auzefSivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiSivil Havacılık

Sivil Havacılık Vize Deneme-4

Sivil Havacılık Vize Deneme-4

#1. Bu işletmecilik türünü yapacak hava yolu işletmelerinin yetkilendirilmelerinde; bu işletmelerin filolarında en fazla on dokuz koltuk kapasiteli uçaklardan veya herhangi bir koltuk kapasitesine sahip helikopterlerden mülkiyet veya kiralık olmak üzere filosunda en az bir adet hava aracının bulunması gereklidir. Yukarıda özellikleri verilen işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Bir hava yolunda hangisinin sertifikasyonu zorunlu değildir?

#3. Ülkemizde ticari hava yolu kuruluşu için gerekli koşullar aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

#4. Havalimanındaki unsurlardan hangisi terminal işletmecisinin sorumluluğunda değildir?

#5. Aşağıdaki havacılık kurum/kuruluşlarından hangisi havacılığın “uçuş emniyeti” yönüne odaklanır?


#6. Yap-İşlet-Devret modeli aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaktadır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi hava yolu şirketleri bünyesinde yer almaz?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Türk sivil havacılık sektörünü düzenleyen hükümlerden değildir?

#9. Aşırı derecede politikaya bağımlı olmak hangi hava yolları için söz konusudur?

#10. Daha esnek yapılarıyla diğer hava yollarına göre avantajlı olan hava yolları hangisidir?


#11. Aşağıdakilerden hangisi havalimanlarının müşterileri arasında sayılmaz?

#12. Aşağıdakilerden hangisi devlete ait hava yollarının özelliklerinden biri değildir?

#13. Bir ülkede genellikle ilk olarak ve devlet teşvikiyle kurulan hava yoluna ne ad verilir?

#14. Dünya Savaşları sonrasındaki sivil havacılık çalışmaları havacılığın hangi yönüne odaklanmıştır?

#15. Özelleştirme aşamasında aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılandırılmaz?


#16. Aşağıdaki anlaşmalardan hangisi yürürlüğe girmemiştir?

#17. Yeni kurulan hava yolu şirketlerinde aşağıdakilerden hangisinin eksikliği hissedilmez?

#18. Hava yolu işletmelerinin yetkilendirilmelerinde hangi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır?

#19. Hava aracının ait olduğu ülkeden aldığı yolcu, yük ve postayı trafik hakkını bahşeden ülkeye indirme yetkisine karşılık gelen trafik hakkı hangisidir?

#20. Havacılık sektöründeki gelişme ve rekabet şirketleri aşağıdakilerden hangisini yapmaya yönlendirir?


TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Sivil Havacılık Vize Deneme-4

1. Yap-İşlet-Devret modeli aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaktadır?

A. Hava yolu şirketi kurma
B. Yer hizmeti şirketi kurma
C. Havalimanı ve terminal işletmeciliği
D. Uçak alımı
E. Uçuş işletme birimi kurma

Cevap : C. Havalimanı ve terminal işletmeciliği

2. Yeni kurulan hava yolu şirketlerinde aşağıdakilerden hangisinin eksikliği hissedilmez?

A. Pilot
B. Uçuş mühendisi
C. Kabin memuru
D. Bakım teknisyeni
E. Pazarlama uzmanı

Cevap : E. Pazarlama uzmanı

3. Bu işletmecilik türünü yapacak hava yolu işletmelerinin yetkilendirilmelerinde; bu işletmelerin filolarında en fazla on dokuz koltuk kapasiteli uçaklardan veya herhangi bir koltuk kapasitesine sahip helikopterlerden mülkiyet veya kiralık olmak üzere filosunda en az bir adet hava aracının bulunması gereklidir.
Yukarıda özellikleri verilen işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tarifeli yolcu ve yük taşıyan işletmeler
B. Tarifesiz yolcu ve yük taşıyan işletmeler
C. Tarifesiz yalnızca yük taşıyan işletmeler
D. Hava taksi işletmeleri
E. Tarifeli yalnızca yük taşıyan işletmeler

Cevap : D. Hava taksi işletmeleri

4. Ülkemizde ticari hava yolu kuruluşu için gerekli koşullar aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?

A. Genel uçak işletme yönetmeliği
B. Ticari hava taşıma işletmeleri yönetmeliği
C. Çok hafif hava araçları işletme yönetmeliği
D. Heliport yönetmeliği
E. Havalimanları yer hizmetleri yönetmeliği

Cevap : B. Ticari hava taşıma işletmeleri yönetmeliği

5. Hava yolu işletmelerinin yetkilendirilmelerinde hangi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır?

A. Teknik
B. Emniyet
C. Yasal
D. Finansal
E. Hepsi

Cevap : E. Hepsi

6. Bir ülkede genellikle ilk olarak ve devlet teşvikiyle kurulan hava yoluna ne ad verilir?

A. Bayrak taşıyıcısı hava yolu
B. Temel hava yolu
C. Düşük maliyetli hava yolu
D. Geleneksel hava yolu
E. Lider hava yolu

Cevap : A. Bayrak taşıyıcısı hava yolu

7. Bir hava yolunda hangisinin sertifikasyonu zorunlu değildir?

A. Ekipmanlar
B. Uçaklar
C. Teknisyenler
D. Uçucu ekipler
E. Pazarlama ekipleri

Cevap : E. Pazarlama ekipleri

8. Aşağıdakilerden hangisi hava yolu şirketleri bünyesinde yer almaz?

A. Uçucu ekipler
B. Yer hizmeti personeli
C. Teknisyenler
D. Uçaklar
E. Acenteler

Cevap : E. Acenteler

9. Havalimanındaki unsurlardan hangisi terminal işletmecisinin sorumluluğunda değildir?

A. Kontrol kulesi
B. Apron
C. Terminal binası
D. Otopark
E. Körükler

Cevap : A. Kontrol kulesi

10. Aşağıdakilerden hangisi havalimanlarının müşterileri arasında sayılmaz?

A. Yolcular
B. Yolcuları karşılayanlar
C. Yolcuları uğurlayanlar
D. Terminal işletmecileri
E. Hava yolu şirketleri

Cevap : D. Terminal işletmecileri

11. Aşırı derecede politikaya bağımlı olmak hangi hava yolları için söz konusudur?

A. Bayrak taşıyıcısı hava yollarında
B. Devlete ait hava yollarında
C. Özel hava yollarında
D. Kısmen özelleştirilmiş hava yollarında
E. Geleneksel hava yollarında

Cevap : B. Devlete ait hava yollarında

12. Özelleştirme aşamasında aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılandırılmaz?

A. Filo
B. Uçucu ekip kadrosu
C. İdari kadro
D. Finansal yapı
E. Tarife yapısı

Cevap : E. Tarife yapısı

13. Daha esnek yapılarıyla diğer hava yollarına göre avantajlı olan hava yolları hangisidir?

A. Devlete ait hava yolları
B. Kısmen özelleştirilmiş hava yolları
C. Özel hava yolları
D. Geleneksel hava yolları
E. Bayrak taşıyıcısı hava yolları

Cevap : C. Özel hava yolları

14. Havacılık sektöründeki gelişme ve rekabet şirketleri aşağıdakilerden hangisini yapmaya yönlendirir?

A. İttifak
B. Özelleştirme
C. Kamulaştırma
D. Alt markalar kurma
E. Küçülme / çekilme

Cevap : A. İttifak

15. Aşağıdakilerden hangisi devlete ait hava yollarının özelliklerinden biri değildir?

A. Filo yapıları çeşitlidir.
B. Nakit akışları sorunludur.
C. Siyasi etki çok fazladır.
D. Verimlilik yüksektir.
E. Kadrolaşma sorunu vardır.

Cevap : D. Verimlilik yüksektir.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık Vize Deneme-4

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!