Anadolu AöfİKT103U İktisada Giriş 1

İKT103U İktisada Giriş 1 Final Deneme Sınavı 7

İktisada Giriş 1 Final Deneme Sınavı 7

#1. Talebin fiyat esnekliği ...

#2. Bir malın talebindeki artış arzdaki azalıştan daha fazla ise aşağıdakilerden hangisi olur?

#3. Aşağıdakilerden hangisi net ihracat fonksiyonunu göstermektedir?

#4. Ekonomilerin tercihlerini, dolayısıyla kararlarının fırsat maliyetini göstermekte kullanılan eğri aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Bir fonksiyonun belirli bir noktada eğimi sıfır ise fonksiyonun bu noktadaki değeri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi talep kanununu açıklar?

#7. Tüketicinin tükettiği mallardan birinin fiyatı düştüğünde tüketici dengesi bozulmaktadır. Tüketicinin faydasını maksimize eden dengeye tekrar ulaşabilmesi için, diğer faktörler sabitken, aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

#8. Aşağıdakilerden hangisindeki değişme aynı tüketim fonksiyonu üzerinde hareket edilmesine yol açar?

#9. Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin temel soruları arasında yer almaz?

#10. Kamu harcamaları ve vergiler yoluyla ekonominin performansını etkilemek için uygulanan politikalara ne denir?

#11. Ekonominin denge çıktı düzeyi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru değildir?

#12. Tüketim fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#13. Pizza ve kola tamamlayıcı mallardır. Kolanın fiyatı artarsa, pizza piyasasında ne olur?

#14. Tasarrufun harcanabilir gelire oranına ne ad verilir?

#15. Talep yasası gereği normal bir malın bireysel talep eğrisinin eğimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisini kaydıran parametrelerden biri değildir?

#17. Toplam talep eğrisi aşağıdaki hangi iki değişken arasındaki negatif ilişkiyi göstermektedir?

#18. Kamu harcamaları otonom ise, dikey eksende kamu harcamaları, yatay eksende gelir düzeyi olduğunda çizilen kamu harcamaları fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#19. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetlerdeki dalgalanmanın büyüklüğünü azaltan otomatik stabilizatörlerden biri sayılamaz?

#20. Bir mala olan talep esnekse, malın fiyatı artığı zaman tüketicinin o mala yaptığı harcama ...

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İKT103U İktisada Giriş 1 Final Deneme Sınavı 7

İKT103U İktisada Giriş 1 Final Deneme Sınavı 7

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
İKT103U İktisada Giriş 1

Eğer sabit miktardaki bir girdiye eşit miktarlarda değişken bir girdi aşamalı olarak ve sürekli olarak eklenirse,

A. üretim bir noktadan sonra artacaktır.
B. üretim hep sabit kalacaktır.
C. maliyetler giderek azalacaktır.
D. üretim bir noktadan sonra düşecektir.
E. ortalama maliyetler düşecektir.

Cevap : D. üretim bir noktadan sonra düşecektir.

Uzun dönem sürecinde:

A. bütün girdiler sabittir.
B. bazı girdiler sabit, bazıları değişkendir.
C. bir girdi değişkendir.
D. bütün girdiler değişkendir.
E. gerekli zaman en az bir yıldır.

Cevap : D. bütün girdiler değişkendir.

Azalan verimlerin başlama noktası;

A. sabit girdinin maksimum olduğu noktadır.
B. toplam ürünün maksimuma eriştiği noktadır.
C. marjinal ürünün maksimuma eriştiği noktadır.
D. marjinal ürünün ortalama ürüne eşit olduğu noktadır.
E. marjinal ürünün en düşük olduğu noktadır.

Cevap : C. marjinal ürünün maksimuma eriştiği noktadır.

Marjinal ürün ortalama ürünün üstünde ise;

A. ortalama ürün sabittir.
B. ortalama ürün artmaktadır.
C. ortalama ürün azalmaktadır.
D. marjinal ürün artmaktadır.
E. toplam ürün azalmaktadır.

Cevap : B. ortalama ürün artmaktadır.

Bir üretim fonksiyonunda, çıktı miktarı girdi miktarlarındaki oransal artıştan daha çok artıyorsa,
bu durum aşağıdakilerden hangisidir?

A. azalan verimler
B. ölçeğe göre azalan getiri
C. ölçeğe göre sabit getiri
D. ölçeğe göre artan getiri
E. artan verimler

Cevap : D. ölçeğe göre artan getiri

Belli bir miktar ürünü üretmenin toplam maliyeti;

A. toplam sabit maliyet artı toplam hasılattır.
B. marjinal maliyetlerin toplamıdır.
C. daima ortalama maliyetten azdır.
D. o miktar üretim için girdilere yapılan toplam harcamadır.
E. ortalama maliyet artı marjinal maliyettir.

Cevap : D. o miktar üretim için girdilere yapılan toplam harcamadır.

Toplam sabit maliyet eğrisi;

A. üretim miktarı ile değişir.
B. aşağı doğru eğimlidir.
C. yatay bir çizgidir.
D. düşey bir çizgidir.
E. yukarı doğru eğimlidir.

Cevap : C. yatay bir çizgidir.

Ortalama sabit maliyet;

A. yatay bir çizgidir.
B. ürün arttıkça düzenli biçimde artar.
C. ürün arttıkça düzenli biçimde azalır.
D. azalan verimler gösterir.
E. artan verimler gösterir.

Cevap : C. ürün arttıkça düzenli biçimde azalır.

Bir kaynağı farklı üretim aktiviteleri arasında etkin bir biçimde dağıtmak için genel kural;

A. kaynağın marjinal ürününün her bir aktivite için aynı olmasıdır.
B. kaynağın ortalama ürününün her bir aktivite için aynı olmasıdır.
C. kaynağın toplam ürününün her bir aktivite için aynı olmasıdır.
D. ortalama ürünün her bir aktivite için marjinal ürüne eşit olmasıdır.
E. toplam ürünün her bir aktivite için marjinal ürüne eşit olmasıdır.

Cevap : A. kaynağın marjinal ürününün her bir aktivite için aynı olmasıdır.

Kârın maksimum olduğu noktada, ……

A. ortalama maliyet marjinal maliyete eşittir.
B. fiyat ortalama maliyetten büyüktür.
C. marjinal maliyet marjinal hasılata eşittir.
D. ortalama maliyet ortalama hasılata eşittir.
E. maliyetler minimumdur

Cevap : C. marjinal maliyet marjinal hasılata eşittir.

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!