SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem Mal Sigrotaları Deneme Sınavı -1

Segem Mal Sigrotaları Deneme Sınavı -1

#1. Trafik Sigortasında ‘sigortalı’ sıfatını taşıyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanan kişi aleyhine açılacak dava nedeniyle ortaya çıkacak masrafları teminat altına alır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi risk karşısındaki insanın başvurduğu fiziksel önlemlerden değildir?

#4. Hukuksal Koruma Sigortaları ile ilgili aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?

#5. Şehirlerarası ya da uluslararası yolcu taşıyan otobüslerde bulunan yolcuları, sürücüleri ve yardımcıları, mola ve duraklamalar dahil yolculuğun bitimine kadar meydana gelebilecek her tür kazaya karşı güvence altına alan sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortasında ana teminatlardan değildir?

#7. Sigortanın genel olarak somut ve soyut sigortalar olarak sınıflandırılması yönünden “Ferdi Kaza Sigortaları”;

#8. Aracın fabrika çıkışında standart donanımları arasında olmayan ses ve görüntü cihazlarının teminata dahil olup olmadığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#9. Trafik sigortalarında tazminat ödemeyi gerektiren olay, işletenin veya eylemlerinden sorumlu oldukları kişilerin alkol almaları sonucu meydana gelmiş ise; Sigortacı,

#10. Aşağıdakilerden hangisi sigortalının sigorta sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden ve borçlarından değildir?

#11. Ekonomik düşünen çağımız insanının karşılaşabileceği risklerin sonuçlarını ortadan kaldırmak için başvuracağı en rasyonel davranış tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi trafik sigortası teminatı içide yer almaz?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Trafik sigortası ile teminat altına alınabilir?

#14. Sigortalı nam ve hesabına, sözleşme yapan kişi veya kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisi yalnızca cam kırılmasına karşı teminat verir?

#16. Trafik Sigortalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık sigortası ile teminat altına alınamaz?

#18. Kazanç beklentisinin olmadığı, gerçekleşmesi halinde bir kaybın; gerçekleşmemesi halinde durumun muhafaza edildiği hali ifade eden riskler aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi Oto Kaza Sigortaları içinde değerlendirilmez?

#20. Aşağıdakilerden hangisi cam kırılması sigortası ile teminat altına alınabilir?

#21. Otobüs kazası neticesinde önce sakat kalan ve daha sonra da ölen yolcu için Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına göre aşağıdakilerden hangisi yapılır?

#22. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına göre aşağıdakilerden hangisi kaza sayılmaz?

#23. Kasko poliçelerinin ana teminatına ilaveten, diğer sigorta dallarına ait teminatların da eklenmesi suretiyle sigortalıya sunulan poliçe aşağıdakilerden hangisidir?

#24. Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık abonman poliçeleri için doğrudur?

#25. Bir malın, sigorta bedelini aşmayacak şekilde birden çok sigortacı tarafından aynı sigorta süresi ve aynı risklere karşı sigortalanmasına ne ad verilir?

#26. Cam kırılması sigortalarına aşağıdakilerden hangisi ek sözleşme ile teminat altına alınamaz?

#27. Aynı riskin tehdidi altında bulunan kişilerin meydana gelecek zararı aralarında paylaşmak üzere bir grup oluşturarak bir fon yaratılması sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

#28. Aşağıdakilerden hangisi Taşınan Para Sigortası kapsamında değildir?

#29. Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun unsurlarından değildir?

#30. Aşağıdakilerden hangisi sigortalının emrinde kişi veya kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekârlık yoluyla bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları güveni kötüye kullanma halleri sonucunda uğrayacağı zararı temin eden sigorta türüdür?

#31. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kayıp doğurmayan risklerdendir?

#32. Kişilerin, sigorta konusu nesne veya değerler üzerinde sigorta yaptırabilme hakkı olarak tanımlanabilen prensip aşağıdakilerden hangisidir?

#33. Yeşil Kart Sigortasında teminat limitleri neye göre belirlenir?

#34. Aşağıdakilerden hangisi Zorunlu Oto Kaza Sorumluluk Sigortaları içinde yer almaz?

#35. Bir sigorta türü ile ilgili teminat kapsamı, ek teminatlar ve teminat dışında tutulan haller hangi mevzuat uygulamasında düzenlenmiştir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design


Segem Mal Sigrotaları Deneme Sınavı -1

Segem Mal Sigortaları Deneme Sınavı - 1 SEGEM FACEBOOK
Segem deneme sınavları telegram SEGEM
error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!