Anadolu AöfSOS113U Davranış Bilimleri

SOS113U Davranış Bilimleri Ünite 3

Kültür ve Kültürel Değişme

#1. İnsanların deneyimlerini, fikirlerini ve bilgilerini açıklamada yardımcı olan en önemli kültür unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Normları adet (folkways) ve örfler (mores) şeklinde sınıflandıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarına ne ad verilir?

#4. İçinde bulunduğu toplumun bir parçası olup kendilerini diğer gruplardan ayıran özgün değer farklılıkları olan kültürlere ne ad verilir?

#5. Normların öğrenildiği sürece ne ad verilir?

#6. Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevk ve alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültürün adı nedir?

#7. Bir grubun davranış standartlarını oluşturan ve günlük yaşamı yöneten kültür kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Kişinin kendi kültürünü temel gösterge olarak alıp diğer kültürleri kendi kültür açısından değerlendirmesine ne ad verilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

#10. Formal normlar aşağıdakilerden hangi biçimde ortaya çıkar?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

 

Kültür ve Kültürel Değişme

Kültür ve Kültürel Değişme

Anadolu Üniersitesi İşletme
SOS113U Davranış Bilimleri
Ünite – 3
Kültür ve Kültürel Değişme

Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

A. Kültür paylaşılır.
B. Kalıtım yoluyla geçer.
C. Olduğu gibi kabul edilir.
D. Semboliktir.
E. Yer ve zamana göre değişir.

Cevap : B. Kalıtım yoluyla geçer.

İnsanların deneyimlerini, fikirlerini ve bilgilerini açıklamada yardımcı olan en önemli kültür unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A. Değer
B. Norm
C. Gelenek
D. Dil
E. Jestler

Cevap : D. Dil

Kültürün belirlediği yerleşik davranış kurallarına ne ad verilir?

A. Değer
B. Kurum
C. Örf
D. Norm
E. Kanun

Cevap : D. Norm

Formal normlar aşağıdakilerden hangi biçimde ortaya çıkar?

A. Hikayeler
B. Ritüeller
C. Kanunlar
D. Giyim kuşam tarzları
E. Adetler

Cevap : C. Kanunlar

Kişinin kendi kültürünü temel gösterge olarak alıp diğer kültürleri kendi kültür açısından değerlendirmesine ne ad verilir?

A. Karşıt kültür
B. Etnosantrizm
C. Kültür şoku
D. Kültür boşluğu
E. Kültürel birleşme

Cevap : B. Etnosantrizm

Normları adet (folkways) ve örfler (mores) şeklinde sınıflandıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A. M. Weber
B. R. Dahrendorf
C. E. Durkheim
D. A. Comte
E. W. G. Sumner

Cevap : E. W. G. Sumner

Bir grubun davranış standartlarını oluşturan ve günlük yaşamı yöneten kültür kalıbı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Âdet
B. Örf
C. Gelenek
D. Değer
E. Yaptırım

Cevap : A. Âdet

Normların öğrenildiği sürece ne ad verilir?

A. Küreselleşme
B. Endüstrileşme
C. Toplumsallaşma
D. Kurumsallaşma
E. Gruplaşma

Cevap : C. Toplumsallaşma

İçinde bulunduğu toplumun bir parçası olup kendilerini diğer gruplardan ayıran özgün değer farklılıkları olan kültürlere ne ad verilir?

A. Baskın kültür
B. Popüler kültür
C. Yaygın kültür
D. Karşıt kültür
E. Alt kültür

Cevap : E. Alt kültür

Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevk ve alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültürün adı nedir?

A. Alt kültür
B. Karşıt kültür
C. Popüler kültür
D. Yüksek kültür
E. Halk kültürü

Cevap : D. Yüksek kültür

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!