Anadolu AöfİKT103U İktisada Giriş 1

İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 5

Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi

#1. Tüketim fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#2. Aşağıdakilerden hangisi devletin olduğu dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcama fonksiyonunu göstermektedir?

#3. Aşağıdakilerden hangisindeki değişme aynı tüketim fonksiyonu üzerinde hareket edilmesine yol açar?

#4. Tasarrufun harcanabilir gelire oranına ne ad verilir?

#5. c = 0,8; t = 0,25 ve m = 0,10 olduğu bir ekonomide, otonom harcamalardaki 250 birimlik artış denge gelir düzeyini ne kadar artırır?

#6. Aşağıdakilerden hangisi net ihracat fonksiyonunu göstermektedir?

#7. Gelir düzeyinin 400 milyardan 500 milyara arttığı bir ekonomide tüketim harcamaları da 150 milyardan 225 milyara artıyorsa, marjinal tüketim eğiliminin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomide gelirin tüketilmeyen kısmına ne ad verilir?

#9. Devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomide, tüketim fonksiyonu C = 300 + 0,8Y biçiminde ve yatırımlar da 700 birim ise, bu ekonomideki denge gelir düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Kamu harcamaları otonom ise, dikey eksende kamu harcamaları, yatay eksende gelir düzeyi olduğunda çizilen kamu harcamaları fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi

Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Ünite – 5
Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi

Tüketim fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Diğer koşullar sabitken, tüketim ile harcanabilir gelir arasındaki ilişkiyi gösterir
B. Pozitif eğimlidir
C. Otonom bir kısmı vardır
D. Uyarılmış bir kısmı vardır
E. Harcanabilir gelir doğrusunu gösteren 45 derecelik doğrudan daha dik çizilir.

Cevap : E. Harcanabilir gelir doğrusunu gösteren 45 derecelik doğrudan daha dik çizilir.

Gelir düzeyinin 400 milyardan 500 milyara arttığı bir ekonomide tüketim harcamaları da 150 milyardan 225 milyara artıyorsa, marjinal tüketim eğiliminin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A. 0,80
B. 1
C. 0,45
D. 0,75
E. 0,15

Cevap : D. 0,75

Aşağıdakilerden hangisindeki değişme aynı tüketim fonksiyonu üzerinde hareket edilmesine yol açar?

A. Tüketicilerin fiyatlar ile ilgili bekleyişleri
B. Faiz oranındaki değişmeler
C. Gelirdeki değişmeler
D. Hanehalklarının miras beklentileri
E. Hanehalklarının servetlerindeki değişmeler

Cevap : C. Gelirdeki değişmeler

Devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomide gelirin tüketilmeyen kısmına ne ad verilir?

A. Çoğaltan
B. Yatırım
C. Tasarruf
D. Marjinal tüketim eğilimi
E. Ortalama tüketim eğilimi

Cevap : C. Tasarruf

Tasarrufun harcanabilir gelire oranına ne ad verilir?

A. Ortalama tasarruf eğilimi
B. Marjinal tasarruf eğilimi
C. Toplam tasarruf eğilimi
D. Tasarruf fonksiyonu
E. Çoğaltan katsayısı

Cevap : A. Ortalama tasarruf eğilimi

Devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomide, tüketim fonksiyonu C = 300 + 0,8Y biçiminde ve yatırımlar da 700 birim ise, bu ekonomideki denge gelir düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A. 7500
B. 500
C. 1250
D. 2000
E. 5000

Cevap : E. 5000

Kamu harcamaları otonom ise, dikey eksende kamu harcamaları, yatay eksende gelir düzeyi olduğunda çizilen kamu harcamaları fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Yatay eksene paralel bir fonksiyon çizilir.
B. Dikey eksene paralel bir fonksiyon çizilir.
C. Negatif eğimli bir fonksiyon çizilir.
D. Pozitif eğimli bir fonksiyon çizilir.
E. Hem negatif eğimli hem de pozitif eğimli bir
fonksiyon çizilir.

Cevap : A. Yatay eksene paralel bir fonksiyon çizilir.

Aşağıdakilerden hangisi devletin olduğu dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcama fonksiyonunu göstermektedir?

 

İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 5 Soru 8 a şıkkı-min
İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 5 Soru 8 b şıkkı-min
İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 5 Soru 8 c şıkkı-min
İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 5 Soru 8 d şıkkı-min
İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 5 Soru 8 e şıkkı-min
Cevap : İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 5 Soru 8 b şıkkı-min Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi net ihracat fonksiyonunu göstermektedir?

İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 5 Soru 9 a şıkkı-min Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi
İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 5 Soru 9 b şıkkı-min
İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 5 Soru 9 c şıkkı-min
İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 5 Soru 9 d şıkkı-min
İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 5 Soru 9 e şıkkı-min
Cevap : İKT103U İktisada Giriş 1 Ünite 5 Soru 9 a şıkkı-min Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi

c = 0,8; t = 0,25 ve m = 0,10 olduğu bir ekonomide, otonom harcamalardaki 250 birimlik artış denge gelir düzeyini ne kadar artırır?

A. 625
B. 500
C. 1250
D. 250
E. 750

Cevap : B. 500

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!