SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem Konuları : Yönetmelik Ve Süreler

Yönetmelik Ve Süreler

Segem - Yönetmelik Ve Süreler

Yönetmelik Ve Süreler

MADDE 14 – Sigorta şirketlerince Acentelik yetkilerinin kapsam ve sınırında yapılacak değişiklikler tescil ve ilanı müteakip onbeş iş günü içinde, Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirir.

MADDE 16 – (1) Acenteler işletmelerinde, ortak, müdür ve teknik personeli ile bu Yönetmelikte aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri, değişikliği takiben en geç on iş günü içinde ve elektronik ortamda Levhaya işlenmek üzere uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirir.

(2) Sigorta şirketlerince Acentelik yetkilerinin kapsam ve sınırında yapılacak sonraki değişiklikler de sigorta şirketleri tarafından değişikliği takiben en geç on iş günü içinde ve elektronik ortamda Levhaya işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.

MADDE 21-Acentelik sözleşmesinin feshi halinde veya teknik personelin acenteyle ilişiğinin kesilmesi veyahut yetkisinin kaldırılması durumlarında, acenteler keyfiyeti en geç on iş günü içinde uygunluk belgesi başvurusunda bulundukları odaya bildirir ve verilen kimlikler ilgili odaya iade edilir. İade edilmeyen kimliklerden teknik personel sorumludur.
MADDE 23 – (1) Acentelerin kendi talepleriyle faaliyetlerine son vermek istemeleri durumunda faaliyetin sonlandırılmasına ilişkin kararın alındığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.

Sigorta şirketlerince acentelik yetkilerinin tamamının veya bir kısmının kaldırılması veya acentelik sözleşmelerinin feshedilmesi halleri en geç beş iş günü içinde Levha bilgilerine işlenmek üzere TOBB’a bildirilir.

2- MADDE 19 – (1) Acentelerin ve şubelerinin antet, afiş, reklam ve tabelalarında acente unvanına yer verilir.
(2) Acente unvanı ile Levha kayıt numarasını içeren bir plaka acentelik faaliyeti gösterilen mekânların girişinde ve gözle görünür şekilde asılır.
Acente Levha kayıt ücreti 2020 yılı için 22.000 TL’dir.
(3) Bankalar kurum ve kuruluşlar acentelik faaliyeti gösterilen birimlerinde, adına acentelik yaptıkları sigorta şirketlerinin unvanları müşterilerince görülebilecek bir yerde yazılı olarak yer alır.
3- MADDE 9 – (1) Gerçek kişi acentelerin beyan edecekleri malvarlıkları ile tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı 50.000.- TL’den az olamaz.
Şube açarak teşkilatlanacak acentelerin merkez için en az 300.000 TL ve her bir şube için en az 25.000 TL sermayeye sahip olması gerekir.
Acentelik faaliyeti yapacak olan acente ve bankalara TOBB tarafından kayıt numarası verilir.

Yönetmelik Ve Süreler

Segem ÇIKMIŞ SORULAR, Yönetmelik Ve Süreler telegram SEGEM
Segem Play Google Uygulama SEGEM FACEBOOK

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!