Anadolu AöfİST203U İstatistik

İST203U İstatistik Ünite 1

İstatistiğin Tanımı, Temel Kavramlar ve İstatistik Eğitimi

#1. İstatistik biriminin sahip olduğu özelliklere ne ad verilir?

#2. Birimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#3. A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor. A fabrikasında üretilen her bir bisküvi paketi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

#4. Aşağıdakilerden hangisi ani birimdir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi istatistik birimi olarak alınamaz?

#6. A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor. Bu araştırmada birim nedir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişken değildir?

#8. A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor. Bu araştırmada incelenen değişken nedir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişkendir?

#10. Verilerin derlenmesi, düzenlenmesi, çözümlenmesi ve sonuçların yorumlanması amacıyla kullanılan yöntemler topluluğuna ne ad verilir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Aöf Anadolu Üniersitesi 2022 Çıkmış Sorular

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İstatistiğin Tanımı, Temel Kavramlar ve İstatistik Eğitimi

İstatistiğin Tanımı, Temel Kavramlar ve İstatistik Eğitimi

Anadolu Üniersitesi İşletme
İST203U İstatistik
Ünite – 1
İstatistiğin Tanımı, Temel Kavramlar ve İstatistik Eğitimi

Aşağıdakilerden hangisi istatistik birimi olarak alınamaz?

a. Coğrafi Bölge
b. Doğum
c. Koku
d. Boykot
e. Aile

Cevap : c. Koku

Aşağıdakilerden hangisi ani birimdir?

a. Okul
b. Bina
c. Deprem
d. Sanayi Kuruluşu
e. Otomobil

Cevap : c. Deprem

Aşağıdakilerden hangisi sürekli bir değişkendir?

a. Medeni hâl
b. Cinsiyet
c. Bir okuldaki öğrenci sayısı
d. Üniversitedeki bina sayısı
e. Hanehalkı geliri

Cevap : e. Hanehalkı geliri

Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişken değildir?

a. Boy uzunluğu
b. Ağırlık
c. Hanehalkı geliri
d. Çocuk sayısı
e. Tüketilen su miktarı

Cevap : d. Çocuk sayısı

İstatistik biriminin sahip olduğu özelliklere ne ad verilir?

a. Değişken
b. Veri
c. Parametre
d. İstatistik
e. Örneklem

Cevap : a. Değişken

Birimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Maddesel bir varlığa sahip birimler sürekli birimlerdir.
b. Canlı ve cansız varlıklar birer istatistik birimidir.
c. Olay ya da fiil biçiminde ortaya çıkan birimler ani birimdir.
d. Nitelikleri açısından bir bütün olma özelliğini gösteren birimlere doğal birim adı verilir.
e. Bir birimin gerçek birim olabilmesi için mutlaka maddesel bir varlığa sahip olması gerekmez.

Cevap : e. Bir birimin gerçek birim olabilmesi için mutlaka maddesel bir varlığa sahip olması gerekmez.

A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor.
Bu araştırmada incelenen değişken nedir?

a. Fabrika
b. Üretilen bisküviler
c. Bisküvi paketleri
d. Bisküvi paketlerinin ağırlığı
e. Herhangi bir bisküvi paketinin ağırlığı

Cevap : d. Bisküvi paketlerinin ağırlığı

A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor.
Bu araştırmada birim nedir?

a. Bisküvi üreten fabrikalar
b. Bisküvi üreten A fabrikası
c. A fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin her biri
d. Bisküvi paketlerinin tamamı
e. Bisküvi üreten fabrikaların her biri

Cevap : c. A fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin her biri

A bisküvi fabrikasında üretilen bisküvi paketlerinin, planlanan ağırlıkta olup olmadığı araştırılmak isteniyor.
A fabrikasında üretilen her bir bisküvi paketi için aşağıdaki seçeneklerden hangisi söylenemez?

a. Sürekli birim
b. Gerçek birim
c. Maddesel birim
d. Varsayımsal birim
e. Doğal olmayan birim

Cevap : d. Varsayımsal birim

Verilerin derlenmesi, düzenlenmesi, çözümlenmesi ve sonuçların yorumlanması amacıyla kullanılan yöntemler topluluğuna ne ad verilir?

a. İstatistik
b. Parametre
c. Örneklem
d. Örnekleme
e. Değişken

Cevap : a. İstatistik

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!