auzefDoğum ve Suni TohumlamaLaborant ve veteriner sağlık

Doğum ve Suni Tohumlama Ünite 12

Embriyo Transfer

Doğum ve Suni Tohumlama Final
Ünite -12

#1. Olgun bir dişi yumurta hücresinin, olgun bir erkek üreme hücresi tarafından döllenmesi sonucu oluşan canlı taslağına ne ad verilir?

#2. İneklerde meydana gelen bir embriyo, yumurta kanalından (ovidukt) rahime (uterus) kaç günde iner?

#3. Embriyo transferinde hem alıcı hem de verici hayvanların hormonlar yardımıyla ve eş zamanlı olarak kızgınlığa getirilmesine ne ad verilir?

#4. Diş bir hayvana, dışarıdan hormon vermek suretiyle çok sayıda yumurta hücresi ürettirme işlemine ne ad verilir?

#5. İneklerde cerrahi olmayan yöntemle yapılan embriyo transferinde kazanılan embriyolar hangi gelişim aşamasında olmalıdır?

#6. İneklerde embriyo transferi çalışmasında gonadotropik hormonlar (FSH, PMSG, HMG) vericilere, siklusun hangi döneminde verilmelidir?

#7. PMSG kullanılarak yapılan süperovulasyon çalışmalarında, ineklere ikinci suni tohumlamayla birlikte neden Anti-PMSG uygulanır?

#8. İneklerde cerrahi olmayan yöntemle yapılan embriyo transferi uygulamasında, uterustan kazanılan embriyo, kaç günlük yaşta olmalıdır?

#9. Embriyo transferinde taşıyıcı (recipient) olarak kullanılacak olan ineklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yalnıştır?

#10. Embriyo transferinde seçilecek olan verici (donör) hayvanlarda aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Embriyo Transfer

Embriyo Transfer

Doğum ve Suni Tohumlama Final
Ünite -12
Embriyo Transfer

Olgun bir dişi yumurta hücresinin, olgun bir erkek üreme hücresi tarafından döllenmesi sonucu oluşan canlı taslağına ne ad verilir?

a) Oosit
b) Spermatozoa
c) Spermatozoon
d) Embriyo
e) Fötus

Cevap : d) Embriyo

Diş bir hayvana, dışarıdan hormon vermek suretiyle çok sayıda yumurta hücresi ürettirme işlemine ne ad verilir?

a) Süperfekondasyon
b) Süperovulasyon
c) Süperfertilizasayon
d) Süperspermatozoon
e) Süperejakülasyon

Cevap : b) Süperovulasyon

Embriyo transferinde seçilecek olan verici (donör) hayvanlarda aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

a) Üstün genetik özellikler
b) Yüksek et ve ya süt verimi
c) Kızlarının verimleri
d) Buzağı büyüme performansı
e) Göze hoş gelen dış görünüşü

Cevap : e) Göze hoş gelen dış görünüşü

Embriyo transferinde taşıyıcı (recipient) olarak kullanılacak olan ineklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yalnıştır?

a) Mutlaka daha önce en az bir doğum yapmış olması gerekir
b) Östrus siklusları düzenli olmalıdır
c) Bulaşıcı hastalık taşımıyor olmalıdır
d) Genellikle düşük verimli ineklerden seçilir
e) Gebe kalma konusunda sorunu olmamalıdır

Cevap : a) Mutlaka daha önce en az bir doğum yapmış olması gerekir

İneklerde cerrahi olmayan yöntemle yapılan embriyo transferi uygulamasında, uterustan kazanılan embriyo, kaç günlük yaşta olmalıdır?

a) 1
b) 3
c) 5
d) 7
e) 9

Cevap : d) 7

İneklerde embriyo transferi çalışmasında gonadotropik hormonlar (FSH, PMSG, HMG) vericilere, siklusun hangi döneminde verilmelidir?

a) Proöstrus
b) Östrus
c) Diöstrus
d) Anöstrus
e) Her hangi bir zamanda

Cevap : c) Diöstrus

Embriyo transferinde hem alıcı hem de verici hayvanların hormonlar yardımıyla ve eş zamanlı olarak kızgınlığa getirilmesine ne ad verilir?

a) Süperfolikülasyon
b) Süpersenkronizasyon
c) Süperovulasyon
d) Senkronizasyon
e) Prostaglandin F2 alfa

Cevap : d) Senkronizasyon

PMSG kullanılarak yapılan süperovulasyon çalışmalarında, ineklere ikinci suni tohumlamayla birlikte neden Anti-PMSG uygulanır?

a) Kızgınlığı sona erdirmek
b) Serviksin açılmasını sağlamak
c) Daha fazla sayıda yumurta kazanmak
d) Spermatozoonların ölmesini engellemek
e) Rahimde kanamayı önlemek

Cevap : a) Kızgınlığı sona erdirmek

İneklerde cerrahi olmayan yöntemle yapılan embriyo transferinde kazanılan embriyolar hangi gelişim aşamasında olmalıdır?

a) Zigot
b) 2-4 hücreli
c) 4-8 hücreli
d) Morula –Erken Blasosist
e) Hatching-Hatched Blasosist

Cevap : d) Morula –Erken Blasosist

İneklerde meydana gelen bir embriyo, yumurta kanalından (ovidukt) rahime (uterus) kaç günde iner?

a) 1
b) 3
c) 5
d) 9
e) 11

Cevap : c) 5

Auzef Laborant Ve Veteriner Sağlık 2022
Doğum ve Suni Tohumlama
lolonolo

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!