auzefDoğum ve Suni TohumlamaLaborant ve veteriner sağlık

Doğum ve Suni Tohumlama Ünite 11

Üremenin Denetlenmesi

Doğum ve Suni Tohumlama Final

Ünite -11

Üremenin Denetlenmesi

Üremenin Denetlenmesi

Östrus senkronizasyonu ne demektir?

Cevap : Östrus siklusunun senkronizasyonu sürüdeki ineklerin kızgınlıklarının toplulaştırılması ve buna bağlı olarak çiftlştirme ve/veya tohumlamanın aynı dönemde yapılması imkanını sağlar.

Ovulasyonun senkronizasyonu nasıl yapılır?

Cevap : Bir sürüde kızgınlıkların eş zamanlı olmasını sağlamakla beraber folikül gelişimlerini de eş zamanlı hale getirmek gerekir. Bu da folikül dalgalarının kontrolü yoluyla mümkün olabilmektedir. Bu amaçla birçok protokol üretilmiştir. Bunlar ovsynch, cosynch, hetatsynch, selectsynch, hybridsynch, ovsynch+progesteron, presynch-ovsynch, double ovsynch protokolleri uygulanmaktadır. Düvelerde progesteron kullanımına dayalı kısa süreli cosynch metotu kullanılmaktadır.

Koyun ve keçilerde doğal yönetmlerle üremenin denetlenmesini anlatınız.

Cevap : Sürüye koç/teke katımı, ışık/karanlık süresinin düzenlenmesi, çevre ısısının ayarlanması, laktasyonun sona erdirilmesi, feromonlar gibi yöntemler üremenin denetlenmesinde kullanılan doğal yöntemlerdir.

Koyun ve keçilerde üreme mevsiminde üremenin denetlenmesi amacıyla kullanılan hormonlar nelerdir?

Cevap : Progestagenler ve PGF2α kullanılabilir.

Kısraklarda tay kızgınlığının ertelenmesini anlatınız.

Cevap : Doğumdan sonraki (5-12 gün) 20 günde kısraklar normal bir folikül gelişimi ve ovulasyonun olduğu östrus gösterirler (tay kızgınlığı). Ancak bu dönemdeki gebelik şansı bir sonraki östrusa göre daha düşüktür. Bu amaçla tay kızgınlığının ertelenmesi istenmektedir.

Kedilerde ovulasyonun uyarılmasını anlatınız.

Cevap : Östrustaki kedinin ovulasyonunun uyarıklması ile 45 (37-76) gün sürecek lüteal evre sağlanarak östrus önlenebilir. Bu amaçla GnRH veya hCG kullanılır. Östrusun 1. ve 2.gününde 100-250 IU hCG im ile kedilerde ovulasyon uyarılır. Östrusun ilk 2 günü 25-50 μg dozunda GnRH veya 0,8 μg buserelin im verilerek ovulasyon uyarılabilir. Üç gün içinde belirtiler kaybolur.

Köpeklerde gebeliği sonlandırmak için kullanılan bileşikleri yazınız.

Cevap : Köpeklerde gebeliği sonlandırmak için östrojenler, tamoksifen sitrat, prostaglandinler, Dopamin agonistleri-antiprolaktinler, deksametazon, antiprogestinler (progesteron antagonistleri), progesteron sentez inhibitörleri, gonadotropin salgılatıcı hormon agonistleri (GnRH agonistleri), gonadotropin salgılatıcı hormon agonistleri (GnRH agonistleri) kullanılabilir.

Kedi ve köpeklerde kullanılabilen operatif üreme denetleme metotları nelerdir?

Cevap : Ovariohisterektomi, ovarioektomi ve histerektomidir.

Kedi ve köpeklerde en sık tercih edilen operatif üreme denetleme metotu hangisidir?

Cevap : Ovariohisterektomidir.

İneklerde gebeliği sonlandırmak veya doğumu indüklemek için hangi ilaçlar (hormon preparatları) kullanılabilir?

Cevap : İneklerde gebeliği sonlandırmak veya doğumu indüklemek için kortikosteroid, prostaglandin, östrojen ya da relaksin (daha az sıklıkla) uygulanabilir.

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!