Anadolu AöfİŞL205U İşletme Yönetimi

İŞL205U İşletme Yönetimi Ünite 6

Yöneltme

#1. Yöneltme fonksiyonu ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

#2. Liderlik sürecinin anlaşılmasında çevre ve koşulların dikkate alınması gerektiğini savunan liderlik teorisihangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal liderlik teorisikapsamındaki çalışmalar arasında yer alır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin “yasal gücünü” tanımlamaktadır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi yöneticileri yetki devretmeye yönelten nedenler arasında değildir?

#6. Kişileri davranışa yönlendiren isteğe ne ad verilir?

#7. Liderlik ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

#8. Bilgi, düşünce veya duyguların iletime uygun hale getirilmesi sürecine ne ad verilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi motivasyona yönelik kapsam teorilerinden biridir?

#10. Bir kişinin cinsiyetinin, yakışıklı olmasının veyayaşının lider olmasında etkili faktörler olduğunu belirten liderlik teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO</td>

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO</td>

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Yöneltme

Yöneltme

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniersitesi İşletme
İŞL205U İşletme Yönetimi
Ünite – 6
Yöneltme

Yöneltme fonksiyonu ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

a. Yönetim sürecinin aşamalarından birisidir
b. Örgütün harekete geçirilmesini ifade eder
c. Planlama, örgütleme gibi yöneltme fonksiyonu da statik bir özellik gösterir
d. Yöneltme fonksiyonunun zor tarafı insanlarla iletişime geçilmesini gerektirmesidir
e. Yöneltme fonksiyonun başarılı olması, yöneticinin yaptırma gücü ve inandırma yeteneğine sahip olmasına bağlıdır.

Cevap : c. Planlama, örgütleme gibi yöneltme fonksiyonu da statik bir özellik gösterir

Aşağıdakilerden hangisi yöneticileri yetki devretmeye yönelten nedenler arasında değildir?

a. Faaliyetlerin karmaşık olması
b. Yürütülecek çok sayıda iş olması
c. Değişikliklerin sürekliliği nedeniyle denetimin zorlaşması
d. Daha hızlı ve doğru karar almayı kolaylaştırması
e. Çalışanların yeteneklerinin az olması

Cevap : e. Çalışanların yeteneklerinin az olması

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin “yasal gücünü” tanımlamaktadır?

a. Yöneticinin bilgi ve tecrübesine dayanır
b. Yöneticilerin kişilik özelliklerine dayanır
c. Yöneticinin sahip olduğu mevkiden kaynaklanır
d. Çalışanları terfi ettirebilme imkanından kaynaklanır
e. Çalışanları cezalandırabilme gücüne dayanır.

Cevap : c. Yöneticinin sahip olduğu mevkiden kaynaklanır

Liderlik ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

a. Liderlik bir süreçtir
b. Lider astlarını hedefe yönlendirir
c. Lider, izleyiciler tarafından kabul görür ve tanınır
d. Lider, değişime öncülük eder
e. Liderlik tarzı koşullara göre değişmez

Cevap : e. Liderlik tarzı koşullara göre değişmez

Bir kişinin cinsiyetinin, yakışıklı olmasının veyayaşının lider olmasında etkili faktörler olduğunu belirten liderlik teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Durumsallık teorisi
b. Özellikler teorisi
c. Amaç-yol teorisi
d. Modern liderlik teorisi
e. Dönüşümcü liderlik teorisi

Cevap : b. Özellikler teorisi

Aşağıdakilerden hangisi davranışsal liderlik teorisikapsamındaki çalışmalar arasında yer alır?

a. Amaç-yol teorisi
b. Vroom ve Yetton’un liderlik teorisi
c. Hersey ve Blanchard’ın liderlik teorisi
d. X ve Y teorileri
e. Etkileşimci liderlik teorisi

Cevap : d. X ve Y teorileri

Liderlik sürecinin anlaşılmasında çevre ve koşulların dikkate alınması gerektiğini savunan liderlik teorisihangisidir?

a. Etkileşimci liderlik teorisi
b. Dönüşümcü liderlik teorisi
c. Durumsallık teorisi
d. Davranışsal liderlik teorisi
e. Özellikler teorisi

Cevap : c. Durumsallık teorisi

Kişileri davranışa yönlendiren isteğe ne ad verilir?

a. Etkileşim
b. Yönetme
c. Motivasyon
d. Karizma
e. Dönüşüm

Cevap : c. Motivasyon

Aşağıdakilerden hangisi motivasyona yönelik kapsam teorilerinden biridir?

a. Bekleyiş teorisi
b. Sonuçsal şartlandırma teorisi
c. Eşitlik teorisi
d. İhtiyaçlar hiyerarşisi teorisi
e. Amaç teorisi

Cevap : d. İhtiyaçlar hiyerarşisi teorisi

Bilgi, düşünce veya duyguların iletime uygun hale getirilmesi sürecine ne ad verilir?

a. Kanal
b. Çözümleme
c. Mesaj
d. Geribildirim
e. Kodlama

Cevap : e. Kodlama

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!