Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihiauzef

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 7

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 7

#1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında müzik çalışmalarının özelliklerinden değildir?

#2. Atatürk’ün kültür ve medeniyet görüşü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#3. Türk Tarihi Tetkik ve Türk Dili Tetkik cemiyetlerinin resmî kuruluş tarihleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi millet mekteplerinde verilen derslerden değildir?

#5. 1936 yılında Afyon’da yapılan Zafer Anıtı’nın heykeltıraşı kimdir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi mimari çalışmalarının özelliklerinden değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Türk Beşleri arasında sayılamaz?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarihi Tetkik ve Türk Dili Tetkik cemiyetlerinin çalışmalarından değildir?

#9. Latin alfabesine ne zaman geçildi?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Türk ocakları ve halkevlerinde halk eğitimi faaliyetlerinin farklarındandır?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 7

lolonolo

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 7

lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 7

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 7

Atatürk’ün kültür ve medeniyet görüşü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) Atatürk’e göre kültür ve medeniyet değişmez.
b) Atatürk’e göre kültür ve medeniyeti birbirinden ayırmak hatadır.
c) Türk kültürü Doğu ve Batı medeniyetlerini birleştirecektir.
d) Türk kültürü, Millî Mücadele’deki başarısı ile Batı medeniyetini yenmiştir.
e) Türk kültürünün ilerlemek için Batı medeniyetinin katkısına ihtiyacı yoktur.

Cevap : b) Atatürk’e göre kültür ve medeniyeti birbirinden ayırmak hatadır.

Latin alfabesine ne zaman geçildi?

a) 11 Kasım 1929
b) 12 Eylül 1928
c) 1 Kasım 1928
d) 10 Kasım 1929
e) 5 Kasım 1928

Cevap : c) 1 Kasım 1928

Aşağıdakilerden hangisi millet mekteplerinde verilen derslerden değildir?

a) Kıraat ve Tahrir
b) Hesap ve Ölçüler
c) Ziraat Bilgisi
d) Sağlık Bilgisi
e) Yurt Bilgisi

Cevap : c) Ziraat Bilgisi

Aşağıdakilerden hangisi Türk ocakları ve halkevlerinde halk eğitimi faaliyetlerinin farklarındandır?

a) Her ikisi de pozitivizmi yaymaya çalışmıştır.
b) Her ikisinde de köycülük çalışmaları vardır.
c) Her ikisi de kültüre hizmet etmiştir.
d) Her ikisi de basın yayın faaliyetleri yürütmüştür.
e) Her ikisi de tiyatro ile ilgilenmiştir.

Cevap : a) Her ikisi de pozitivizmi yaymaya çalışmıştır.

Türk Tarihi Tetkik ve Türk Dili Tetkik cemiyetlerinin resmî kuruluş tarihleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

a) 10 Temmuz 1931-20 Ağustos 1932
b) 12 Nisan 1931-12 Temmuz 1932
c) 15 Aralık 1930-12 Ocak 1931
d) 22 Mart 1930–10 Eylül 1930
e) 14 Ağustos 1931–11 Temmuz 1932

Cevap : b) 12 Nisan 1931-12 Temmuz 1932

Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarihi Tetkik ve Türk Dili Tetkik cemiyetlerinin çalışmalarından değildir?

a) Kitap, dergi yayınlama
b) Kongre ve kurultay düzenleme
c) Türklerin büyük bir millet olduğunu bilimsel olarak ispat etme
d) Osmanlı mirasına sahip çıkma
e) Türklerin İslamiyet öncesi dönemde tarih ve dillerini araştırma

Cevap : d) Osmanlı mirasına sahip çıkma

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında müzik çalışmalarının özelliklerinden değildir?

a) Dârülelhan’ın Şark Musikisi Şubesi çalışmaya devam etti.
b) Devlet Konservatuvarı açıldı.
c) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası kuruldu.
d) Yerli ve yabancı hocalar getirtildi.
e) Kültürel ögeler, çok sesli işlendi.

Cevap : a) Dârülelhan’ın Şark Musikisi Şubesi çalışmaya devam etti.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Beşleri arasında sayılamaz?

a) Cemal Reşit Rey
b) Adnan Saygun
c) Ulvi Cemal Erkin
d) Muammer Sun
e) Hasan Ferit Alnar

Cevap : d) Muammer Sun

1936 yılında Afyon’da yapılan Zafer Anıtı’nın heykeltıraşı kimdir?

a) Paul Bonatz
b) Giulio Mongeri
c) Sabiha Ziya Bengütaş
d) Ali Hadi Bara
e) Heinrich Krippel

Cevap : e) Heinrich Krippel

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi mimari çalışmalarının özelliklerinden değildir?

a) Alman mimarların yapı çalışmaları vardır.
b) Şehir plancılığı vardır.
c) İlk dönem eserleri Osmanlı-Rönesans mimarisi olarak tarif edilir.
d) Çok sayıda kamu binası yapıldı.
e) İstanbul bütün ihtişamına rağmen kübik mimariyi kabullendi.

Cevap : e) İstanbul bütün ihtişamına rağmen kübik mimariyi kabullendi.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Ünite 7

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Auzef Bahar Dönemi Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!