auzefiş sağlığı ve güvenliğiTemel Fizik

Temel Fizik Vize Soruları

Temel Fizik Vize Soruları

Temel Fizik Vize Soruları

Temel Fizik

Fizik Ve Ölçme

SI birim sisteminde uzunluk hangi birim kullanılarak verilmektedir?

A) Santimetre
B) Gram
C) Saat
D) Metre
E) Kilometre

Cevap : D) Metre

Aşağıdaki örneklemelerden hangisi veya hangileri, ilgili birim için bir standart olarak kabul edilebilir?
I. bir saniye, Sezyum-133 atomunun 9,162,631,770 defa titreşim yapması için geçen zamandır.
II. bir metre, ışığın boşlukta 1/299792458 saniyede aldığı yoldur.
III. 20 cm bir karıştır.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

Cevap : C) I ve II

Temel Fizik Ünite-1 Soru-3

A) kg/m
B) kg/m
C) g/m
D) g/m
E) kg/m

Cevap : B) kg/m

Temel Fizik Ünite-1 Soru-4
Temel Fizik Ünite-1 Soru-4

Cevap : D)

Temel Fizik Ünite-1 Soru-5
Temel Fizik Ünite-1 Soru-5

Cevap : D)

Temel Fizik Ünite-1 Soru-6

Cevap : B)

Aşağıdaki önermelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Aynı boyuta sahip fiziksel nicelikler toplanabilir veya çıkarılabilir.
II. bir eşitliğin her iki tarafındaki ifadeler aynı boyuta sahip olmak zorunda değildir.
III. π sayısının boyutu yoktur.

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I, III
E) Yalnız III

Cevap : D) I, III

SI birim sisteminde kütle hangi birim kullanılarak verilmektedir?

A) Santimetre
B) Gram
C) Saat.
D) Metre
E) Kilogram

Cevap : E) Klogram

SI birim sisteminde zaman hangi birim kullanılarak verilmektedir?

A) Santimetre
B) Sanye
C) Saat
D) Metre
E) Kilogram

Cevap : B) Sanye

SI birim sisteminde, sırasıyla uzunluk, kütle ve zaman birimler hangi birimler kullanılarak verilmektedir?

A) Santimetre , Gram, Saniye.
B) Metre, Gram, Saniye.
C) Metre, Kilogram , Saat.
D) Metre, Kilogram , Saniye
E) Kilometre , Kilogram , Saniye.

Cevap : D) Metre, Kilogram , Sanye

Temel Fizik Vize Soruları

Koordinat Sistemleri Ve Vektörler

Temel Fizik Ünite-2 Soru-1

A) (25,30 derece )
B) (25,150 derece )
C) (5,37 derece )
D) (5,53 derece )
E) (25,53 derece )

Cevap : D) (5,53 derece )

Temel Fizik Ünite-2 Soru-2

A) (4,3 , 144 derece )
B) (4 , 144 derece )
C) ( 5 , 216 derece )
D) ( 4,3 , 216 derece )
E) ( 5,3 , 144 derece )

Cevap : D) ( 4,3 , 216 derece )

Aşağıdaki fiziksel niceliklerden hangiler vektöreldr?
I. Hız
II. Kütle
III. Hacm
IV. İvme
V. Yoğunluk

A) Yalnız I
B) II, III ve V
C) I ve IV
D) I, IV ve V
E) Yalnız III

Cevap : C) I ve IV

Aşağıdaki önermelerden hangiler doğrudur?
I. Vektörel bir niceliğin büyüklüğü ve yönü vardır
II. Bir vektörün tanımlanması için bir sayı ve uygun bir brm yeterldr.
III. Bilinen artmetk kurallar, skaler nicelikler ile işlem yapmak için kullanılablr.
IV. Bir skalerin tanımlanması için yön bilgisine ihtyaç duyulur.

A) Yalnız I
B) II, III
C) Yalnız IV
D) I, II ve III
E) I ve II

Cevap : E) I ve II

Vektör cebrne dar aşapıda verlenden hangler doğrudur?

Temel Fizik Ünite-2 Soru-5

A) Yalnz I
B) II ve III
C) I, II ve III
D) III, IV ve V
E) I, II, III ve V

Cevap : E) I, II, III ve V

Temel Fizik Ünite-2 Soru-6

Temel Fizik Ünite-2 Soru-6-şıklar

Cevap : A)

Temel Fizik Ünite-2 Soru-7

Cevap : B)

Temel Fizik Ünite-2 Soru-8

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve IV
D) III, IV ve V
E) Yalnız V

Cevap : C) I, II ve IV

Temel Fizik Ünite-2 Soru-9

A) 45 derece
B) 60 derece
C) 30 derece
D) 90 derece
E) 75 derece

Cevap : B) 60 derece

Temel Fizik Ünite-2 Soru-10

A) 12
B) 15
C) 20
D) 22
E) 32

Cevap : B) 15

Temel Fizik Vize Soruları

Hareket

Temel Fizik Ünite-3 Soru-1

Cevap : D)

Temel Fizik Ünite-3 Soru-2

Cevap : B)

Temel Fizik Ünite-3 Soru-3

Cevap : D)

xy düzlemnde gerçekleşen bir eğik atış hareket ile ilgili olarak aşağıda verlen önermelerden hangisi veya hangler doğrudur?
I. cisim maksmum yükseklğe ulaştığı anda hızının bleşen dama sıfırdır.
II. Hareket süresince yer çekimi vmesnn büyüklüğü değşken olup aşağı yönlüdür.
III. Eğt atılan bir csmn hareket dama bir parabol şeklndedr.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III

Cevap : D) I ve III

Temel Fizik Ünite-3 Soru-5

Cevap : A) 11.400 m

Temel Fizik Ünite-3 Soru-6

Cevap : A)

Temel Fizik Ünite-3 Soru-7

Cevap : A)

Hızı 97 km/ saat olan bir trenin sürücüsü, bir vrajı dönüp düz yola çıktığı anda ilerde ve kends ile aynı yönde 48 km / saat Sabit hızla ilerleyen bir tren fark eder ve hemen frene basar. Sabit bir vme ile yavaşladığı düşünülürse, çarpışma olmaması için ivmenin değeri en az ne kadar olmalıdır?

Temel Fizik Ünite-3 Soru-8

Cevap : D)

Temel Fizik Ünite-3 Soru-9

Cevap : A)

Temel Fizik Ünite-3 Soru-10

Cevap : C) 1,7 s

Temel Fizik Vize Soruları

Newton Hareket Kanunları

Newton’un hareket kanunlarını öğrenen üç ünverste öğrenciye bu yasalarla ilgili birer cümle yazmalarını istyor.
Ünverste öğrencilerin yazdığı,
I. Hareket eden bir cisim kuvvet etksndedr.
II. Brbryle etkleşen iki cisim üzerlerndek etk- tepk kuvvetlernn şddetler aynıdır.
III. Herhang bir cismin üzerne etkiyen bileşke kuvvetin, sağladığı ivmeye oranı sabittir.
Cümlelerden hangler dama doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III
E) II ve III

Cevap : B) Yalnız II

Kütles m olan bir cisme 240 N’luk bir kuvvet uygulandığında ivmes 12 m/s , 480 N luk bir kuvvet uygulandığında ivmesi 24 m/s olmaktadır. Bu cismin kütles kaç kg’dır?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60

Cevap : A) 20

Herhangi bir cisme 60 N luk bir kuvvet uygulandığında ivmesi 4 m/s olmaktadır. Bu cisme 150 N luk bir kuvvet uygulanırsa, cisimn ivmes kaç m/s olur?

A) 8
B) 10
C) 12
D) 15
E) 18

Cevap : B) 10

Temel Fizik Ünite-4 Soru-4

A) 100
B) 110
C) 120
D) 130
E) 140

Cevap : C) 120

Temel Fizik Ünite-4 Soru-5

A) 80
B) 72
C) 64
D) 42
E) 16

Cevap : C) 64

Temel Fizik Ünite-4 Soru-6

A) 7,5 N, 12 N
B) 12 N, 7,5 N
C) 30 N, 15 N
D) 7,5 N, 30 N
E) 12 N, 20 N

Cevap : B) 12 N, 7,5 N

Temel Fizik Ünite-4 Soru-7

A) 35 N, 70N
B) 40 N, 70 N
C) 70 N, 40 N
D) 75 N, 30 N
E) 70 N, 50 N

Cevap : C) 70 N, 40 N

Temel Fizik Ünite-4 Soru-8

A) 35 N, 70 N
B) 40 N, 70 N
C) 70 N, 40 N
D) 75 N, 30 N
E) 70 N, 50 N

Cevap : C) 70 N, 40 N

Temel Fizik Ünite-4 Soru-9

A) 10
B) 20
C) 30
D) 34
E) 36

Cevap : C) 30

Temel Fizik Ünite-4 Soru-10

A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

Cevap : A) 2

Temel Fizik Vize Soruları

Moment Ve Denge

Aşağıda Tork ile ilgili verilen biliglerden hangileri doğrudur?
I. Tork bir döndürme hareketdr.
II. Tork bir öteleme hareketdr.
III. Tork bir titreşim hareketdr.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Cevap : A) Yalnız I

Temel Fizik Ünite-5 Soru-2

Cevap : A)

Temel Fizik Ünite-5 Soru-3

Cevap : A)

Temel Fizik Ünite-5 Soru-4

Cevap : C)

Temel Fizik Ünite-5 Soru-5

A) 0,4 m
B) 2 m
C) – 0,4 m
D) – 2 m
E) 4,2 m

Cevap : A) 0,4 m

6. Aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur.
I. bir cisim üzerne etki eden yerçekim kuvvet, ağırlık merkez olarak adlandırılan tek bir noktaya etki eden bir kuvvet gibi düşünülebilir.
II. Brden fazla katı cisimden oluşan bir mekanik sistemde, kütlelern çekim kuvvetlerinin birbirilerne göre etksiz olacağı bir denge konumu yoktur.
III. Tork vektörel bir büyüklüktür.
IV. Kuvvetler dönme hareketnde bir değişme sebep olablr.

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, III ve IV
D) III ve IV
E) II, III ve IV

Cevap : C) I, III ve IV

Temel Fizik Ünite-5 Soru-7

Cevap : B)

Temel Fizik Ünite-5 Soru-8

Cevap : D)

9. (0,0) noktasında 5 kg, (0,4 )noktasında 3 kg, (3,0) noktasında 4 kg olan bir sistemde, 8 kg’lık dördüncü kütle hang noktaya konulursa sistemin kütle merkez orjnde olur?

A) (-1,5 , -1,5)
B) (-1,5 , +1,5)
C) (- 0,5 , -0,5)
D) (1,5 , 1,5)
E) (0,5 , 0,5)

Cevap : A) (-1,5 , -1,5)

Temel Fizik Ünite-5 Soru-10

A) 14,2 g
B) 15,9 g
C) 16,1 g
D) 17 g
E) 21 g

Cevap : B) 15,9 g

Temel Fizik Vize Soruları

İş, Güç, Enerji

m kütlel bir cismin hızını v’den 3v’ye çıkarmak için cisime verlmes gereken enerj nedr?

Temel Fizik Ünite-6 Soru-1

Cevap : E)

3 kg kütlel bir cisim bir h yükseklğnden 16 m/s lk bir hızla aşağıya doğru fırlatıldığında cisimin yere çarpma hızı 30 m/s olduğuna göre, bu h yükseklğ kaç metredir? (g=10 m/sn )

A) 32,2
B) 38,4
C) 43,3
D) 96,6
E) 135

Cevap : A) 32,2

Yükseklği 30 m ve uzunluğu 50 m olan bir eğik düzlem üzernde bulunan bir cisim eğik düzlemin en üst noktasında serbest bırakılmıştır. Eğik düzlem ile cisim arasındak sürtünme katsayısı 0,5 olduğuna göre, eğik düzlemin en ucunda cisimin hızı ne olur? (g=10 m/s )

Temel Fizik Ünite-6 Soru-3

Cevap : E)

Yerden h yükseklğnde bulunan bir noktadan büyüklüğü v olan bir lk hızla bırakılan m kütlel bir cisimin yerden y kadar yükseklikte hızı ne olur?

Temel Fizik Ünite-6 Soru-4

Cevap : C)

Kütles 0,8 kg olan bir cisim, sürtünme katsayısı 0,5 olan yatay bir yolda hareket ederken, kuvvet Sabit 50 N/m olan bir yaya çarpmaktadır. Cismin tam çarpışma anındaki hızı 1,2 m/s olduğuna göre, bu çarpışma sırasında yayın maksimum sıkışma miktarı ne olur? (g=9,8 m/s )

A) 0,0924 m
B) 0,0824 m
C) 0,0724 m
D) 0,0624 m
E) 0,0524 m

Cevap : A) 0,0924 m

3 kg kütlel bir cisim, yarıçapı 2 m olan daresel bir yörüngede peryodu 20 s olacak şekilde daresel hareket yapmaktadır. Bu cismin kinetik enerjs kaç Joule’dür?

A) 0,79
B) 0,69
C) 0,59
D) 0,49
E) 0,39

Cevap : C) 0,59

Br kayakçı, 30 m yükseklğndek sürtünmesiz bir pistin tepesnden durgun olarak kaymaya başlar. Kayakçı pistin tabanına geldğinde hızı kaç m/s olur? (g=9,8 m/s )

A) 24,2
B) 23,8
C) 22,8
D) 21,2
E) 20,1

Cevap : A) 24,2

Br kayakçı, 20 m yükseklğndek sürtünmesz bir pistin tepesnden durgun olarak kaymaya başlar. Pistin tabanında, kayakçı kayakla kar arasındak sürtünme katsayısının 0,2 olduğu yatay ve sürtünmel bir yol ile karşılaşır. Bu kayakçı, duruncaya kadar yatay yüzeyde ne kadar yol alır?

A) a. 100 m
B) b. 90 m
C) c. 80 m
D) d. 70 m
E) e. 60 m

Cevap : A) a. 100 m

m kütlel bir cisim, F 4x 3yj kuvvetinin etksiyle +x doğrultusunda 5 metre yol almaktadır. Bu kuvvetin cisim üzerne yaptığı iş kaç Joule’dür?

A) a. 10
B) b. 20
C) c. 30
D) d. 40
E) e. 50

Cevap : E) e. 50

Gücü 1500 Watt olan bir su motoru h derinliğindeki bir su kuyusundan 5 ton suyu 4 dakkada çekmektedir. Buna göre h yüksekliği kaç m dir? (g=10m/sn )

A) a. 8,2
B) b. 7,2
C) c. 6,2
D) d. 5,2
E) e. 4,2

Cevap : B) b. 7,2

Temel Fizik Vize Soruları

İmpuls (itme) – Momentum

5 saniye süreyle 20 N’luk kuvvet uygulandığında, hızında 4 m/s’lik artış gözlenen cismin kütlesi kaç kg’dır?

A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 35

Cevap : C) 25

3 kg kütlel bir tüfeğn ateşlenmesiyle 30 g’lık bir mermi 700 m/s hızla tüfeği terk ediyor.
Tüfeğn geri tepme hızı kaç m/s’dir?

A) 5
B) 6
C) 6.5
D) 7
E) 8

Cevap : D) 7

4m/s hızla ilerlemekte olan 80 kg kütlel bir kayık üzernde durmakta olan 40 kg kütlel bir çocuk nehre göre 4 m/s hızla ve ters yönde atlarsa, kayığın hız kaç m/s olur?

A) 4
B) 4,5
C) 6
D) 7
E) 8

Cevap : A) 4

Temel Fizik Ünite-7 Soru-4

A) 18
B) 20
C) 24
D) 26
E) 28

Cevap : A) 18

Sürtünmesiz ortamda, bir roket fırlatıldığında yakılan gazın kütlesi 0,9 ton olduğunda roketin hızındaki değişime 150 m/s, gaz atıldıktan sonra roketn kütles 2,7 tondur.
Buna göre, gazın atılma hızı kaç m/sn’ dir?

A) 180
B) 200
C) 270
D) 300
E) 360

Cevap : E) 360

Temel Fizik Ünite-7 Soru-6

Cevap : D)

Temel Fizik Ünite-7 Soru-7

Cevap : A)

Temel Fizik Ünite-7 Soru-8

A) -mv
B) -2mv
C) -5mv
D) -6mv
E) -9mv

Cevap : E) -9mv

Temel Fizik Ünite-7 Soru-9

Şekldek gibi giden otomobl bu otomobile hareketnn ters yönünde bir itme uygulanınca durup sonra ters yönde 4 m/sn hız kazanıyor.
Otomobile uygulanan momentum değişim kaç kgm/s dir?

A) 4000
B) 12000
C) 15000
D) 18000
E) 20000

Cevap : D) 18000

10. Kütles 10 g olan bir mermi, sürtünmesz bir ortamda durmakta olan 990 g kütlel bir tahta cisme saplanıyor. Çarpışmadan sonra mermi ve tahta cismin ortak hızı 3 m/s olduğuna göre merminin çarpışmadan öncek hızı kaç m/s’dir?

Temel Fizik Ünite-7 Soru-10

A) 300
B) 320
C) 3600
D) 400
E) 420

Cevap : A) 300

Temel Fizik Vize Soruları

Auzef Güz Dönemi Dersleri, Çıkmış Sorular, Online deneme sınavlar

Telegram İş sağlığı Ve güvenliği facebook iş sağlığı ve güvenliği
Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Lisans, Makine ve teçhizat 2 2020 final soruları< Auzef Acil İş Sağlığı Ve Güvenliği Ön Lisans, Makine ve teçhizat 2 2020 final soruları

İş Hijyeni Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!