sunum yöntemi kullanılmaktadır
C) Sonuç odaklıdır
D) Çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik düzenlenmelidir.
E) Olası riskleri önlemeyi amaçlamaktadır

Cevap : B) Programlarda genelde sunum yöntemi kullanılmaktadır

18- Aşağıdakilerden hangisi problem davranış teorisini doğru olarak açıklamaktadır?

A) Bu teori problem davranışları ortadan kaldırması için eğitim programları geliştirmesine yönelik ortaya çıkmıştır
B) Bu teori problem davranışları ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir.
C) Bu teori problem davranışları ortaya çıkarmak için geliştirilmiştir.
D) Bu teori bireyin problem durumlar karşısında nasıl sağlam durabileceğini açıklamaktadır
E) Bu teori bireyin riskli veya problemli davranışlarının ortaya çıkma nedenleri üzerine yoğunlaşmaktadır

Cevap : E) Bu teori bireyin riskli veya problemli davranışlarının ortaya çıkma nedenleri üzerine yoğunlaşmaktadır

19- Aşağıdakilerden hangisi problem davranışın ortaya çıkmasında koruyucu bir faktör değildir?

A) Sosyal aktivitelere katılma
B) Problem davranışın yakın çevre tarafından onaylanmaması
C) Koruyucu anne baba tutumu
D) Sağlığa verilen değer
E) Uygun davranışlarla ilgili ebeveyn ve arkadaş modelleri

Cevap : C) Koruyucu anne baba tutumu

20- 3 yaşındaki Cemre karar verirken aşağıdakilerinden hangisinden etkilenmektedir?

A) Toplum baskısı
B) Anne baba tutumlar
C) Sezgiler
D) Akranları
E) Sosyo-ekonomik düzeyi

Cevap : C) Sezgiler

21- Kadınların ahlaki anlayışlarının sorumluluk ve bakım konularına, erkeklerin ise haklara ve adalete yönelik olduğunu savunan kuramcı kimdir?

A) Heid
B) Freud
C) Gilligan
D) Piaget
E) Kohlberg

Cevap : C) Gilligan

22- Ahmet 15 yaşında lise öğrencisidir. Okulda karşılaştığı problemleri çözmede zorlandığını ve başarısız olduğunu fark etmiştir. Okulundaki PDR hizmetlerine başvurup problem çözme becerilerini geliştirebileceği eğitimlerin broşürlerini almıştır. Buna göre Ahmet’in yaşadığı durum yaşam becerileri eğitiminin hangi boyutuna örnek olarak verilebilir?

A) Değerlendirme boyutu
B) Tınama boyutu
C) Analiz boyutu
D) Bilgi boyutu
E) Tutum boyutu

Cevap : D) Bilgi boyutu

23- Serap ülkesinde yaşanan savaşta anne ve babasını kaybetmiş bir bombardıman sonucunda yıkılan evlerinin enkazından 3 gün sonra kardeşi ile birlikte çıkartılmıştır. Başka bir ülkeye sığınma hakkı isteyen serap ile kardeşi gittikleri bu yeni ülkede ücretsiz sağlık ve psikoloji desteği almışlar akranları tarafından yakınlık ve sıcaklık görmüşler. Buna göre serap ve kardeşi gittikleri bu yeni ülkede psikolojik açıdan sağlam kalabilmek için ne tür bir koruyucu faktörle karşılaşmıştır?

A) Bireysel koruyucu faktör
B) Ailesel koruyucu faktör
C) Çevresel koruyucu faktör
D) Dışsal koruyucu faktör
E) İçsel koruyucu faktör

Cevap : C) Çevresel koruyucu faktör

24- Aşağıdakilerden hangisi yaşam becerilerinin önemini yansıtmamaktadır?

A) Yaşam becerileri önemlidir, çünkü bireyin karar alma konusunda kendine güvenmesini ve aldığı kararların sonuçları ile baş etmesini sağlar.
B) Yaşam becerileri önemlidir, çünkü bireyin güçlü ve zayıf yönlerini fark etmesini sağlar
C) Yaşam becerileri önemlidir, çünkü bireylerin zor durumlarla baş etmelerini sağlar
D) Yaşam becerileri önemlidir, çünkü bireyin kendini gerçekleştirmesini sağlıklı karar verme ve sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlar
E) Yaşam becerileri önemlidir, çünkü birey iş yaşamında başarı yolunu hızlıca kat etmesini ve gelirinin artmasını sağlar

Cevap : E) Yaşam becerileri önemlidir, çünkü birey iş yaşamında başarı yolunu hızlıca kat etmesini ve gelirinin artmasını sağlar

25- Aslı Üniversite’de hangi bölüme gitmek istediğini annesiyle otobüste konuşurken tanımadıkları bir kişi de sohbete katılmış ve Aslı’ya tavsiyelerde bulunmuş. Fakat aslının kararında bu tavsiyeler etkili olamamıştır. Bu durum sosyal etki teorisine göre hangisiyle açıklanır?

A) Sıklık
B) Sayı
C) Aile bağları
D) Yakınlık
E) Güç

Cevap : E) Güç

26- Aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın gelişimi ile ilgili yanlış ifadedir?

A) 10-12 yaşlarında çocuklar yeniden keşfetmeye isteklidir.
B) Akademik temelli eğitim yaratıcılığı desteklemektedir
C) Taklit ve sembolik oyun yaratıcılığı desteklemektedir
D) Yaratıcı düşünme 6-8 yaşlarında gelişmeye başlamaktadır
E) Çocuklar yaratıcı düşünme becerilerini oyun aracılığı ile sergileyebilir.

Cevap : B) Akademik temelli eğitim yaratıcılığı desteklemektedir

27- Sema, sınıfın en yüksek notlarını alan öğrencidir. Okul sonrası saatlerini ve hafta sonları boş zamanlarını ders çalışmaya ayırmaktadır. Arkadaşlarıyla görüşmemektedir. Bu nedenle derslerinde başarılı olsa da pek arkadaşı bulunmamaktadır. Buna göre Sema’nın sahip olduğu beceri türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişisel beceri
B) Teknik olmayan beceri
C) Teknik olan beceri
D) Yaşam becerisi
E) Motor beceri

Cevap : D) Yaşam becerisi

28- Sosyal öğrenme kuramına göre öğrenmede dört temel süreç yer almaktadır. Bu süreçler şunlardır: dikkat etme, akılda tutma,…………. ve …………….
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Davranış tekrarı – motivasyon
B) Davranış tekrarı – Öz düzenleme
C) Geri bildirim – Motivasyon
D) Ödül – Geri bildirim
E) Geri bildirim – Ceza

Cevap : A) Davranış tekrarı – motivasyon

29- Aşağıdakilerden hangisi teknik olan becerilere bir örnektir?

A) İleri düzeyde Fransızca ve Almanca dillerini konuşabilme
B) Okuduklarını nesnel bir şekilde analiz edebilme
C) Kendini sözel veya sözel olmayan yollarla iyi derecede ifade edebilme
D) İki kişi arasında yaşanan sorunlara etkili çözümler bulabilme
E) Konuştuğu kişilerin sıkıntılarını anlama ve uygun dönüt verebilme

Cevap : A) İleri düzeyde Fransızca ve Almanca dillerini konuşabilme

30- Hale ile Necmi bir yıldır evlidir. Evliliklerinin başından itibaren birtakım sorunlar yaşamaktadır. Hale her fırsatta Necmi’nin onu anlamadığından şikâyet etmektedir. Necmi ise Halenin tam olarak ne istediğini asla kendisine söylemediğini ve tek başına Hale’nin ne düşündüğünü veya ne hissettiğini anlaması gerektiğini söylemektedir. Çok kez karşılıklı konuşmayı denemiştir. Fakat Her defasında kendilerini birbirine dinletememiştir ve bu girişimleri büyük tartışmalarla sona ermiştir. Hale ve Necmi’nin yaşadıkları bu sorunu çözebilmeleri için hangi yaklaşım becerilerine sahip olması gerekmektedir?

A) Etkili iletişim
B) Karar verme
C) Öz farkındalık
D) Stresle baş etme
E) Duygularla baş etme

Cevap : A) Etkili iletişim

31- Burak Öğretmen çocukların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik hazırladığı etkinlikte çocukların etkinliğe maksimum düzeyde katılmalarını hedeflemiştir.
Yukarıdaki durum eleştirel düşünme becerilerin öğretilmesi dikkat edilmesi gereken hangi özelliği vurgulamaktadır?

A) Bireyin öğretim sürecine aktif katılımı önemlidir.
B) Bireyin yaş ve gelişim düzeyine uygunluğu önemlidir
C) Bireyin istekli ve gönüllü olması önemlidir
D) Bireyin önceki öğrenmeleri ile bağlantı kurması önemlidir
E) Bireyin günlük yaşamı ile bağlantı kurması önemlidir

Cevap : A) Bireyin öğretim sürecine aktif katılımı önemlidir.

32- Aşağıdakilerden hangisi yaşam becerileri kavramını en iyi şekilde tanımlamaktadır?

Cevap : Bireyin kendini koruma, geliştirme, sağlıklı olma, sosyal ilişkiler kurma gibi alanlarda yetkin olmasını sağlayan yaşam boyu ihtiyaç duyacağı becerilerdir.

33- Bilginin nereden geldiğini, kimin söylediğini veya yazdığını, bunun için motivasyonun ne olduğunu ve hangi dünya görüşünü temsil ettiğini araştırarak gerçekleşen bir bilgi sorgulama eylemi olarak tanımlanmaktadır.
Yukarıdaki tanım hangi yaşam becerisi bileşeni ile ilgilidir?

A) Eleştirel düşünme
B) Problem çözme
C) Yaratıcı düşünme
D) Karar verme
E) Etkili iletişim

Cevap : A) Eleştirel düşünme

34- Bireyin birçok deneyim ve durum arasında kendisi için önemli olanı kavrayabilmesi ve ifade edebilmesi hangi eleştirel düşünme becerisidir?

A) Yorumlama
B) Analiz etme
C) Çıkarımda bulunma
D) Tanımlama
E) Değerlendirme

Cevap : A) Yorumlama

35- Yaratıcı düşünme ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yaratıcı düşünme seçilmiş bireylere ait bir özelliktir.
B) Yaratıcı düşünme ıraksak düşünmeyi gerektirmektedir
C) Yaratıcı düşünme oyun ile desteklenebilir
D) Yaratıcı düşünme geliştirilebilir bir özelliktir
E) Yaratıcı düşünme sanatla ilgili aktivitelerle ilişkili değildir.

Cevap : A) Yaratıcı düşünme seçilmiş bireylere ait bir özelliktir.

36- Erken çocukluk döneminde problem çözme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bu dönemdeki çocuklar problem çözme sürecinin tüm aşamalarını sergilerler.
B) Bu dönemde çocuklar problem çözmede benmerkezci davranırlar
C) Bu dönemde çocuklar problem çözmede sezgisel davranırlar
D) Bu dönemde çocuklar problem çözmede iş birliği ve yardımlaşma gibi becerileri kullanabilirler
E) Bu dönemde çocuklar problem çözmede olumlu ve olumsuz sosyal davranışlar sergilerler

Cevap : A) Bu dönemdeki çocuklar problem çözme sürecinin tüm aşamalarını sergilerler.

37- Adile Naşit’in 1983 yılında bir filimde canlandırdığı Adile Teyze karakteri, mahallenin dertlerini dinleyen, komşuları ile üzülüp sevinen, herkesin derdine yetişen orta yaşlı bir kadındır. Kendisi tüm bunları yaparken mahallelide aynı davranışları ona göstermektedir. Film boyunca kendisinden arsasını satmasını isteyen müteahhide “Hayır!” cevabını vermiş, mahalledeki çocukların özgürce oyun oynayabilmeleri için arsasını satmamıştır. Daha sonra mahalledeki çocuklardan birisi hasta olduğunda Adile Teyze düşünüp taşınır ve en iyi seçenek olarak apartmanını ipotek ettirmeye karar verir ve tedavi için karar verir ve tedavi için gerekli parayı böylece bulur. Bunun gibi pek çok sorun karşısında çözümler üretip apartman sakinlerini herkesin daha mutlu olabileceği ortak bir noktada
buluşturmayı başarır.
Yukarıdaki metne göre Adile Teyze karakterinin sahip olduğu yaşam becerileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Problem çözme becerisi gelişmiştir.
B) Kişiler arası ilişkiler iyidir
C) Karar verme süreçlerinde
D) Empati yeteneği gelişmiştir
E) Stresle başa etmeye yeteneği gelişmiştir.

Cevap : E) Stresle başa etmeye yeteneği gelişmiştir.

Yaşam Becerileri 2020 Vize

38- Sosyal etki teorisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Gruptaki kişi sayısı arttıkça bireyin etkilenme oranı artmaktadır
B) Teori Bibb Latane tarafından geliştirilmiştir.
C) Bireyi sosyal olarak etkileyebilecek kişilere kaynak ismi verilmektedir
D) Kaynağın güçlü olması birey üzerindeki sosyal etkiyi artırmaktadır
E) Sosyal etkinin gücü f=f(SIN) şeklinde formüle edilmektedir.

Cevap : A) Gruptaki kişi sayısı arttıkça bireyin etkilenme oranı artmaktadır

39- Problem durumlar karşısında ayrıntılara dikkat eden, parçaları kolayca algılayan ve dikkatli davranan bir birey beyninin hangi bölümü yoğun olarak kullanılmaktadır?

A) Sol yarım küre
B) Arka lob
C) Sağ yarım küre
D) Orta beyin
E) Ön lob

Cevap : A) Sol yarım küre

40- Mazhar, ahlaki açıdan bir karar verirken hak ve adalet üzerinden çıkarımlarda bulunmaya; kuzeni Ayşe ise sorumluluk ve bakım üzerinden değerlendirmeler yapmaya çalışmaktadır. Bu durumda ahlaki anlayışımız aşağıdakilerden hangisine göre farklılık göstermektedir?

A) Cinsiyet
B) Bilişsel problem çözme becerileri
C) Bilişsel gelişim
D) Sosyal gelişim
E) Sosyal algı

Cevap : A) Cinsiyet

41- Sosyal algı ve yaşam becerileri arasındaki ilişki için aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

A) Sosyal algılamadaki yeteneğimiz gelişmedikçe herhangi bir yaşam becerisi de kazanamayız.
B) Sosyal algımız değiştikçe farklı yaşam becerilerine ihtiyaç duyabiliriz
C) Bireyin sosyal süreçler içerisinde yeni deneyimler kazanması yeni sosyal algılar geliştirmesini ve
yeni beceriler kazanmasını sağlar
D) Sosyal algı düzeyimiz geliştikçe sosyalleşme süreçlerimiz hız kazanmakta sosyalleşme süreci artıkça benlik saygısını ….
E) Sosyal algılarımız olumlu yönde geliştikçe toplumsal yaşamdaki rolümüz daha da aktifleşmektedir.

Cevap : A) Sosyal algılamadaki yeteneğimiz gelişmedikçe herhangi bir yaşam becerisi de kazanamayız.

Yaşam Becerileri 2020 Vize

Yaşam Becerileri 2020 Vize

Yaşam Becerileri

Çocuk Gelişimi - facebook

Yaşam Becerileri 2020 Vize

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!