auzefTürk Dili

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 10

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 10

#1. Kaç çeşit paragraftan söz edilebilir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi karar yazarken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri değildir?

#3. Bertold Brecht ismi hangi tür tiyatro ile öne çıkmıştır? Hangi türün öncüsü olarak sayılmıştır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi romanın alt türlerinden biri değildir?

#5. Roman ve öykü mukayesesi yapılırken aşağıdakilerden hangisini esas almak yanlış sonuçlar çıkarmaya sebep olabilir?


#6. Aşağıdakilerden hangisi yazmaya başlamadan önce yapılması gerekenlerden biri değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi telefon konuşmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi “münazara” türünün özelliklerinden biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir kompozisyon yazımında rol oynayan unsurlardan biri değildir?

#10. Yazılı metni oluşturan iskelet kaç bölümden oluşur?


#11. Aşağıdakilerden hangisi konferans türünün özelliklerinden biri değildir?

#12. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde verilen türle uyuşmamaktadır?

#13. Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşma türünde değildir?

#14. “Konuların televizyon, radyo, internet vb. iletişim araçları ile insanlara ulaştırılmasına …………. denir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#15. Bir olayın meydana geliş sebebini, sonuçlarını anlatmak için yazılır. Öznel değerlendirmelere yer verilmez ve olaylar olduğu gibi aktarılır. Bu parçada bahsedilen tür aşağıdakilerden hangisidir?


#16. Aşağıdakilerden hangisi çeviri bir eserdir?

#17. Yazılı anlatımı hangi kavram ile karşılayabiliriz?

#18. Uluslararası bilimsel terimlerde “currıculum vitae ” olarak bilinen resmî yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

#19. Yazarın kendi hayat hikâyesinden hareketle kaleme aldığı roman türü hangisidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi “açık oturum” türünün ortak özelliklerinden biridir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Çıkmış Sorular
LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 10

LOLONOLO

 

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 10

Türk Dili 2

Aşağıdakilerden hangisi roman türünün özelliklerinden değildir?

a) Avrupa’da modern düşünceyle birlikte ortaya çıkması
b) Zaman ve mekânın somut olması
c) Dilinin göndergesel olması
d) Nesir (düzyazı) ile yazılması
e) Manzum olması

Cevap : e) Manzum olması

Aşağıdakilerden hangisi romanın alt türlerinden biri değildir?

a) Polisiye
b) Bilim-kurgu
c) Fantastik
d) Epik
e) Tarihsel

Cevap : d) Epik

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk seyirlik oyunlarından biri değildir?

a) Karagöz
b) Orta oyunu
c) Komedya
d) Meddah
e) Kukla

Cevap : c) Komedya

Aşağıdakilerden hangisi çeviri bir eserdir?
a) Hikâye-i Mağdurîn
b) İntibah
c) Akabi Hikâyesi
d) Temâşâ-i Dünyâ ve Cefâkâr u Cefakeş
e) Letâif-i Rivâyât

Cevap : a) Hikâye-i Mağdurîn

Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden biri değildir?

a) Öznel bir tartışma üslubuna sahip olması
b) Kurmaca bir tür olması
c) Genel okur kitlesine hitap etmesi
d) Nesir (düzyazı) tarzında yazılması
e) İroni, mizah, hiciv vb. farklı anlatım tekniklerini kullanması

Cevap : b) Kurmaca bir tür olması

Yazarın kendi hayat hikâyesinden hareketle kaleme aldığı roman türü hangisidir?

a) Macera romanı
b) Biyografik roman
c) Tarihsel roman
d) Fantastik roman
e) Otobiyografik roman

Cevap : e) Otobiyografik roman

Aşağıdaki yazarlardan hangisi geleneksel Türk tiyatrosundan yararlanarak/ilham alarak modern Türk tiyatro edebiyatında yeni bir tarz oluşturma çabası içerisinde olmuştur?

a) Abdülhak Hâmid Tarhan
b) Haldun Taner
c) Ali Haydar Bey
d) Reşat Nuri Güntekin
e) Ahmet Hamdi Tanpınar

Cevap : b) Haldun Taner

Bertold Brecht ismi hangi tür tiyatro ile öne çıkmıştır? Hangi türün öncüsü olarak sayılmıştır?

a) Tragedya
b) Epik
c) Melodram
d) Fars
e) Komedya

Cevap : b) Epik

Aşağıdaki düşünce ekollerinden hangi ikisi roman türünün doğuş evresinde ve biçimsel yapılanmasında etkili olmuştur?

a) Nihilizm – Egzistansiyalizm
b) İrrasyonalizm – Amprizm
c) Postmodernizm – Posthümanizm
d) Nihilizm – İrrasyonalizm
e) Rasyonalizm – Ampirizm

Cevap : e) Rasyonalizm – Ampirizm

Roman ve öykü mukayesesi yapılırken aşağıdakilerden hangisini esas almak yanlış sonuçlar çıkarmaya sebep olabilir?

a) Zamansal hareketlilik
b) Karakterin dönüşüm geçirip geçirmediği
c) Uzunluk-kısalık
d) Olay örgüsünün karmaşıklığı
e) Bir çırpıda yazılması/okunması

Cevap : c) Uzunluk-kısalık

Modern Edebi Türler

Auzef Türk Dili 2 Ünite 8

LOLONOLO

Auzef Türk Dili 2 Final Deneme Sınavı 3

lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!