Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 1

#1. Modernite, hangi coğrafyaların ürünüdür?

#2. Muasırlaşmak kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Modernleşmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Islahat hangi anlama gelmektedir?

#5. Batılılaşma kavramının eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?


#6. İnkılap kelimesi ne anlama gelmektedir?

#7. Modernitenin temel değerleri aşağıdakilerin hangisinde gruplanmıştır?

#8. İhtilal ne demektir?

#9. Atatürk kendi eylemlerini aşağıdaki hangi kavramlarla tanımlamıştır?

#10. Mustafa Kemal Atatürk hangi mektepten mezun olmuştur?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

LOLONOLO

AUZEF İNKILAP TARİHİ 2

LOLONOLO

AUZEF İNKILAP TARİHİ 2

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design


Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 1

İnkılap kelimesi ne anlama gelmektedir?

a) Köklü değişiklik
b) Kanlı devrim
c) İhtilal
d) Kanlı hükümet darbesi
e) Askeri darbe

Cevap : a) Köklü değişiklik

İhtilal ne demektir?

a) Köklü değişiklik
b) Mevcut düzeni, kısa sürede zorla ve kanlı bir şekilde değiştirmek
c) Askeri darbe
d) Sivil hükümet darbesi
e) İnkılap

Cevap : b) Mevcut düzeni, kısa sürede zorla ve kanlı bir şekilde değiştirmek

Atatürk kendi eylemlerini aşağıdaki hangi kavramlarla tanımlamıştır?

a) İhtilal
b) Askeri darbe
c) İnkılap
d) Sivil hükümet darbesi
e) Devrim

Cevap : c) İnkılap

Islahat hangi anlama gelmektedir?

a) Köklü değişiklik
b) Askeri darbe
c) Devrim
d) Reform/yeni düzenlemeler
e) İhtilal

Cevap : d) Reform/yeni düzenlemeler

Batılılaşma kavramının eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Garplılaşma
b) Muasırlaşmak
c) Çağdaşlaşmak
d) Reform
e) Yenilik

Cevap : a) Garplılaşma

Modernleşmenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Batının gelişmişlik düzeyidir
b) Batı sömürgeciliğidir
c) Batılı toplumların insan merkezli siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmesidir
d) Batı dışı toplumların Batılı toplumların gelişmişlik düzeyine ulaşma sürecidir
e) Doğulu toplumların gelişmişlik düzeyidir

Cevap : d) Batı dışı toplumların Batılı toplumların gelişmişlik düzeyine ulaşma sürecidir

Modernitenin temel değerleri aşağıdakilerin hangisinde gruplanmıştır?

a) Hıristiyanlık-Eski Yunan-İmparatorluk
b) Hıristiyanlık-Sekülerlik-Kapitalizm
c) Rasyonalite-Hristiyanlık-Eski Yunan
d) Rasyonalite-Hıristiyanlık-Laiklik
e) Rasyonalite-Sekülerlik-Kapitalizm

Cevap : e) Rasyonalite-Sekülerlik-Kapitalizm

Modernite, hangi coğrafyaların ürünüdür?

a) Batı-Avrupa-Kuzey Amerika
b) Batı Avrupa-Asya
c) Kuzey Amerika- Kuzey Afrika
d) Batı Avrupa-Avrasya
e) Batı Avrupa- Kuzey Afrika

Cevap : a) Batı-Avrupa-Kuzey Amerika

Muasırlaşmak kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Batılılaşmak
b) Çağdaşlaşmak
c) Türkleşmek
d) İslamlaşmak
e) Medenileşmek

Cevap : b) Çağdaşlaşmak

Mustafa Kemal Atatürk hangi mektepten mezun olmuştur?

a) Mekteb-i Hukuk
b) Mekteb-i Tıbbiye
c) Mekteb-i Harbiye
d) Mekteb-i Mülkiye
e) Mekteb-i Sultani

Cevap : c) Mekteb-i Harbiye

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!