auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Vize Deneme-1

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Vize Deneme-1

#1. Tiklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

NOT: Tiklerin ortaya çıkışı ve ilerleyişi hemen her çocukta belli bir örüntü ve sırayı izler. Önceleri göz kırpma, başını sallama, omuzları oynatma, mimikler vb. basit motor hareketler şeklinde baş ve boyun bölgesinde başlayan tikler zamanla vücudun diğer bölgelerine doğru yayılım gösterir. Vokal (ses) tikler ise motor tiklerden ortalama 1-2 yıl sonra burun çekme, burun temizleme, boğaz temizleme vb. şekillerde başlar.

#2. Dört yaşındaki Yusuf, konuşma gecikmesi, aşırı hareketlilik ve yaşıtlarından farklı olduğu gerekçesiyle kreşte görev yapan çocuk gelişim uzmanı tarafından bir çocuk psikiyatrisine yönlendiriliyor. Aileden alınan öykü ve yapılan değerlendirmeden, Yusuf'un göz temasını kurduğu ancak bakışlarının kısa süreli olduğu, insanlara/yaşıtlarına yeterince ilgi duymadığı, kelime dağarcığının kısıtlı olduğu, oyuncaklarla amacına uygun oynamadığı, heyecanlandığında ellerini kanat gibi çırptığı ve süpürge sesinden çok rahatsız olduğu öğreniliyor. Yusufla ilgili öncelikli düşünülmesi gereken psikiyatrik tanı aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Tiklerin sınıflandırılması göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki tik örneklerinden hangisi diğerlerinden farklılık gösterir?

NOT: Basit motor örnekleri: Göz kırpmak, yüz buruşturmak, omuz silkme, parmak tıklatma, ani kafa atımları.
Kompleks motor örnekleri: Başkalarını taklit etme, tekrarlayıcı biçimde dokunma, kendini yaralama, çömelme, eğilme.

#4. Aşağıdaki belirtilerden hangisi Emre'nin otizm spektrum bozuklugu açısından riski olduğunu düşünerek çocuk psikiyatrisine yönlendirmeniz için bir sebep olamaz?

#5. Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğunun B kümesi belirtilerinden biri değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel psikopatolojinin temel görüşlerinden biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi tik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin yaşadıkları problem ya da durumlardan biridir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi özgül öğrenme bozukluğunun ortaya çıkmasında etkili risk faktörlerinden biri değildir?

NOT: Özgül Öğrenme Bozukluklarının Ortaya Çıkmasında Etkili Risk Faktörleri:
1.Genetik risk faktörler:
-Kalıtılabilirlik tek yumurta ikizlerinde h-83, çift yumurta ikizlerinde #-38’dir.
-Birinci derece akrabalarında risk 4-8 kat artıyor.
2.Çevresel risk faktörler:
-Prematürite (erken doğum), çok düşük doğum ağırlığı, gebelikte nikotin (sigara) ve madde maruziyeti
-Okumanın öğrenildiği dilin özellikleri (saydam, opak oluşu)
-Anne babanın eğitim düzeyi, okulun bulunduğu bölge, kalabalık aile gibi sosyal faktörler
3.Nöroanatomik Bulgular:
-Planum temporale de asimetri, nöronal göç defekti, temporopariyetal bölgede düzensizlikler

#9. Zihinsel yetersizliğin görülme sıklığı ve en sık görülen alt tipi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

#10. I. Dil bozukluğu II. İşitme bozukluğu III. Tik bozukluğu IV. Otizm spektrum bozukluğu V. Zihinsel yetersizlik Ailesi tarafından çocuk gelişim uzmanına getirilen beş yaşındaki erkek çocuğun henüz konuşmadığı fark edilmiştir. Bu çocukta olası hangi tanılar akla gelmelidir?

#11. Psikiyatride sık kullanılan terimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

NOT: Epidemiyolojinin tanımı yanlış verilmiş “bireyde” denmiş aslında toplumda etki, sonucunu, yaygınlığını ve sıklığını araştıran bilim dalıdır.

#12. I. Disleksi II. Disprozodi III. Diskalkuli IV. Disgrafi Yukarıdakilerden hangileri özgül öğrenme bozukluğunun alt tiplerindendir?

NOT: Özgül öğrenme bozukluğu; okuma bozukluğu (Disleksi), yazma bozukluğu (Disgrafi) ve aritmetik bozukluğu (Diskalkuli) olarak 3 grupta ele alınmaktadır.

#13. Aşağıdakilerden hangisi 6-12 aylık bir bebekte otizm spektrum bozukluğu açısından riskli kabul edilen özelliklerden olması beklenmez?

NOT: 6-12 Aylık Bir Bebekte OSB Açısından Riskli Kabul Edilen Özellikler:
1) Seslenildiğinde ismine bakmama
6) Tanıdığı kişilere yakınlık göstermeme
2) Gülümseme ve ses çıkarmada yetersizlik
7) Sevinç ifadesi göstermeme
3) İnsan yüzlerine tepkisizlik, konuşanın yüzüne bakmama
8) Oyuncaklara ilgi duymama ya da tuhaf biçimde inceleme
4) Zayıf göz teması
9) Basit komutları algılayamama
5) Babıldamanın olmayışı ya da azlığı
10) Kucağa alınmaktan hoşlanmama

#14. Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı bir çocuğun öğretmenine yönelik verilecek önerilerden biri değildir?

NOT: Okul ve/veya da sınıf içi bu çocukların olabildiğince öğretmene yakın bir sıraya oturtulması, ders esnasında öğretmenin olabildiğince sık bir şekilde çocukla göz teması veya sözlü iletişim kurması (bu yaklaşım çocuğun başka şeylerle ilgilenmesi, dikkatinin dağılması veya dalıp gitmesini azaltarak derse katılımını artırabilir); özellikle fiziksel hareket gerektiren konularda çocuğa sorumluluk verilmesi (örneğin öğretmenin çocuktan kitaplıktaki bir kitabı getirmesini istemesi) veya hoşgörü gösterilmesi (örneğin çocuğun bazen sınıf içinde kalkıp dolaşması veya tuvalete gitmek için dışarı çıkması); ödev veya sorumluluklarının kısa, net ve uygun sıklıkta yönergelerle ifade edilmesi, ödevlerini yapmak veya yazmak için yeterli süre tanınması, ders veya ödev aralarında uygun sıklık ve sürede mola verilmesi ve olumlu veya olumsuz davranışlarıyla ilgili uygun geri bildirimler verilmesi önerilmektedir.

#15. Zihinsel yetersizliğin tarihçesiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#16. Aşağıdakilerden hangisi tik bozukluklarına sık eşlik eden psikiyatrik bozukluklardan biri değildir?

NOT: Tik Bozukluklarına Sık Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar:
-Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
-Özgül öğrenme bozukluğu
-Obsesif kompulsif bozukluk
-Major depresif bozukluk
-Anksiyete bozuklukları
-Madde kullanım bozukluğu
-Karşı olma-karşı gelme bozukluğu
-Uyku bozuklukları

#17. I.Tik öncesinde hissedilen kaşıntı, huzursuzluk, gerginlik gibi rahatsız edici bir duyumdur. II. Tiklerin orataya çıktığı yaşlarda kişi tarafından fark edilir. III. Tikler yapıldıktan sonra yoğunluk ve şiddet açısından artış gösterirler. IV. Alışkanlığı tersine çevirme tedavisinde kullanılır. V. Varlığı, kötü prognozla ilişkilidir. Duyusal fenomenle ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

#18. 11-14 aylar arasında çocuklar cümle seslerine benzeyen bir dizi ses üretiminde bulunurlar. Bu anlaşılmaz mırıltılar konuşmanın hangi döneminde görülmektedir?

#19. En sık görülen özgül ögrenme bozuklugu ait tipi aşagıdakilerden hangisidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikligi hiperaktivite bozukluğunun okul çağı çocuklarında sık görülen özelliklerinden biri olması beklenmez?

#21. 10 yaşındaki Mehmet, yedi yaşından beri var olan göz kırpma, yüz buruşturma, kafa oynatma ve son bir yıldır başlayan omuz silkme ve garip sesler çıkarma şikayetleriyle babası ile birlikte çocuk ve ergen psikiyatrisine başvuruyor. Mehmet ve babasından alınan bilgilerden Mehmet'in bu hareketleri yedi yaşından beri tekrarlayıcı biçimde yaptığı, zaman zaman baskılayabildiği, ama içindeki tuhaf bir rahatsızlık hissi sebebiyle elinde olmadan bu hareketleri yeniden yapmaya başladığı öğreniliyor. Mehmet, bu hareketleri engellediği zamanlarda kendini duyusal olarak gergin hissettiğini, onun dışında aklından geçen rahatsız edici düşüncelerin bulunmadığını ifade ediyor. Yukarıda anlatılan olgunun en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

#22. Psikiyatrik bozuklukları tanılama ve sınıflandırma sistemleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#23. Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun okul öncesi dönem çocuklarında görülen özelliklerinden biri değildir?

#24. Aşağıdakilerden hangisi dil gelişimini olumlu etkileyen çevresel etmenlerden biri değildir?

NOT: Dil Gelişimini Olumlu Etkileyen Çevresel Etmenler:
1. İlk çocuk olma
2. Çocuğa öyküler okunması ve tartışılması
3. Yemek sofrası konuşmalarının doyurucu olması
4. Annenin uzun bol sözcüklü cümleler kurması, bol ve nitelikli konuşması
5. Yüksek sosyoekonomik düzey

#25. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi çocukluk döneminde erişkinlik döneminden daha sık görülür?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Psikopatoloji 2021 Vize Deneme-1

Auzef Bölümler Çocuk Gelişimi Lisans-min
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!