SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem Mal Sigrotaları Deneme Sınavı -1

Segem Mal Sigrotaları Deneme Sınavı -1

#1. Trafik Sigortasında ‘sigortalı’ sıfatını taşıyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi Zorunlu Oto Kaza Sorumluluk Sigortaları içinde yer almaz?

#3. Aşağıdakilerden hangisi Taşınan Para Sigortası kapsamında değildir?

#4. Sigortanın genel olarak somut ve soyut sigortalar olarak sınıflandırılması yönünden “Ferdi Kaza Sigortaları”;

#5. Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık sigortası ile teminat altına alınamaz?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Kazanç beklentisinin olmadığı, gerçekleşmesi halinde bir kaybın; gerçekleşmemesi halinde durumun muhafaza edildiği hali ifade eden riskler aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Şehirlerarası ya da uluslararası yolcu taşıyan otobüslerde bulunan yolcuları, sürücüleri ve yardımcıları, mola ve duraklamalar dahil yolculuğun bitimine kadar meydana gelebilecek her tür kazaya karşı güvence altına alan sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Ekonomik düşünen çağımız insanının karşılaşabileceği risklerin sonuçlarını ortadan kaldırmak için başvuracağı en rasyonel davranış tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aynı riskin tehdidi altında bulunan kişilerin meydana gelecek zararı aralarında paylaşmak üzere bir grup oluşturarak bir fon yaratılması sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına göre aşağıdakilerden hangisi kaza sayılmaz?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık abonman poliçeleri için doğrudur?

#12. Aşağıdakilerden hangisi risk karşısındaki insanın başvurduğu fiziksel önlemlerden değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun unsurlarından değildir?

#14. Trafik sigortalarında tazminat ödemeyi gerektiren olay, işletenin veya eylemlerinden sorumlu oldukları kişilerin alkol almaları sonucu meydana gelmiş ise; Sigortacı,

#15. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kayıp doğurmayan risklerdendir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Kişilerin, sigorta konusu nesne veya değerler üzerinde sigorta yaptırabilme hakkı olarak tanımlanabilen prensip aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Sigortalı nam ve hesabına, sözleşme yapan kişi veya kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

#18. Yeşil Kart Sigortasında teminat limitleri neye göre belirlenir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi sigortalının emrinde kişi veya kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekârlık yoluyla bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları güveni kötüye kullanma halleri sonucunda uğrayacağı zararı temin eden sigorta türüdür?

#20. Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortasında ana teminatlardan değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Kasko poliçelerinin ana teminatına ilaveten, diğer sigorta dallarına ait teminatların da eklenmesi suretiyle sigortalıya sunulan poliçe aşağıdakilerden hangisidir?

#22. Bir sigorta türü ile ilgili teminat kapsamı, ek teminatlar ve teminat dışında tutulan haller hangi mevzuat uygulamasında düzenlenmiştir?

#23. Otobüs kazası neticesinde önce sakat kalan ve daha sonra da ölen yolcu için Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına göre aşağıdakilerden hangisi yapılır?

#24. Aracın fabrika çıkışında standart donanımları arasında olmayan ses ve görüntü cihazlarının teminata dahil olup olmadığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#25. Aşağıdakilerden hangisi Trafik sigortası ile teminat altına alınabilir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisi yalnızca cam kırılmasına karşı teminat verir?

#27. Aşağıdakilerden hangisi Oto Kaza Sigortaları içinde değerlendirilmez?

#28. Trafik Sigortalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#29. Cam kırılması sigortalarına aşağıdakilerden hangisi ek sözleşme ile teminat altına alınamaz?

#30. Aşağıdakilerden hangisi trafik sigortası teminatı içide yer almaz?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Bir malın, sigorta bedelini aşmayacak şekilde birden çok sigortacı tarafından aynı sigorta süresi ve aynı risklere karşı sigortalanmasına ne ad verilir?

#32. Aşağıdakilerden hangisi cam kırılması sigortası ile teminat altına alınabilir?

#33. Hukuksal Koruma Sigortaları ile ilgili aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?

#34. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanan kişi aleyhine açılacak dava nedeniyle ortaya çıkacak masrafları teminat altına alır?

#35. Aşağıdakilerden hangisi sigortalının sigorta sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden ve borçlarından değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design


Segem Mal Sigrotaları Deneme Sınavı -1

Segem Mal Sigortaları Deneme Sınavı - 1 SEGEM FACEBOOK
Segem deneme sınavları telegram SEGEM
error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: