auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Ünite -3

Akademik Yazma Ve Akademik Yazı Özellikleri

#1. Yukarıda akademik yazma sürecini anlatan bir şema verilmiştir. Sürecin basamaklarında oluşan hatanın giderilmesi için hangi numaraların kendi içinde yer değiştirmesi gerekmektedir?

#2. Akademik metin türleri, diğer yazı türlerinden farklı olarak, estetik kaygı taşımamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

#3. Türk Dili dersinde bir grup öğrenci yukarıda verilen metin türleriyle ilgili konu anlatımı yapmakla görevlendirilmişlerdir. Arzu akademik metin türlerini anlatacağına göre aşağıdaki gruplamalardan hangisini seçerse doğru bir anlatım yapabilir?

#4. Akademik yazma yapacak bir araştırmacının hangi özelliğe sahip olması şart değildir?

#5. Akademik yazma, bilimsel araştırmayla iç içedir, uzmanlık gerektiren teknik ve sistematik bir alandır, raporlaştırmaya dayalı bir metin üretim sürecidir ve günlük dil kullanımından farklıdır. Yukarıda akademik yazmanın bazı özellikleri verilmiştir. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bu metnin devamına eklenirse bilgi yanlışlığı yapılmış olur?


#6. Yüksek lisans gruplarında bilimsel araştırma ve yayın etiği derslerine giren öğretim görevlisi, öğrencilerinden final ödevi olarak akademik bir çalışma yapmalarını istemiştir. Etik kurallara aykırı olan davranışları derste anlatmış ve hazırlayacakları ödevi bunlardan kaçınarak yapmaları gerektiğini belirtmiştir. Bu durumda öğrenciler, aşağıdaki davranışlardan hangisinden kaçınmak zorunda değildirler?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Akademik Yazma Ve Akademik Yazı Özellikleri

Akademik Yazma Ve Akademik Yazı Özellikleri

Türk Dili 2

Akademik yazma, bilimsel araştırmayla iç içedir, uzmanlık gerektiren teknik ve sistematik bir alandır, raporlaştırmaya dayalı bir metin üretim sürecidir ve günlük dil kullanımından farklıdır.
Yukarıda akademik yazmanın bazı özellikleri verilmiştir. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bu metnin devamına eklenirse bilgi yanlışlığı yapılmış olur?

a) Akademik yazma eleştirel bir beceridir.
b) Akademik yazmanın okuru ikna etmek gibi bir amacı yoktur.
c) Akademik yazma, nesneldir.
d) Akademik yazma, tutarlılık gerektirir.
e) Akademik yazma, dil ve anlatım kurallarına titizlikle uymayı gerektirir.

Cevap : a) Akademik yazma eleştirel bir beceridir.

Türk Dili 2 - 3-2

Yukarıda akademik yazma sürecini anlatan bir şema verilmiştir. Sürecin basamaklarında oluşan hatanın giderilmesi için hangi numaraların kendi içinde yer değiştirmesi gerekmektedir?

a) I – II
b) III – V
c) III – IV
d) II – IV
e) II – III

Cevap : c) III – IV

Akademik metin türleri, diğer yazı türlerinden farklı olarak, estetik kaygı taşımamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Amacı bilgi vermek olması.
b) Ciddi bir üslup kullanmayı gerektirmesi.
c) Uzmanlık gerektiren konuların ele alınması.
d) Herhangi bir yerde yayımlanmayacak olması.
e) Eleştirel bir beceri olması.

Cevap : d) Herhangi bir yerde yayımlanmayacak olması.

Türk dili 2-3-4.soru

Türk Dili dersinde bir grup öğrenci yukarıda verilen metin türleriyle ilgili konu anlatımı yapmakla görevlendirilmişlerdir. Arzu akademik metin türlerini anlatacağına göre aşağıdaki gruplamalardan hangisini seçerse doğru bir anlatım yapabilir?

a) Makale, bildiri, tez, röportaj, deneme, e-posta
b) Tez, röportaj, mektup, deneme, biyografi, makale
c) E-posta, gezi yazısı, fıkra, mektup, tez, rapor
d) Makale, bildiri, tez, proje, rapor, ansiklopedi maddesi
e) Deneme, tez, bildiri, röportaj, rapor, proje

Cevap : d) Makale, bildiri, tez, proje, rapor, ansiklopedi maddesi

Yüksek lisans gruplarında bilimsel araştırma ve yayın etiği derslerine giren öğretim görevlisi, öğrencilerinden final ödevi olarak akademik bir çalışma yapmalarını istemiştir. Etik kurallara aykırı olan davranışları derste anlatmış ve hazırlayacakları ödevi bunlardan kaçınarak yapmaları gerektiğini belirtmiştir.
Bu durumda öğrenciler, aşağıdaki davranışlardan hangisinden kaçınmak zorunda değildirler?

a) Uydurma
b) Alıntılama
c) Aşırma
d) Çarpıtma
e) Dilimleme

Cevap : b) Alıntılama

Akademik Yazma Ve Akademik Yazı Özellikleri

Akademik yazma yapacak bir araştırmacının hangi özelliğe sahip olması şart değildir?

a) Araştırmacı bir ruha sahip olmak.
b) Yazma sürecinde titiz ve sabırlı olmak.
c) Literatür taramayı bilmek.
d) Etik kuralları benimsemek.
e) Doktora aşamasına gelmiş olmak.

Cevap : e) Doktora aşamasına gelmiş olmak.

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!