auzefÇocuk GelişimiErken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Deneme-3

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Deneme-3

#1. Fein e göre drama lle benzerlik gösteren, üç yaş civarındaki çocuklarda görülen, başka bir çocugun rol yapmasını, bir nesnenin yerine başka bir nesne koymasını anladığı ve buna uygun biçimde tepki verdiği oyun türü aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Eğitimin bireyleri bilişsel olarak ve mesleki hazırlığa yönelik bilgilerle donatmasının yeterli olmadığını, bilişsel becerilerin yanı sıra kişilik gelişimi, duygusal ve kişiler arası alanda da işlevsel beceriler kazanılmanın gerekliliğini ifade ederek, drama gibi eğitim yöntemlerine duyulan ihtiyacı ortaya koyan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#3. I. Duyguların sözcüklerle ifade edilmesi ve duyguların kabul edilmesi, II. Drama etkinliğine çocukların, kendilerinden bir şeyler katmalarına ve değişiklik yapmalarına izin verilmesi III. Duygularını istedikleri şekilde dışa vurmalarına izin verilmesi, Yukarıdakilerden hangisi/hangileri drama esnasında çocuğun rahatlamasını sağlar?

#4. Eğitici drama zihinsel kapasiteyi nasıl geliştirebilir?

#5. Önemli olan çok yoğun bilginin, hızlı olarak art arda verilmesi değil etkili olarak öğrenmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

#6. Kişiler arası iletişimde, karşıdaki kişi ile empati kurabilmek için gerekli görülen önemli becerilerden biri hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi dramaya katılım gösteren çocuğun derin düzeyde öğrenirken gösterdiği özelliklerden biri değildir?

NOT: Leavers’ın görüşüne göre öğrenciler, “derin düzeyde” öğrenirlerken belirli özellikler göstermektedirler. Bu özellikler ya da sinyaller, öğrencilerin katılım düzeyleri ile ilgili olarak bilgi sağlar. Söz konusu özellikler, Leavers (1994) tarafından şöyle sıralanmıştır:
*Konsantrasyon
*Enerji
*Yaratıcılık
*Yüz ifadesi ve beden duruş tarzı
*Israrlı tutum
*Kesinlik
*Reaksiyon süresi
*Dil
*Doyuma ulaşma

#8. Piaget'e göre ortamda olmayan nesneleri zihinde canlandırma neyi geliştirebilir?

#9. I. Psikodrama, II. Yaratıcı drama, III. Drama oyunu, Yukarıdaki ifadelerden, hangisi/hangileri eğitici dramanın bir alt türüdür?

NOT: Yaratıcı drama, özellikle Amerika’da Winifred Ward ve McCaslin gibi uzmanların çocukların katıldıkları drama etkinliklerini tanımlamak için kullandıkları bir terimdir. Diğer bir yaklaşıma göre ise yaratıcı drama, yaratıcılığı geliştirmek için çocuklarla yapılan drama etkinliklerini kapsar ve eğitici drama denilen eğitim tekniğinin bir alt türü olarak kabul edilebilir

#10. Öğretmenin önceki etkinlikten dramaya geçis yapmak için gerekli hazırlıkları arasında hangisi bulunmaz?

#11. Drama etkinliğinin çok boyutlu çalışılması açısından hangisi yapılmalıdır?

#12. Hareketin çocuğun gelişiminde öğrenme açısından önemi nedir?

#13. Drama oyunundan sonra tartışma sorularının ne zaman sorulması en uygundur?

#14. Drama oyununa öğretmenin de bir rol üstlenerek katılması ne sağlar?

#15. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamının sosyal yönüne de vurgu yapan ve önemseyen bir yaklaşım olarak öne çıkar?

#16. Aşağıdakilerden hangisi çok kültürlü eğitim ortamlarında eğitici drama etkinliklerinin çocuklara kazandırdıkları arasında yer almaz?

#17. Kendilik kavramı, insanın diğer insanlarla ilişkilerini belirleyen önemli ............... Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#18. Eğitici drama tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#19. Drama çocuğun kendi hakkında bilgi edinmesini sağlayarak ............ Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#20. I.Önceden belirlenmiş açık ve net eğitim amaçları vardır II.Büyük motor hareketlerle yapılır III.Grup etkinliğidir Yukarıdakilerden hangisi/hangileri eğitici drama tanımını kapsamaktadır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Deneme-3

Çocuk Gelişimi

LOLONOLO

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Deneme-3-min

1. Kişiler arası iletişimde, karşıdaki kişi ile empati kurabilmek için gerekli görülen önemli becerilerden biri hangisidir?

A) Duygular anlayabilme
B) Yaşantısal Ögrenme
C) Hassas Değerlendirme
D) Benmerkezci olma
E) Görünüşe aldanmama

Cevap : A) Duygular anlayabilme

2. Eğitici drama zihinsel kapasiteyi nasıl geliştirebilir?

A) Onay alma ve beğenilme, isteğini yükselterek
B) Fiziksel ve sosyal çevreye, uyumu sağlayacak bilişsel bilgi birikimi ile
C) Merakı arttırarak
D) Konuları derinleştirerek,
E) Ezberlemeyi kolaylaştırarak

Cevap : B) Fiziksel ve sosyal çevreye, uyumu sağlayacak bilişsel bilgi birikimi ile

3. Hareketin çocuğun gelişiminde öğrenme açısından önemi nedir?

A) Bilinmeyeni araştırma çabasını pekiştirir.
B) Merakını geliştir
C) Öğrenme isteğini arttırır
D) Destekleyici pekiştirme sağlar.
E) Derin öğrenme sağlar,

Cevap : A) Bilinmeyeni araştırma çabasını pekiştirir.

4. Drama oyunundan sonra tartışma sorularının ne zaman sorulması en uygundur?

A) Ertesi gün
B) Bir ders sonra
C) Bir hafta sonra
D) Oyundan hemen sonra
E) 2 saat sonra

Cevap : D) Oyundan hemen sonra

5. Drama etkinliğinin çok boyutlu çalışılması açısından hangisi yapılmalıdır?

A) Mümkün olduğunca çok malzeme kullanmak
B) Destekleyici/tamamlayıcı etkinlikter
C) Kalabalik olmayan grupla çalışmak
D) Farklı ortamlarda drama uygulamak
E) Çocukların düzeylerine uygun drama oyununun seçilmesi

Cevap : B) Destekleyici/tamamlayıcı etkinlikter

6. Aşağıdakilerden hangisi çok kültürlü eğitim ortamlarında eğitici drama etkinliklerinin çocuklara kazandırdıkları arasında yer almaz?

A) Kendini başkasının yerine koyabilme
B) Uyum içerisinde birlikte yaşama
C) Farklılıkları kabul etme
D) Güçlükleri yenme becerisi
E) Farklılıkların zenginlik olarak görülebilmesi

Cevap : D) Güçlükleri yenme becerisi

7. Piaget’e göre ortamda olmayan nesneleri zihinde canlandırma neyi geliştirebilir?

A) Canlandırmayla eğitim
B) Yaratıcılık
C) Bilişsel çözümleme
D) Zihinsel öğrenme
E) Bütünsel gelişim

Cevap : B) Yaratıcılık

8. Kendilik kavramı, insanın diğer insanlarla ilişkilerini belirleyen önemli ……………
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Devinimsel
B) Eğitsel
C) Kurgusal
D) Psikolojik
E) Karmaşık

Cevap : D) Psikolojik

9. Eğitici drama tekniği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çocuğun tüm alanlardaki eğitimi için uygulanan bir eğitim tekniğidir.
B) Amacı sadece oyun yaratma yoluyla çocuğun eğlenmesini sağlamaktır
C) Sadece yetişkinlere yönelik olarak uygulanan bir tekniktir.
D) Sadece özel gereksinimli çocuklara yönelik olarak uygulanan bir tekniktir.
E) Psikolojik rahatsızlıkları tedavi etmek için geliştirilen bir tekniktir.

Cevap : A) Çocuğun tüm alanlardaki eğitimi için uygulanan bir eğitim tekniğidir.

10. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme ortamının sosyal yönüne de vurgu yapan ve önemseyen bir yaklaşım olarak öne çıkar?

A) Hümanist eğitim yaklaşım
B) Feminist eğitim yaklaşım
C) Kapitalist eğitim yaklaşımı
D) Monoteist eğitim yaklaşımı
E) Komünist eğitim yaklaşımı

Cevap : A) Hümanist eğitim yaklaşım

11. Önemli olan çok yoğun bilginin, hızlı olarak art arda verilmesi değil etkili olarak öğrenmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

A) Yaşantılara dayalı eğitim
B) zaman kuramı
C) Hareket yolųyla öğrenme
D) Sürece yönelik yaklaşım
E) Zihin kuramı

Cevap : B) zaman kuramı

12. I.Önceden belirlenmiş açık ve net eğitim amaçları vardır
II.Büyük motor hareketlerle yapılır
III.Grup etkinliğidir
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri eğitici drama tanımını kapsamaktadır?

A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız II
D) I-II-III
E) I ve III

Cevap : D) I-II-III

13. Eğitimin bireyleri bilişsel olarak ve mesleki hazırlığa yönelik bilgilerle donatmasının yeterli olmadığını, bilişsel becerilerin yanı sıra kişilik gelişimi, duygusal ve kişiler arası alanda da işlevsel beceriler kazanılmanın gerekliliğini ifade ederek, drama gibi eğitim yöntemlerine duyulan ihtiyacı ortaya koyan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok kültürlü eğitim yaklaşımı
B) Çok boyutlu eğitim yaklaşımı
C) Hümanist eğitim yaklașımi
D) Eğitimde bütüncül yaklaşım
E) Yaşayarak öğrenme yaklașımı

Cevap : D) Eğitimde bütüncül yaklaşım

14. Aşağıdakilerden hangisi dramaya katılım gösteren çocuğun derin düzeyde öğrenirken gösterdiği özelliklerden biri değildir?

A) Konsantrasyon
B) Yaratıcılık
C) Israrlı tutum
D) Hareketlilik
E) Doyuma ulaşma

Cevap : D) Hareketlilik
NOT: Leavers’ın görüşüne göre öğrenciler, “derin düzeyde” öğrenirlerken belirli özellikler göstermektedirler. Bu özellikler ya da sinyaller, öğrencilerin katılım düzeyleri ile ilgili olarak bilgi sağlar. Söz konusu özellikler, Leavers (1994) tarafından şöyle sıralanmıştır:
*Konsantrasyon
*Enerji
*Yaratıcılık
*Yüz ifadesi ve beden duruş tarzı
*Israrlı tutum
*Kesinlik
*Reaksiyon süresi
*Dil
*Doyuma ulaşma

15. I. Duyguların sözcüklerle ifade edilmesi ve duyguların kabul edilmesi,
II. Drama etkinliğine çocukların, kendilerinden bir şeyler katmalarına ve değişiklik yapmalarına izin verilmesi
III. Duygularını istedikleri şekilde dışa vurmalarına izin verilmesi,
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri drama esnasında çocuğun rahatlamasını sağlar?

A) I-II-III
B) II-III
C) I-II
D) Yalnız I
E) I-III

Cevap : A) I-II-III

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama 2021 Vize Deneme-3

LOLONOLO

Erken Çocukluk Döneminde Eğitici Drama

Auzef Çocuk Gelişimi telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!