auzefLiman ve Terminal YönetimiUluslar Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Liman ve Terminal Yönetimi Vize Deneme-1

Liman ve Terminal Yönetimi Vize Deneme-1

#1. Aşağıdakilerden hangisi sıvı yük gemilerinden biri değildir?

#2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisinde yüklerin temel olarak sınıflandırılması doğru verilmiştir?

#4. “Limandaki deniz taşıtlarını kötü hava ve deniz koşullarına karşı koruyan, kıyıyla bağlantısı olan ya da olmayan genellikle dökme taş ile inşa edilen yapılardır.” Tanımı yapılan liman altyapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi sıvı dökme yük çeşidi değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi liman sınıflandırılmasında ana etkenler arasında yer almaz?

#7. “Yarı treylerler, otomobiller, kamyonlar gibi tekerlekli yüklerin yanı sıra tekerlekler üzerine oturtulmuş konteynır veya benzeri yükleri de taşıyabilen bu gemiler yüksek süratleri, limanda çok kısa süre kalmaları ve asgari liman altyapısı yatırımı gerektirmeleri vb. açılardan avantajlıdırlar.” Tanımı yapılan gemi türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi liman fonksiyonları arasında yer almaz?

#9. Tarihsel süreçte limanlar ilk önce hangi amaçla kullanılmıştır?

#10. Aşağıdaki liman işlevlerinden hangisi depolama ve liman içi nakliye dahil olmak üzere, denizde ve iç gemilerde yükleme ve boşaltma ile ilgili tüm faaliyetleri kapsar?

#11. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir liman sınıflandırmasında yer almaktadır?

#12. Bir kıyı tesisine liman diyebilmek için en az kaç tane terminale ev sahipliği yapması gerekmektedir?

#13. “A terminalinde sadece B yükü elleçlenmektedir.” Bu bilgiye göre B yüküne yapılan işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi liman hizmetini istekte bulunanlar tarafında yer almaktadır?

#15. Gemiler, aşağıdakilerden hangisine öncelik verilerek tasarlanır?

#16. Aşağıdakilerden hangisi liman hizmetini sunanlar tarafında yer almaktadır?

#17. Aşağıdakilerden hangisi genel yük çeşidi olarak değerlendirilemez?

#18. Aynı anda hem genel yük hem konteyner hem de dökme yük taşıyabilen gemi türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi liman üstyapısı olarak değerlendirilmez?

#20. Aşağıdakilerden hangisi liman tanımı için doğru değildir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Liman ve Terminal Yönetimi Vize Deneme-1

1. Tarihsel süreçte limanlar ilk önce hangi amaçla kullanılmıştır?

A) Balık avlama
B) Yük elleçleme
C) Barınma
D) Depolama
E) Eğlence merkezi

Cevap : C) Barınma

2. Aşağıdakilerden hangisi liman tanımı için doğru değildir?

A) Yüklerin veya insanların transferinin gerçekleştiği kıyı yapılarıdır.
B) Denize paralel inşa edilmiş kıyı yapılarıdır.
C) Deniz taşıtlarının kötü hava durumlarından kaçınarak sığındıkları kıyı tesisleridir.
D) Yüklere depolama ve muhafaza hizmeti veren yapılardır.
E) Lojistiğin ve ekonomik kalkınmanın merkez yapılarından biridir.

Cevap : B) Denize paralel inşa edilmiş kıyı yapılarıdır.

3. Bir kıyı tesisine liman diyebilmek için en az kaç tane terminale ev sahipliği yapması gerekmektedir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 0

Cevap : B) 2

4. “A terminalinde sadece B yükü elleçlenmektedir.” Bu bilgiye göre B yüküne yapılan işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yük limandan gemiye yüklenmiştir.
B) Yük gemiden limana boşaltılmıştır.
C) Yük liman içinde taşınmıştır.
D) Yük liman içinde depolanmıştır.
E) Hepsi

Cevap : E) Hepsi

5. Aşağıdakilerden hangisi liman üstyapısı olarak değerlendirilmez?

A) Deniz feneri
B) Otopark
C) Güvenlik kontrol binas
D) Liman içi aydınlatma sistemleri
E) Liman içi asfalt yollar

Cevap : A) Deniz feneri

6. “Limandaki deniz taşıtlarını kötü hava ve deniz koşullarına karşı koruyan, kıyıyla bağlantısı olan ya da olmayan genellikle dökme taş ile inşa edilen yapılardır.” Tanımı yapılan liman altyapısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Dalgakıran
B) Mendirek
C) Şamandıra
D) Deniz feneri
E) Hiçbiri

Cevap : A) Dalgakıran

7. Aşağıdaki liman işlevlerinden hangisi depolama ve liman içi nakliye dahil olmak üzere, denizde ve iç gemilerde yükleme ve boşaltma ile ilgili tüm faaliyetleri kapsar?

A) Sığınma
B) Eğitim
C) Ekonomi
D) Yük elleçleme
E) Lojistik

Cevap : D) Yük elleçleme

8. Aşağıdakilerden hangisi liman fonksiyonları arasında yer almaz?

A) Barınma
B) Ekonomik kalkınma
C) Otel ve konaklama
D) Yük elleçleme
E) Depolama

Cevap : C) Otel ve konaklama

9. Aşağıdakilerden hangisi liman hizmetini sunanlar tarafında yer almaktadır?

A) Gemi sahipleri
B) Forwarder işletmeleri
C) Taşıtanlar
D) Lojistik hizmet sağlayıcıları
E) Hiçbiri

Cevap : D) Lojistik hizmet sağlayıcıları

10. Aşağıdakilerden hangisi liman hizmetini istekte bulunanlar tarafında yer almaktadır?

A) Pilotaj işletmecileri
B) Palamar işletmecileri
C) Bankalar
D) İnsan kaynakları işletmecileri
E) Gemi işletmecileri

Cevap : E) Gemi işletmecileri

11. Aşağıdakilerden hangisinde yüklerin temel olarak sınıflandırılması doğru verilmiştir?

A) Genel Yükler – Dökme Yükler
B) Sıvı Yükler – Katı Yükler
C) Katı Yükler – Kuru Yükler
D) Kuru Yükler – Sıvı Yükler
E) Katı Yükler – Sıvı Yükler – Gaz Yükler

Cevap : A) Genel Yükler – Dökme Yükler

12. Aşağıdakilerden hangisi sıvı dökme yük çeşidi değildir?

A) Benzin
B) Kauçuk
C) Boksit
D) Şarap
E) İçme suyu

Cevap : C) Boksit

13. Aşağıdakilerden hangisi genel yük çeşidi olarak değerlendirilemez?

A) Konteynır
B) Çuvallara konmuş buğday
C) Paletli yükler
D) 50000 ton kireçtaşı
E) Ağır biçimsiz yükler

Cevap : D) 50000 ton kireçtaşı

14. Gemiler, aşağıdakilerden hangisine öncelik verilerek tasarlanır?

A) Taşıyacağı ağırlığa
B) Taşıyacağı yüke
C) Seyir yapacağı suyun kalitesine
D) Yanaşacağı rıhtımın boyuna
E) Dalgaların boyuna ve hava durumuna

Cevap : B) Taşıyacağı yüke

15. Aynı anda hem genel yük hem konteyner hem de dökme yük taşıyabilen gemi türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Ro-Ro Gemileri
B) Ağır Yük Gemileri
C) Kimyasal Tankerler
D) Balıkçı Gemileri
E) Çok Amaçlı Yük Gemileri

Cevap : E) Çok Amaçlı Yük Gemileri

16. “Yarı treylerler, otomobiller, kamyonlar gibi tekerlekli yüklerin yanı sıra tekerlekler üzerine oturtulmuş konteynır veya benzeri yükleri de taşıyabilen bu gemiler yüksek süratleri, limanda çok kısa süre kalmaları ve asgari liman altyapısı yatırımı gerektirmeleri vb. açılardan avantajlıdırlar.” Tanımı yapılan gemi türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Ro-Ro Gemileri
B) Ağır Yük Gemileri
C) Konteynır Gemileri
D) Balıkçı Gemileri
E) Çok Amaçlı Yük Gemileri

Cevap : A) Ro-Ro Gemileri

17. Aşağıdakilerden hangisi sıvı yük gemilerinden biri değildir?

A) Kimyasal Tankerler
B) Suya Batan Gemiler
C) Ham Petrol Tankerleri
D) Ürün Tankerleri
E) Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Tankerleri

Cevap : B) Suya Batan Gemiler

18. Aşağıdakilerden hangisi liman sınıflandırılmasında ana etkenler arasında yer almaz?

A) Coğrafi konum ve doğal yapısı
B) İdari yapı
C) Lojistik altyapı ve elleçledikleri yük miktarı
D) Hizmet ve olanakları
E) Depolama alanları

Cevap : E) Depolama alanları

19. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir liman sınıflandırmasında yer almaktadır?

A) Aktarma Limanları
B) Fiyord Limanları
C) Ana Limanlar
D) Uğrak Limanlar
E) Besleme Limanları

Cevap : B) Fiyord Limanları

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Limanlar elleçledikleri yükün miktarına göre sınıflandırılabilirler.
B) Terminaller elleçledikleri yükün türüne göre sınıflandırılırlar.
C) Gemiler taşıdıkları yükün cinsine göre isimlendirilebilirler.
D) Dökme yükler, ambalajsız halde ve büyük tonajlarda taşınan genellikle emtia yükleridir.
E) Limanlar elleçledikleri yükün türüne göre sınıflandırılır.

Cevap : E) Limanlar elleçledikleri yükün türüne göre sınıflandırılır.

Liman ve Terminal Yönetimi Vize Deneme-1

Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Yönetimi Telegram

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!