Anadolu AöfMAT103U Genel Matematik

MAT103U Genel Matematik Ünite 6

Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler

#1. Ahmet’e kaç kardeşin var diye sormuşlar. Ahmet ne kadar erkek kardeşim varsa o kadar kız kardeşim var demiş. Ahmet’in kız kardeşi Ayşe’ye kaç kardeşin var diye sormuşlar. Ayşe de erkek kardeşlerimin yarısı kadar kız kardeşim var demiş. Bu ailede kaç kız kaç erkek çocuk vardır?

x − 1 = y
y − 1 = x/2
x = 4 ve y = 3

Bu ailedeki erkek çocukların sayısına x kız çocukların sayısına y diyelim. Ahmet hariç erkek ve kız çocukların sayısı aynı olacağından birinci denklemimiz
x − 1 = y olur. Öte yandan Ayşe hariç kızlar erkeklerin yarısı kadar olacagından ikinci denklemimizde
y − 1 = x/2 olur. Bu denklemleri çözerek, x = 4 ve y = 3 bulunur.

#2. x i bulunuz.

MAT103U Genel Matematik Ünite 6 Soru 2 Cevap-min

#3. 3A matrisi aşağıdakilerden hangisidir?

MAT103U Genel Matematik Ünite 6 Soru 4 cevap-min

#4. A-B matrisi aşağıdakilerden hangisidir?

MAT103U Genel Matematik Ünite 6 Soru 3 cevap-min

#5. sisteminin katsayılar matrisi nedir?

Bu denklem sisteminin katsayılarından oluşan matris matrisidir. Dogru cevap E seçeneğidir.

MAT103U Genel Matematik Ünite 6 Soru 5 cevap-min

#6. Matrislerin çarpımını bulunuz.

MAT103U Genel Matematik Ünite 6 Soru 10 cevap-min

#7. Bir seminere katılan bir grup öğrenci seminer salonundaki sıralara 5’er 5’er otururlarsa 7 öğrenci ayakta kalıyor. 6’şar 6’şar otururlarsa 3 sıra boş kalıyor. Bu seminere kaç öğrenci katılmıştır?

Seminer salonundaki sıraların sayısını S ile, öğrenci sayısını da Ö ile gösterelim.
Öğrenciler sıralara 5’er 5’er oturdugunda 7 öğrenci ayakta kaldıgı için Ö = 5S 7 eşitligi geçerlidir.
Öte yandan öğrenciler 6’şar 6’şar oturdugunda 3 sıra boş kalıyorsa öğrenciler S − 3 sıraya oturuyor demektir.
Bu durumda da Ö = 6(S − 3) denklemi geçerlidir.
Bu iki denklemden
5S 7 = 6S − 18
7 18 = 6S − 5S
25 = S
bulunur.
Öğrenci sayısını da
Ö = 5S 7
denkleminden
Ö = 5 · 25 7
= 132

olarak buluruz.

#8. Matrislerin çarpımını bulunuz.

MAT103U Genel Matematik Ünite 6 Soru 9 cevap-min

#9. Doğru cevabı işaretleyiniz.

MAT103U Genel Matematik Ünite 6 Soru 1 Cevap-min

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
MAT103U Genel Matematik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
Anadolu Üniersitesi İşletme
MAT103U Genel Matematik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

MAT103U Genel Matematik Ünite 6 , Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler

Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler

Aöf- Anadolu Üniersitesi
İşletme FakültesiMAT103U Genel Matematik
Ünite – 6
Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler
İki Bilinmeyenli Doğrusal Denklem Sistemleri
Üç Bilinmeyenli Doğrusal Denklem Sistemleri
Matrisler
Çözümler
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
İşletme Fakültesi
İktisat Fakültesi
MAT103U Genel Matematik
Ünite – 6
Doğrusal Denklem Sistemleri ve Matrisler
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

MAT103U Genel Matematik Ünite 6

Editor

Editör

error: Content is protected !!