auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji Ünite 14

Gelişimsel Psikopataloji Ünite 14

#1. Parasomnilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#2. Cinsiyetinden yakınmanın tedavi ve gidişatıyla ilgili hangisi söylenmez?

#3. İnsanlardaki uyku döngüsüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#4. Cinsiyet ve ilişkili tanımlarla ilgili hangisi doğru değildir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir uyku düzeninin faydalarından değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi uyku hijyeni önerilerinden değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi uykusuzluk bozukluğunun (insomnia) yol açabileceği durumlardan biri değildir?

#8. Cinsiyetinden yakınma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#9. Çocuk ve ergenlerde uyku sorunları değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda sağlıklı bir cinsel gelişim için ebeveynlere yönelik önerilerden biri olamaz?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Psikopataloji Ünite 14-min

Gelişimsel Psikopataloji

Auzef Çocuk Gelişimi Lisans 2022

LOLONOLO

Gelişimsel Psikopataloji Ünite 14

Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir uyku düzeninin faydalarından değildir?

a) İnsülin direnci ve obeziteye karşı koruyucudur.
b) Bağışıklık sistemimizi güçlendirir.
c) Hafızayı güçlendirerek öğrenme süreçlerini kolaylaştırır.
d) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna karşı koruyucudur.
e) Beyin gelişimi ve fonksiyonları üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır.

Cevap : d) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna karşı koruyucudur.

İnsanlardaki uyku döngüsüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Erişkinler uykuya NREM dönemiyle başlar ve REM dönemiyle devam ederler.
b) NREM yüzeyel bir uykuyla başlar, ardından derin bir uyku evresine girilir.
c) REM uykusu fizyolojik aktivitelerin yavaşladığı tam derin olan uykudur.
d) Bir uyku sırasında NREM ve REM dönemleri bir döngü halinde ortalama 4-6 kez tekrarlar.
e) REM ve NREM dönemlerinin ağırlığı gelişimsel dönemlere göre farklılık gösterir.

Cevap : c) REM uykusu fizyolojik aktivitelerin yavaşladığı tam derin olan uykudur.

Çocuk ve ergenlerde uyku sorunları değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

a) Ebeveynlerin uykuyla ilişkili tutumları
b) Beslenme düzeni
c) Tıbbi öykü
d) Günlük stres verici olaylar
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi uykusuzluk bozukluğunun (insomnia) yol açabileceği durumlardan biri değildir?

a) Dikkat ve öğrenme sorunları
b) Sağlıksız beslenme alışkanlıkları
c) Aşırı internet kullanımı
d) Enürezis nokturna
e) Kolay sinirlenme ve agresyon

Cevap : d) Enürezis nokturna

Aşağıdakilerden hangisi uyku hijyeni önerilerinden değildir?

a) Belirli bir yatma zamanı ve sabah uyanma saati rutini oluşturmak
b) Uykudan önce ılık duş, masaj gibi rahatlatıcı aktiviteler yapmak
c) Elektronik cihazların yatak odasında olmamasına dikkat etmek
d) Yatağı sadece uyku amacıyla kullanmak
e) Çocuğa uyumadan önce enerjisini atabileceği aktiviteler yaptırmak

Cevap : e) Çocuğa uyumadan önce enerjisini atabileceği aktiviteler yaptırmak

Parasomnilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Uyku sırasında sergilenen istenmeyen hareketler, rüyalar ve bedensel belirtileri kapsar.
b) Sıklıkla ergenlik ve erişkinlik döneminde de devam etme eğilimdedirler.
c) NREM uykusundan uyanma bozuklukları (uyurgezerlik ve uyku terörü) bu gruptadır.
d) REM uykusu davranış bozukluğunda kişi rüya içeriğini canlandırır.
e) Uyku hijyeni önerileri hafif şiddetteki vakalarda oldukça etkilidir.

Cevap : b) Sıklıkla ergenlik ve erişkinlik döneminde de devam etme eğilimdedirler.

Cinsiyet ve ilişkili tanımlarla ilgili hangisi doğru değildir?

a) Cinsiyet, insanın biyolojik olarak belirlenmiş cinsiyetini tanımlar.
b) Cinsiyet rolü kültürel kodlardan etkilenir.
c) Cinsiyet kimliği kişinin hangi cinsiyete ait olduğunu duyumsamasıdır.
d) 5 yaş sonrasında cinsiyet kimliğine ilişkin süreklilik algısı gelişir.
e) Cinsel yönelim 4-5 yaşlarında şekillenmeye başlar.

Cevap : e) Cinsel yönelim 4-5 yaşlarında şekillenmeye başlar.

Cinsiyetinden yakınma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) Cinsel gelişim bozukluğu olan çocuklara sıklıkla eşlik eder.
b) Biyolojik cinsiyet ile cinsiyet kimliği arasında süreğen bir uyumsuzluk vardır.
c) Çocuklar cinsiyetleriyle uyumsuz çeşitli düşünce, davranış ve ilgi alanlarına sahiptir.
d) Etiyolojide biyolojik ve psiko-sosyal faktörler etkilidir.
e) Erkeklerde kızlara göre daha erken yaşlarda fark edilir.

Cevap : a) Cinsel gelişim bozukluğu olan çocuklara sıklıkla eşlik eder.

Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda sağlıklı bir cinsel gelişim için ebeveynlere yönelik önerilerden biri olamaz?

a) Çocuğu cinsiyetine uygun rollere ve ilgi alanlarına yönlendirmek
b) Çocukların cinsiyetlerine uygun olmayan kıyafet, oyun, oyuncak vb. seçimlerini kesinlikle yasaklamak
c) Kız çocukların anneyle, erkeklerin de babayla daha fazla vakit geçirmesine fırsat sağlamak
d) Çocukların oyunlar sırasında kendi cinsiyetlerine ait rolleri sergileyebilecekleri davranışları pekiştirmek
e) Çocuğun kendisine rol model olarak örnek alabilecekleri insanlarla vakit geçirmelerini sağlamak

Cevap : b) Çocukların cinsiyetlerine uygun olmayan kıyafet, oyun, oyuncak vb. seçimlerini kesinlikle yasaklamak

Cinsiyetinden yakınmanın tedavi ve gidişatıyla ilgili hangisi söylenmez?

a) Tedavi yaklaşımlarıyla ilgili net bir görüş birliği yoktur.
b) Ergenlik ve erişkinlik döneminde devam etme oranları cinsiyetler arasında farklılık gösterir.
c) Çocuğun stres düzeyini ve diğer psikolojik zorluklarını azaltmak temel amaçtır.
d) Çocukların büyük bir bölümünde erişkinlik döneminde de devam eder.
e) Çocukluktaki belirtilerin şiddeti gidişatın en güçlü belirleyicilerinden biridir.

Cevap : d) Çocukların büyük bir bölümünde erişkinlik döneminde de devam eder.

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!