auzefÇocuk GelişimiGelişimsel Psikopatoloji

Gelişimsel Psikopataloji 2022 Vize Soruları

Gelişimsel Psikopataloji 2022 Vize Soruları

#1. Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğunun B kümesi belirtilerinden biri değildir?

#2. Ülkemizde sebebi bilinen farklı zihinsel yetersizlik tanılı çocuklar arasında en sık görülen sendrom hangisidir?

#3. Otizm spektrum bozukluğuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#4. Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olan bir çocuğun ailesine yönelik verilecek eğitimin amaçlarından biri değildir?

NOT: DEHB Olan Çocuklarda Ebeveynlere Yönelik Eğitimlerin Amaçları:
-Ebeveyn-çocuk ilişkisini geliştirmek
-Çocuğun ev içindeki sorunlu davranışlarını azaltmak veya yönetmek
-Ebeveynlerin tutarlı disiplin yaklaşımlarını arttırmak
-Ebeveynlerin sıcak ve uygun yaklaşımlarını arttırmak
-Ebeveynlerin katı, kaba ve olumsuz tutumlarını azaltmak
-Gerektiğinde ebeveynlerin kendileri için de psikiyatrik destek almalarını sağlamak
-Ebeveynlerin yeterlilik, kendine güven duygusunu ve benlik saygısını arttırmak
-Ebeveynlere çocuklarında görülen davranışların nedenleri konusunda farkındalık kazandırmak
-Ebeveynlerin problem çözme ve baş etme becerilerini arttırmak
-Ebeveynlerin iletişim becerilerini arttırmak

#5. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#6. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi çocukluk döneminde erişkinlik döneminden daha sık görülür?

#7. I. Disleksi II. Disprozodi III. Diskalkuli IV. Disgrafi Yukarıdakilerden hangileri özgül öğrenme bozukluğunun alt tiplerindendir?

#8. 1.Etiyolojide/genetik ve çevresel faktörler birlikte etkilidir. 2.Çevresel faktörler içinde ebeveyn tutumları önemli yer tutar 3.Birçok durumda tedavini başlanmasına gerek duyulmaz, bekle ve gör yöntemi tercih edilir. 4.Erişkinlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklardan daha hafif seyreder. 5.Belirtiler çocukluk ve ergenlik döneminde farklılık gösterebilir. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklarla ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

#9. Aşağıdakilerden hangisi dil gelişimini olumlu etkileyen çevresel etmenlerden biri değildir?

NOT: Dil Gelişimini Olumlu Etkileyen Çevresel Etmenler:
-İlk çocuk olma
-Çocuğa öyküler okunması ve tartışılması
-Yemek sofrası konuşmalarının doyurucu olması
-Annenin uzun bol sözcüklü cümleler kurması, bol ve nitelikli konuşması
-Yüksek sosyoekonomik düzey

#10. Aşağıdakilerden hangisi tik bozukluklarına sık eşlik eden psikiyatrik bozukluklardan biri değildir?

NOT: Tik Bozukluklarına Sık Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar:
-Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
-Özgül öğrenme bozukluğu
-Obsesif kompulsif bozukluk
-Major depresif bozukluk
-Anksiyete bozuklukları
-Madde kullanım bozukluğu
-Karşı olma-karşı gelme bozukluğu
-Uyku bozuklukları

#11. Zihinsel yetersizliğin görülme sıklığı ve en sık görülen alt tipi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

#12. En sık görülen özgül öğrenme bozukluğu ait tipi aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Üç yaşındaki Ahmet in sözcük dağarcığı kısıtlıdır, yaklaşık 20 sözcük kullanabiliyor, annesi her şeyi anladığım ancak kendini ifade edemediğini söylüyor...

#14. Aşağıdaki öğrenme bozukluğu faktörlerinden hangisi harfleri ters ya da dönmüş olarak tanımlama, okumada satır atlama, aynı satırı tekrar okuma gibi problemlere neden olur?

#15. Aşağıdakilerden hangisi 6-12 aylık bir bebekte otizm spektrum bozukluğu açısından riskli kabul edilen özelliklerden olması beklenmez?

NOT: 6-12 Aylık Bir Bebekte OSB Açısından Riskli Kabul Edilen Özellikler:
1) Seslenildiğinde ismine bakmama
6) Tanıdığı kişilere yakınlık göstermeme
2) Gülümseme ve ses çıkarmada yetersizlik
7) Sevinç ifadesi göstermeme
3) İnsan yüzlerine tepkisizlik, konuşanın yüzüne bakmama
8) Oyuncaklara ilgi duymama ya da tuhaf biçimde inceleme
4) Zayıf göz teması
9) Basit komutları algılayamama
5) Babıldamanın olmayışı ya da azlığı
10) Kucağa alınmaktan hoşlanmama

#16. Tiklerin tanım ve özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#17. Aşağıdaki belirtilerden hangisi Emre'nin otizm spektrum bozukluğu açısından riski olduğunu düşünerek çocuk psikiyatrisine yönlendirmeniz için bir sebep olamaz?

#18. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna en sık eşlik eden psikiyatrik bozukluk hangisidir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı bir çocuğun öğretmenine yönelik verilecek önerilerden biri değildir?

#20. Otizm spektrum bozukluğuyla ilgili olarak aşağıda ifadelerden hangisi doğru değildir?

#21. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Gelişimsel Psikopataloji 2022 Vize Soruları

1- Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Etiyolojisinde genetik ve çevresel faktörler rol oynar.
B) Tedavisinde terapi yöntemlerinin yeri yoktur
C) Tedavisinde farm oterapi (ilaç) ön planda yer almaktadır.
D) Erkeklerde kizlardan daha silk görülür.
E) Çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik bozukluklanndan birisidir.

Cevap : B) Tedavisinde terapi yöntemlerinin yeri yoktur

2- Üç yaşındaki Ahmet in sözcük dağarcığı kısıtlıdır, yaklaşık 20 sözcük kullanabiliyor, annesi her şeyi
anladığım ancak kendini ifade edemediğini söylüyor…
A) Konuşmada akıcılık bozukluğu(kekemelik)
B) Özgül dil bozukluğu
C) Tanımlanmış iletişim bozukluğu
D) Tanımlanmamış iletişim bozukluğu
E) Toplumsal iletişim bozukluğu

Cevap : B) Özgül dil bozukluğu

3- I. Disleksi
II. Disprozodi
III. Diskalkuli
IV. Disgrafi
Yukarıdakilerden hangileri özgül öğrenme bozukluğunun alt tiplerindendir?

A) I, II, III
B) II, III, IV
C) I, III, IV
D) I, II
E) I, IV

Cevap : C) I, III, IV

4- Aşağıdaki belirtilerden hangisi Emre’nin otizm spektrum bozukluğu açısından riski olduğunu düşünerek çocuk psikiyatrisine yönlendirmeniz için bir sebep olamaz?

A) Göz teması kurmaması ve seslenildiğinde ismine bakmaması
B) isteklerini parmakla işaret ederek göstermesi
C) Akranlarının oyunlarına katılmaya ilgi duymaması
D) Gün içinde sık sık kendi etrafında dönmesi veya eşyaları döndürmesi
E) Tanıdığı ve tanımadığı insanlara karşı ayni şekilde davranması

Cevap : B) isteklerini parmakla işaret ederek göstermesi

5- Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Son altı aydır belirtilerin görülmesi esastır.
B) Çocuk ve ergenlerde sık karşılaşılan bir psikiyatrik bozukluktur.
C) Belirtiler yedi yaşından önce ortaya çıkmalıdır.
D) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nörogelişimsel bir bozukluktur.
E) Aşın hareketlilik, dikkat eksikliği ve dürtüşellik temel özellikleridir.

Cevap : C) Belirtiler yedi yaşından önce ortaya çıkmalıdır.

6- Zihinsel yetersizliğin görülme sıklığı ve en sık görülen alt tipi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) %1-3, orta düzeyde zihinsel yetersizlik
B) %5-10, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik
C) %1-3, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik
D) %1-3, ağır düzeyde zihinsel yetersizlik
E) 5-10, orta düzeyde zihinsel yetersizlik

Cevap : C) %1-3, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

7- Aşağıdakilerden hangisi 6-12 aylık bir bebekte otizm spektrum bozukluğu açısından riskli kabul edilen özelliklerden olması beklenmez?

A) Tanıdığı kişilere yakınlık göstermeme
B) Zayıf göz teması
C) Seslenildiğinde ismine tepki vermeme
D) Kucağa alınmaktan hoşlanmama
E) Akranlarının oyunlarına katılmama

Cevap : E) Akranlarının oyunlarına katılmama
NOT: 6-12 Aylık Bir Bebekte OSB Açısından Riskli Kabul Edilen Özellikler:
1) Seslenildiğinde ismine bakmama
6) Tanıdığı kişilere yakınlık göstermeme
2) Gülümseme ve ses çıkarmada yetersizlik
7) Sevinç ifadesi göstermeme
3) İnsan yüzlerine tepkisizlik, konuşanın yüzüne bakmama
8) Oyuncaklara ilgi duymama ya da tuhaf biçimde inceleme
4) Zayıf göz teması
9) Basit komutları algılayamama
5) Babıldamanın olmayışı ya da azlığı
10) Kucağa alınmaktan hoşlanmama

8- Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı bir çocuğun öğretmenine yönelik verilecek önerilerden biri değildir?

A) Ders esnasında öğretmenin olabildiğince sık bir şekilde çocukla göz teması veya sözlü iletişim kurması
B) Çocuğa olumlu veya olumsuz davranışlarıyla İlgili uygun geribildirimler verilmesi
C) Ödev veya sorumluluklarının kısa, net ve uygun sıklıkta yönergelerle ifade edilmesi
D) Çocuğa ödevlerini yapması veya yazması için yeterli süre tanınması
E) Çocuğun Sınıf düzenini bozmaması için arka sıralara oturtulması

Cevap : E) Çocuğun Sınıf düzenini bozmaması için arka sıralara oturtulması

9- Aşağıdakilerden hangisi tik bozukluklarına sık eşlik eden psikiyatrik bozukluklardan biri değildir?

A) Obsesif kompulsif bozukluk
B) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
C) Şizofreni
D) Özgül öğrenme bozukluğu
E) Major depresif bozukluk

Cevap : C) Şizofreni
NOT: Tik Bozukluklarına Sık Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar:
-Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
-Özgül öğrenme bozukluğu
-Obsesif kompulsif bozukluk
-Major depresif bozukluk
-Anksiyete bozuklukları
-Madde kullanım bozukluğu
-Karşı olma-karşı gelme bozukluğu
-Uyku bozuklukları

10- En sık görülen özgül öğrenme bozukluğu ait tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Disgrafi
B) Dispraksi
C) Disprozodi
D) Disleksi
E) Diskalkuli

Cevap : D) Disleksi

11- Aşağıdakilerden hangisi dil gelişimini olumlu etkileyen çevresel etmenlerden biri değildir?

A) Ailede yüksek sosyoekonomik düzeyin oluşu
B) Annenin uzun bol sözcüklü cümleler kurması, bol ve nitelikli konuşması
C) Yemek sofrası konuşmalarının doyurucu olması
D) Çocuğa öyküler okunması ve öykünün birlikte tartışılması
E) Kardeşler arasında son çocuk olma

Cevap : E) Kardeşler arasında son çocuk olma
NOT: Dil Gelişimini Olumlu Etkileyen Çevresel Etmenler:
-İlk çocuk olma
-Çocuğa öyküler okunması ve tartışılması
-Yemek sofrası konuşmalarının doyurucu olması
-Annenin uzun bol sözcüklü cümleler kurması, bol ve nitelikli konuşması
-Yüksek sosyoekonomik düzey

12- Aşağıdakilerden hangisi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olan bir çocuğun ailesine yönelik verilecek eğitimin amaçlarından biri değildir?

A) Ebeveyn-çocuk ilişkisini geliştirmek
B) Ebeveynlerin problem çözme ve baş etme becerilerini arttırmak
C) Ebeveynlerin tutarlı ve disiplinli yaklaşımlarım sağlamak
D) Ebeveynlerin sıcak ve uygun yaklaşımlarını arttırmak
E) Ebeveynlerin katı ve kaba tutumlarını arttırmak

Cevap : E) Ebeveynlerin katı ve kaba tutumlarını arttırmak
NOT: DEHB Olan Çocuklarda Ebeveynlere Yönelik Eğitimlerin Amaçları:
-Ebeveyn-çocuk ilişkisini geliştirmek
-Çocuğun ev içindeki sorunlu davranışlarını azaltmak veya yönetmek
-Ebeveynlerin tutarlı disiplin yaklaşımlarını arttırmak
-Ebeveynlerin sıcak ve uygun yaklaşımlarını arttırmak
-Ebeveynlerin katı, kaba ve olumsuz tutumlarını azaltmak
-Gerektiğinde ebeveynlerin kendileri için de psikiyatrik destek almalarını sağlamak
-Ebeveynlerin yeterlilik, kendine güven duygusunu ve benlik saygısını arttırmak
-Ebeveynlere çocuklarında görülen davranışların nedenleri konusunda farkındalık kazandırmak
-Ebeveynlerin problem çözme ve baş etme becerilerini arttırmak
-Ebeveynlerin iletişim becerilerini arttırmak

13- Otizm spektrum bozukluğuyla ilgili olarak aşağıda ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Spektrum kavramı otizmin farklı etiyolojik zeminde gelişebilen ve farklı şiddetteki benzer belirtilerle
seyreden heterojen bir grup bozukluk olduğunu ifade eder.
B) Son yıllarda görülme sıklığının artması farkındalık artışı, yaşam koşullarındaki ve çevresel şartlardaki değişim nedeniyle olabilir.
C) Daha önce yaygın gelişimsel bozukluklar olarak tanımlanan birtakım durumlar (örneğin atipik otizm, Asperger sendromu, dezintegratfi bozukluk), otizm spektrum bozukluğu olarak tanımlanan bir şemsiye altında birleştirilmiştir.
D) Belirtiler erken çocu kluk döneminde başlayıp erişkinlik döneminde büyük oranda azalır
E) Etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir

Cevap : D) Belirtiler erken çocukluk döneminde başlayıp erişkinlik döneminde büyük oranda azalır

14- Otizm spektrum bozukluğuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ek psikiyatrik bozukluklar bazı durumlarda otizmin kendisinden daha fazla işlev kaybına neden olabilmektedir.
B) 2-4 yaş dönemi belirtilerin belirgin hale geldiği ve ailelerin sıklıkla uzman görüşüne başvurdukları dönemdir.
C) Çocuk çağında en sık başvuru sebebi tekrarlayıcı hareketler ve duyusal uyaranlara aşırı tepki vermedir.
D) Belirtilerin şiddeti gidişatı önemli ölçüde belirlemektedir.
E) Hayat boyu devam eden kronik bir bozukluktur

Cevap : C) Çocuk çağında en sık başvuru sebebi tekrarlayıcı hareketler ve duyusal uyaranlara aşırı tepki vermedir.

15- Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna en sık eşlik eden psikiyatrik bozukluk hangisidir?

A) Anksiyete bozuklukları
B) Özgül öğrenme bozukluğu
C) Davranım bozukluğu
D) Karşıt Olma karş gelme bozukluğu
E) Obsesif kompulsif bozukluk

Cevap : D) Karşıt Olma karşı gelme bozukluğu

16- Tiklerin tamm ve özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ritmik olmayan, tekrarlayıcı amaçsız motor hareket ya da seslerdir.
B) Genellikle ilk ortaya çıkmaları ergenlik döneminde olur.
C) Heyecan, stres gibi duygusal faktörlerden etkilenirler.
D) Zaman içindeki, sıklık ve şiddet açısından önemli değişiklikler gösterirler.
E) Henıen her bedensel bölgede ortaya çıkabilseler de en sık baş boyun bölgesinde olurlar.

Cevap : B) Genellikle ilk ortaya çıkmaları ergenlik döneminde olur.

17- Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi çocukluk döneminde erişkinlik döneminden daha sık görülür?

A) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
B) Bipolar bozukluk
C) Şizofreni
D) Kişilik bozuklukları
E) Madde kullanım bozuklukları

Cevap : A) Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

18- Aşağıdakilerden hangisi otizm spektrum bozukluğunun B kümesi belirtilerinden biri değildir?

A) Yüz fadelerini ve beden dilini anlamada veya kullanmada zorluk
B) Duyusal uyaranlara aşırı ya da düşük tepki verme
C) Basmakalıp veya tekrarlayıcı hareketler
D) Doru veya yoğunluk açısından anormal olan aşırı sınırlı ilgi alanları
E) Aynılıkta ısrar ve rutine sıkı sıkıya bağlılık

Cevap : A) Yüz fadelerini ve beden dilini anlamada veya kullanmada zorluk

19- 1.Etiyolojide/genetik ve çevresel faktörler birlikte etkilidir.
2.Çevresel faktörler içinde ebeveyn tutumları önemli yer tutar
3.Birçok durumda tedavini başlanmasına gerek duyulmaz, bekle ve gör yöntemi tercih edilir.
4.Erişkinlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklardan daha hafif seyreder.
5.Belirtiler çocukluk ve ergenlik döneminde farklılık gösterebilir.
Çocukluk ve ergenlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklarla ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) 1-2-5
B) 1-2-4-5
C) 2-4-5
D) 1-2-5
E) 1-2-3

Cevap : D) 1-2-5

20- Aşağıdaki öğrenme bozukluğu faktörlerinden hangisi harfleri ters ya da dönmüş olarak tanımlama, okumada satır atlama, aynı satırı tekrar okuma gibi problemlere neden Olur?

A) Genetik nedenler
B) Çevresel nedenler
C) Nörolojik nedenler
D) GelişimseI nedenler
E) Algısal nedenler

Cevap : E) Algısal nedenler

21- Ülkemizde sebebi bilinen farklı zihinsel yetersizlik tanılı çocuklar arasında en sık görülen sendrom hangisidir?

A) Fenilketonüri
B) Fetal Alkol Sendromu
C) Down Sendromu
D) Frajil X Sendromu
E) Turner Sendromu

Cevap : C) Down Sendromu

Gelişimsel Psikopataloji 2022 Vize Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Gelişimsel Psikopataloji 2022 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!