auzefLaborant ve veteriner sağlıkOperasyon Anestezi ve Sterilizasyon

Operasyon Anestezi ve Sterilizasyon 2021 Vize Soruları

Operasyon Anestezi ve Sterilizasyon 2021 Vize Soruları

Operasyon Anestezi ve Sterilizasyon 2021 Vize Soruları

Hastanın durumunun sonucu değişken yada öngörülmektedir bir durumda ise hangi prognazdan bahsedilir?

Cevap : Şüpheli

Yıkanma prosedürü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Solüsyon tamamını ellere yaymak

Bir unsur üzerinde bulunan bakteri,virüs sporlar gibi mikroorganizmaların yok
edilmesi işlemine ne ad verilir?

Cevap : Sterilizasyon

Alkolle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Sporlara karşı etkilidir.

5)Aşagıdakilerden hangisi anammez alırken sorulması gereken sorular arasında yer almaz?

Cevap : Hayvanın ismi nedir?

Patojen mikroorganizmaların kimyasalmadde kullanarak veya fırçalama, ovma, yıkama yoluyla yok edilmesine ne denir?

Cevap : Sterilizasyon

Yıkama sırasında cerrahın ve asistanı ellerinin ve kollarının üst kısımlarının etkin bir şekilde ovalanması, kontaminant sayısını azaltılması bakımından hazırlığın temel birparçasıdır ve çok önemlidir. Bununnedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : Cerrahi eldivenlerde deliklerin açılabilmesi.

Tüm canlı mikroorganizmalardan arınma olmuş haline ………… denir. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Aseptik

Bir hastadan diğerine yada cansız bir maddeden hastaya mikroorganizmaların buluşmasına……….. denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Çapraz kontaminazasyon

……….. solüsyonlar, molekül ağırlıkları büyük, plazma kompartımanı ile sınırlı maddelerdir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Kolliodal

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I yiyecek ve içecek sadece kontamine alanlarda kullanılmalıdır
ll karışık alanlar ameliyathane Asistan ve teknisyenlerin alanlarını ve beslenme alanları depolama alanları ve yardımcı servis odaları arasındaki koridorları içerir
lll Temiz alanlar anestezi ve cerrahi hazırlık odaları lavaboları ve siteril tedarik odalarını içerir

Cevap : ll ve lll

Cerrahi Bölümü’ne ait tüm birimlerde hareketli olan tüm ekipman çıkarılarak ……..detaylı temizlik yapılması gerekir Yukarıdaki boşluğa Aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Haftada bir

Aşağıdaki önermelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? lyalnızca metal aletlere flambaj uygulanabilir. II Makas ve portregünün asepsisi de 180 derecede 10 dakika tutulması ile sağlanabilir. III Pensetlerin ateistsin için 15 dakikada 100 derecede kaynatmak yeterlidir

Cevap : I VE II

Operasyondan önce hastanın diyet kısıtlaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Genç hayvanlar için besinler maksimum 4-6 saat alıkonulabilir.

Operasyon salonlarında kullanılabilecek aydınlatma larla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Operasyon salonun aydınlatması sarı ışıkla yapılmalıdır

Operasyon salonunda hava akımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

Cevap : hava akımıdışarıdan operasyon salonuna doğru yönlendirilmelidir

Dezenfektan amacı ile kullanılan Etil alkolün yüzdesi kaç olmalıdır?

Cevap : yüzde yetmiş

Asit baz dengesinin değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisine bakılmaz?

Cevap : Hematokrit değerleri

Operasyon Anestezi ve Sterilizasyon 2021 Vize Soruları

Kepçe maske ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : maske sadece ağzı kapatmalıdır

Eğer ciddi komplikasyonların olma ihtimali var ise ancak bunların sıklığına dirse iyileşme sürecinin uzun sürebileceği tahmin ediliyorsa ya da hastanın operasyon öncesi durumuna gelemem gelememe şüphesi var ise bu hasta için prognos………… olarak kabul edilir anlatılan prognoz nedir?

Cevap : orta

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : hasta doğal yolla idrarını yapmazsa mesane manuel olarak boşaltılabilir.

Cerrahi alanlar kontaminasyon riski nedeniyle bölgelere ayrılır aşağıdaki alanlardan hangisi karışık sınıflandırmasına dahildir?

Cevap : ameliyathane

Aşağıdakilerden hangisi anestezi malzeme odasında mutlaka bulunması gereken malzemelerden değildir?

Cevap : Steteskop

Ovalama işleminin süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : 5 7 dakika

Aşağıdakilerden hangisi ayda bir temizlenmelidir?

Cevap : Duvarlar

Operasyon salonlarının özelliklerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : duvarlar ve zemin parlak olmalıdır

Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların Göçünü azaltmak için ameliyathanede temel olarak

Cevap : Örtü

Aşağıdakilerden hangisi tanıyan yardımcı olacak fiziksel muayene ve alma dışındaki muayene yöntemleri arasında değildir?

Cevap : ateş ölçümü

Aşağıdakilerden hangisi bir hayvanın kondisyonu konusunda fikir sahibi olmamıza yardımcı olmaz?

Cevap : hayvanın tek öğünde yediği mama miktarı

Ameliyat malzemeleri ile aşağıdaki koşullardan hangisi ile karşılaştıysanız malzemelerin steriltesinden şüphe duyarsınız?
I. Koton beze sarılıp bohça lanmış ve bağlanmış kilitli kapaklı paslanmaz çelik konteyner içinde bulunan plaka seti ancak bez nemli
ll. arabanın bagajından çıkarılmıştır ile ambalaj içinde örtü.
Ill raf ömrü geçmemiş tarihli içinde pinlerin bulunduğu Kağıt Ambalaj

Cevap : yalnız l

Aşağıdakilerden hangisi uygun cilt antiseptiği seçilmesinde rol oynamaz?

Cevap : kir ve yağı gidermek için bir temizleyici

…………….. mikroorganizmaların var olan hücresel metabolizma larını bozarak ve proteinlerin deoksiribonükleik asit da ve ribonükleik asidin RNA ile asyonu ile replikasyon yoluyla yok eden patlayıcı ve yanıcı özelliği olan bir gazdır
yukarıda tanımı yapılan kimyasal sterilizasyon için kullanılan madde nedir?

Cevap : etilen oksit

I Solunum sayısı.
II hayvanın ismi.
III Nabız sayısı yukarıdakilerden hangisi vital bulgular arasındadır?

Cevap : I ve lll

Cerrahi uygulamaların yapıldığı ve bu amaçla özel şartların oluşturulduğu bölümlere ……….. adı Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken kelime nedir?

Cevap : operasyon Salonu

Veteriner teknisyeninin görevi nedir?

Cevap : operasyonu yapan kişiye yardım etmek

Diz dirsek ayak veya hareket duyarlı Suat süveterleri ile donatılmış derin paslanmaz çelik lavabolar ne amaçla kullanılır?

Cevap : cerrahi personelin ellerini yıkaması ve fırçalaması için

Yıkanmaya başlamadan önce prosedürler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : kep ve maske takılmalıdır

Sterilizasyon çeşidi değildir?

Cevap : Kızılötesi

Uyanma odasının sıcaklığı?

Cevap : 21° ile 25C° dir

Aşağıdakilerden hangisi sterilizasyon yöntemlerinden biri değildir?

Cevap : serum sterilizasyonu

Hastalık yapıcı mikroorganizmaların kimyasal ya da mekanik yolla yok edilmesi işlemine ne ad verilir?

Cevap : sterilizasyon

Asepsi ilkeleri olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : steril personel sadece sitenin madde veya bölgeleri dokunur steril olmayan personel steril olmayan parçalara ve bölgelere de dokunur

Aşağıdakilerden hangisi ısı ile sterilizasyon yöntemlerinden değildir?

Cevap : karbonizasyon

Malzeme odası .alet odası .anestezi ve cerrahi hazırlık alanları. anestezi malzeme odası. teknisyen alana. el fırçalama odası.önlük ve eldiven giyme alanı .yukarıdakilerden kaç tanesi cerrahi alan içindeki odalar dandır ?

Cevap : Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Cevap : etüde 170 santigrat derecede 10 dakika içinde strelize edilecek materyal steril hale gelir

Aşağıdakilerden hangisi asepsi ilkelerinden biri değildir?

Cevap : steril alanda nonsteril öğeler kullanılabilir

Aşağıdakilerden hangisi kontaminasyon kaynaklarından değildir?

Cevap : operasyon için açılmış steril enjektör

Sterilizasyon tanımı nedir?

Cevap : sterilizasyon bir unsur üzerindeki mikroorganizmaların yok edilmesidir.

Kimyasal sterilizasyonda kullanılan madde nedir?

Cevap : etilen oksit

Cerrahi alanda bulunan 4 personel yazınız?

Cevap : Cerrah Cerrah veteriner teknisyeni anestezi uzmanı

Aşağıdakilerden hangisinin anestezi malzeme odasında yere yoktur?

Cevap : lazer cihazı

Buharlı siteyi tipleri nelerdir?

Cevap : Yerçekimi deplasman sterilizatör ön bakımlı sterilizatör Flash sterilizatör

Operasyon Anestezi ve Sterilizasyon 2021 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!