Anadolu AöfHUK208U Ticaret Hukuku

HUK208U Ticaret Hukuku Ünite 4

Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limited Ortaklıkp

#1. Limited ortaklıkların asgari sermaye miktarı nedir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıklarda ortakların kişisel haklarından değildir?

#3. Adi şirketin bir ticari işletme işletmesi halinde ortaklar hangi sıfatı kazanırlar?

#4. Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıklarda müdürlerin yükümlülüklerinden değildir?

#5. Gerçek kişiler arasında bir ticari işletme işletmek amacıyla kurulan ve ortaklarının sorumluluğunun ortaklık alacaklılarına karşı sınırsız olduğu ticaret şirketi hangisidir?

#6. Adi şirkette aksi kararlaştırılmadıkça ortakların şirket malları üzerindeki hakları ve tasarruf yetkileri aşağıdakilerden hangisinin hükümlerine tabidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi anonim ve limited ortaklıklara sermaye olarak getirilebilir?

#8. Limited ortaklıklarda asgari ve azami ortak sayısı nedir?

#9. Aşağıdaki ortaklıklardan hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

#10. Adi ortaklıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
HUK208U Ticaret Hukuku
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limited Ortaklık

Anadolu Üniversitesi İşletme
PZL103U Pazarlama Yönetimi
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limited Ortaklık

Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans
HUK208U Ticaret Hukuku
Ünite – 4

Ortaklıklar Hakkında Genel Bilgi, Adi Ortaklık, Limited Ortaklık

Adi ortaklıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Kanunda şirketin kuruluşu hakkında özel bir düzenleme bulunmaması nedeniyle sözlü olarak adi ortaklık kurulabilir.
b. Ortaklık sözleşmesiyle ya da daha sonradan alınan bir kararla yönetici atanmamışsa ortaklığın yönetimi tüm ortaklara aittir.
c. Ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm olmadıkça kâr ve zarar ortaklar arasında eşit şekilde dağıtılır.
d. Ortaklardan hiç biri diğer ortakların rızası olmaksızın payını devredemez.
e. Ortaklar ortaklık borçlarından dolayı ikinci derecede, sınırsız ve müteselsilen sorumludur.

Cevap : e. Ortaklar ortaklık borçlarından dolayı ikinci derecede, sınırsız ve müteselsilen sorumludur.

Gerçek kişiler arasında bir ticari işletme işletmek amacıyla kurulan ve ortaklarının sorumluluğunun ortaklık alacaklılarına karşı sınırsız olduğu ticaret şirketi hangisidir?

a. Limited ortaklık
b. Kollektif ortaklık
c. Paylı komandit ortaklık
d. Anonim ortaklık
e. Komandit ortaklık

Cevap : b. Kollektif ortaklık

Adi şirkette aksi kararlaştırılmadıkça ortakların şirket malları üzerindeki hakları ve tasarruf yetkileri aşağıdakilerden hangisinin hükümlerine tabidir?

a. Müşterek mülkiyet
b. Toplu mülkiyet
c. Elbirliği halinde mülkiyet
d. Ferdi mülkiyet
e. İrtifak hakları

Cevap : c. Elbirliği halinde mülkiyet

Aşağıdaki ortaklıklardan hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

a. Adi ortaklık
b. Kollektif ortaklık
c. Komandit ortaklık
d. Limited ortaklık
e. Anonim ortaklık

Cevap : a. Adi ortaklık

Limited ortaklıklarda asgari ve azami ortak sayısı nedir?

a. 2-üst sınır yoktur
b. 2-100
c. 1-üst sınır yoktur
d. 1-50
e. 1-100

Cevap : d. 1-50

Aşağıdakilerden hangisi anonim ve limited ortaklıklara sermaye olarak getirilebilir?

a. Hizmet edimleri
b. Üzerinde haciz veya tedbir bulunmayan taşınmaz
c. Kişisel emek
d. Vadesi gelmemiş alacak
e. Ticari itibar

Cevap : b. Üzerinde haciz veya tedbir bulunmayan taşınmaz

Limited ortaklıkların asgari sermaye miktarı nedir?

a. 5.000 Lira
b. 10.000 Lira
c. 20.000 Lira
d. 25.000 Lira
e. 50.000 Lira

Cevap : b. 10.000 Lira

Adi şirketin bir ticari işletme işletmesi halinde ortaklar hangi sıfatı kazanırlar?

a. Tacir
b. Esnaf
c. Tüccar
d. Şirket sahibi
e. İş adamı

Cevap : 8. Adi şirketin bir ticari işletme işletmesi halinde ortaklar hangi sıfatı kazanırlar?

Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıklarda müdürlerin yükümlülüklerinden değildir?

a. Özen ve bağlılık yükümlülüğü
b. Eşit işlem yükümlülüğü
c. Şirkete borçlanma yasağı
d. Rekabet yasağı
e. Kâr elde etme yükümlülüğü

Cevap : e. Kâr elde etme yükümlülüğü

Aşağıdakilerden hangisi limited ortaklıklarda ortakların kişisel haklarından değildir?

a. Genel kurul toplantısına katılma hakkı
b. Kâr payı alma hakkı
c. Bilgi alma hakkı
d. Denetleme hakkı
e. Çıkma hakkı

Cevap : b. Kâr payı alma hakkı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!