Anadolu AöfSOS113U Davranış Bilimleri

SOS113U Davranış Bilimleri Ünite 1

Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi

#1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ilgi alanına giren konulardan biri değildir?

#2. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi “Sosyolojiye Davet” adlı kitabında toplumun insanları bir biçimde şekillendirdiğini ileri sürer?

#3. Bir ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçme yeteneğine ne ad verilir?

#4. Bir toplum içinde yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları herşeye ne ad verilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüye örnektir?

#6. Sistematik bir yöntemle olaylar arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bilgi toplanmasına ne ad verilir?

#7. Sosyolojik bakış açısı veya hayal gücü (imgelem) aşağıdakilerden hangisi tarafından ileri sürülmüştür?

#8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden biri değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi makro sosyolojik yaklaşımın ilgi alanıdır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf- Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SOS113U Davranış Bilimleri Ünite 1-min

Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri
Ünite – 1
Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi

Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ilgi alanına giren konulardan biri değildir?

A. Aile
B. Aşiretler
C. Akıl sağlığı
D. Kadına şiddet
E. Dış göç

Cevap : C. Akıl sağlığı

Bir ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçme yeteneğine ne ad verilir?

A. Güvenirlik
B. Yeterlilik
C. Doğruluk
D. Geçerlilik
E. Etik

Cevap : D. Geçerlilik

Sosyolojik bakış açısı veya hayal gücü (imgelem) aşağıdakilerden hangisi tarafından ileri sürülmüştür?

A. Simon
B. Durkheim
C. Bacon
D. Mills
E. Spencer

Cevap : D. Mills

Aşağıdaki sosyologlardan hangisi “Sosyolojiye Davet” adlı kitabında toplumun insanları bir biçimde şekillendirdiğini ileri sürer?

A. P. Berger
B. S. Simon
C. E. Durkheim
D. M. Weber
E. A. Comte

Cevap : A. P. Berger

Sistematik bir yöntemle olaylar arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bilgi toplanmasına ne ad verilir?

A. Bilim
B. Yöntem
C. Kuram
D. Hipotez
E. Önerme

Cevap : A. Bilim

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden biri değildir?

A. Sosyoloji
B. Ekonomi
C. Tarih
D. Antropoloji
E. Biyoloji

Cevap : E. Biyoloji

Aşağıdakilerden hangisi makro sosyolojik yaklaşımın ilgi alanıdır?

A. Bireylerin yüzyüze ilişkileri
B. Asansörde insanların neden birbirlerinin ayaklarına baktıkları
C. Bir toplumda yaşayan evsizlerin sosyal sınıflar içindeki yeri
D. İnsanların cumartesi geceleri eğlence alışkanlıkları
E. İki nişanlı çiftin birbirleriyle kavga etmeleri

Cevap : C. Bir toplumda yaşayan evsizlerin sosyal sınıflar içindeki yeri

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin aşamalarından biri değildir?

A. Veri toplamak
B. Verilerin analizini yapmak
C. Sorunu tanımlamak
D. Hipotezi formüle etmek
E. Öznel değerlerden hareket etmek

Cevap : E. Öznel değerlerden hareket etmek

Bir toplum içinde yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları herşeye ne ad verilir?

A. Kültür
B. Kurum
C. Yapı
D. Toplum
E. Sınıf

Cevap : A. Kültür

Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüye örnektir?

A. Asalet
B. Gençlik
C. Yaşlılık
D. Etnik yapı
E. Avukatlık

Cevap : E. Avukatlık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!