auzefÇocuk GelişimiÇocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Vize Deneme Sınavı -3

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Vize Deneme Sınavı -3

#1. Bir sanatçı yapmış olduğu resim ve heykel gibi sanat eserleri üretirken aşağıdakilerden hangisine gerek duyar?

#2. I. Farklı materyalleri araştırıp inceleme II. Yaratıcılığı kullanma III. Duyuları kullanarak denemeler yapma Çocuğun görsel dilini genişletmesi amacıyla bir eğitimcinin yukarıdakilerden hangilerini öncelikli olarak yapması uygundur?

#3. Reggio Emilia yaklaşımının prensiplerinde beş önemli nokta bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

#4. Çocuklar sanat ile kendilerini bir çok şekilde ifade etme şansı bulurlar. Bu ifade biçimlerinden hangisi sanat ile bütünleşmez?

#5. Duyu organlarının beyinde kaydettiği uyarıcının yorumlanmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

#6. Esra Öğretmen sınıfındaki çocuklarla öğretim programı içerisinde boya yapmak, kilden heykel yapımı, örgü örmek, tahta oymak ve dikiş dikmek gibi sanatsal ve devinişsel etkinliklere yer vererek akademik konuları da birlikte ele almayı amaçladığı bir uygulama yapmaktadır. Esra Öğretmenin uyguladığı eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Çocuklarda mecaz oluşturma becerisi kazandırabilmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak kazandırılmalıdır?

#8. Alternatif yaklaşımların tümünde yer alan ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Kişilerin yaşantılarına, anlatımlarına ve duygularına anlam vermelerinde etken olan çağrışımlar nasıl adlandırılır?

#10. Görsel sanat çalışmalarında yaratıcılığı besleyip geliştirmeye yönelik olarak aşağıdakilerden hangi etkinlik önerilebilir?

#11. Waldorf uygulamalarında sınıf içinde bir doğa masası kurularak bu masa üzerinde mevsimsel nesnelerin yerleştirilmesinin amacı sanat eğitiminde aşağıdakilerden hangisini sağlamaktadır?

#12. Beş yaşında korunmaya muhtaç bir çocuk olan Arda, resminde bir araba çizerek yaşadığı “Çocuk Evi”nden uzaklaşmak istediğini betimlemeye çalışmıştır. Bu durumda Arda’nın ortaya koyduğu durum aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Montessori yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Reggio Emilia yaklaşımında çocuğun rollerinden biri değildir?

#15. Sanat eğitimi çocuklarda çeşitli özellikleri geliştirici etkiye sahiptir. Aşağıda yer alanlardan hangisi sanat eğitiminde yer almamalıdır?

#16. İnsan yaşamını yedişer yıllık evreler halinde ele alan eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?

#17. Hangi alternatif eğitimsel yaklaşımının temelinde etkin öğrenme anlayışı yatmaktadır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi kişisel analojinin tanımıdır?

#19. I. Yaratıcı çalışmalar aniden kendini göstermez. II. Özgünlük, kural dışılık, değişiklik ve orijinalliği barındırır. III. Yaratıcı bireyler öğrenmekten çekinir. IV. Yaratıcılıkta cesaretlendirme ve rehberlik etme gerekir. Yukarıda verilenlerden doğru olanlar aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?

#20. High/Scope programında çocukların gelişimlerini değerlendirmek için kullanılan gözlem kaydının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Vize Deneme Sınavı -3

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık Vize Deneme Sınavı -3

Montessori yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

a) Özel geliştirilmiş materyallerle düzenlemiş çevre

b) Çocuğa özgürlük verme

c) Erişilebilir dolap ve materyaller

d) Çocuğun duyularının ön planda olması

e) Sanat eğitimi almış bir öğretmen

Cevap : e ) Sanat eğitimi almış bir öğretmen

Aşağıdakilerden hangisi Reggio Emilia yaklaşımında çocuğun rollerinden biri değildir?

a) Katılımcıdır.
b) Aktif sosyal bireylerdir.
c) Gözlemcidir.
d) Anlam yapıcıdır.
e) Bilgiyi yapılandırıcıdır .

Cevap : c) Gözlemcidir

Esra Öğretmen sınıfındaki çocuklarla öğretim programı içerisinde boya yapmak, kilden heykel yapımı, örgü örmek, tahta oymak ve dikiş dikmek gibi sanatsal ve devinişsel etkinliklere yer vererek akademik konuları da birlikte ele almayı amaçladığı bir uygulama yapmaktadır. Esra Öğretmenin uyguladığı eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) High/Scope

b) Waldorf yaklaşımı

c) Montessori

d) Reggio Emilia

e) Hepsi

Cevap : b) Waldorf yaklaşımı

İnsan yaşamını yedişer yıllık evreler halinde ele alan eğitimci aşağıdakilerden hangisidir?

a) Malaguzzi

b) Weikart

c) Montessori

d) Steiner

e) Dewey

Cevap : d) Steiner

Alternatif yaklaşımların tümünde yer alan ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gerektiğinde yetişkin desteği almak

b) Günlük plan yapmak

c) Doğal materyaller kullanmak

d) Teknolojiye adapte olmak

e) Görsel kayıt tutmak

Cevap : a) Gerektiğinde yetişkin desteği almak

High/Scope programında çocukların gelişimlerini değerlendirmek için kullanılan gözlem kaydının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ailelere destek olma

b) Öğretmenleri güçlendirme

c) Gelişime uygun etkinlik planlama

d) Çocukları etiketleme

e) Çocukların duygularını farketme

Cevap : c) Gelişime uygun etkinlik planlama

Hangi alternatif eğitimsel yaklaşımının temelinde etkin öğrenme anlayışı yatmaktadır?

a) Reggio Emilia

b) High/Scope

c) Montessori

d) Waldorf

e) Hiçbiri

Cevap : b) High/Scope

Waldorf uygulamalarında sınıf içinde bir doğa masası kurularak bu masa üzerinde mevsimsel nesnelerin yerleştirilmesinin amacı sanat eğitiminde aşağıdakilerden hangisini sağlamaktadır?

a) Çocuklara duyularını kullanmayı öğretmek

b) Çocukların görsel algılarını yükseltmek

c) Çocuklara el-göz koordinasyonu sağlamak

d) Çocukların doğanın güzellikleri ve ritmini sınıf içinde görerek deneyimletmek

e) Çocuklar için ilginç bir ortam sunmak

Cevap : d) Çocukların doğanın güzellikleri ve ritmini sınıf içinde görerek deneyimletmek

Reggio Emilia yaklaşımının prensiplerinde beş önemli nokta bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

a) Okul imajı

b) Öğretmenin rolü

c) Proje yaklaşımı

d) Dokümantasyon

e) Çevrenin rolü

Cevap : a) Okul imajı

I. Yaratıcı çalışmalar aniden kendini göstermez.
II. Özgünlük, kural dışılık, değişiklik ve orijinalliği barındırır.
III. Yaratıcı bireyler öğrenmekten çekinir.
IV. Yaratıcılıkta cesaretlendirme ve rehberlik etme gerekir.
Yukarıda verilenlerden doğru olanlar aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?

a) Hepsi

b) I, II ve III

c) II, III ve IV

d) I, II ve IV

e) I, III ve IV

Cevap : d) I, II ve IV

Kişilerin yaşantılarına, anlatımlarına ve duygularına anlam vermelerinde etken olan çağrışımlar nasıl adlandırılır?

a) Algı

b) Duyum

c) İmge

d) Simge

e) Mecaz

Cevap : e) Mecaz

Beş yaşında korunmaya muhtaç bir çocuk olan Arda, resminde bir araba çizerek yaşadığı “Çocuk Evi”nden uzaklaşmak istediğini betimlemeye çalışmıştır. Bu durumda Arda’nın ortaya koyduğu durum aşağıdakilerden hangisidir?

a) İmge

b) Simge

c) Hayal

d) Mecaz

e) Algı

Cevap : b) Simge

Çocuklarda mecaz oluşturma becerisi kazandırabilmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi öncelikli olarak kazandırılmalıdır?

a) Yaratıcılığı kullanma

b) Resim çizme becerisi

c) Eleştirel değerlendirme

d) Pratik düşünme

e) Yazı yazma becerisi

Cevap : c) Eleştirel değerlendirme

Duyu organlarının beyinde kaydettiği uyarıcının yorumlanmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

a) Duygu
b) Zekâ

c) Algı

d) Bilinçaltı

e) Hiçbiri

Cevap : c) Algı

Bir sanatçı yapmış olduğu resim ve heykel gibi sanat eserleri üretirken aşağıdakilerden hangisine gerek duyar?

a) Stres
b) Örnek
c) Güç
d) Yaratıcılık
e) Keyif

Cevap : d) Yaratıcılık

Çocuklar sanat ile kendilerini bir çok şekilde ifade etme şansı bulurlar. Bu ifade biçimlerinden hangisi sanat ile bütünleşmez?

a) Hayal gücü

b) Yaratıcılık

c) Üretkenlik

d) Bireysellik

e) Girişimcilik

Cevap : e) Girişimcilik

Sanat eğitimi çocuklarda çeşitli özellikleri geliştirici etkiye sahiptir.
Aşağıda yer alanlardan hangisi sanat eğitiminde yer almamalıdır?

a) Olumlu tutum ve tavırları geliştiricilik

b) Sanatla ilgili çalışmalara ilgiyi arttırıcılık

c) Düşünme ve düşüncelerini ifade etme becerisini geliştiricilik

d) Karamsarlık ve sıkıntıyı arttırıcılık

e) Hayal gücü ile yaratıcılığı uyarıcılık

Cevap : d) Karamsarlık ve sıkıntıyı arttırıcılık

Görsel sanat çalışmalarında yaratıcılığı besleyip geliştirmeye yönelik olarak aşağıdakilerden hangi etkinlik önerilebilir?

a) Boyama kitabı çalışmaları

b) Artık materyallerle üç boyutlu çalışmalar

c) Bir şablon üzerinde yırtma yapıştırma etkinlikleri

d) Katlama tekniğiyle kelebek yapımı

e) Belirli bir şablonu doldurarak oyuncak yapım etkinliği

Cevap : b) Artık materyallerle üç boyutlu çalışmalar

I. Farklı materyalleri araştırıp inceleme

II. Yaratıcılığı kullanma

III. Duyuları kullanarak denemeler yapma

Çocuğun görsel dilini genişletmesi amacıyla bir eğitimcinin yukarıdakilerden hangilerini öncelikli olarak yapması uygundur?

a) Hepsi

b) I ve II

c) II ve III

d) I ve III

e) Sadece III

Cevap : d) I ve III

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!