İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Final Deneme Sınavı 4

Uluslararası İşletmecilik Final Deneme Sınavı 4

#1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlama teorisinin amaçlarından biri değildir?

Cevap : e. Uluslararası nitelikteki işletmelerin envanterini çıkarmak

#2. Uluslararası işletmelerin strateji ve örgütsel yapılanmalarının yerel işletmelerden daha karmaşık olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çevresel koşulların karmaşıklığı

#3. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası finansmanın önemini artıran faktörlerden biri değildir?

Cevap : e. Uluslararası piyasaları entegrasyon sürecindeki yavaşlamalar

#4. Aşağıdakilerden hangisi keşfedici öğrenme modelinin temel kavramlarından biri değildir?

Cevap : e. Üretim

#5. Aşağıdakilerden hangisi dış pazarları tanımlamada kullanılan demografi niteliği olan bilgi türlerinden biri değildir?

Cevap : b. Pazardaki işbölümü derecesi

#6. Ekoloji kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi iç çevre faktörlerinden biridir?

#8. Kullanıldıkça ve geri ödendikçe yenilenen kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Rotatif kredi

#9. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasaları için söylenemez?

#10. Aşağıdakilerden hangisi PESTEL analizinin unsurlarından biri değildir?

#11. Aşağıdaki çevre faktörlerinin hangisi talebi yaratma ve yönetme sürecinde özellikle dikkate alınmalıdır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin boyutlarından biri değildir?

Cevap : d. Olasılıklar

#13. Maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma stratejileri hangi yönetim düşünürü tarafından geliştirilmiştir?

Cevap : a. Michael Porter

#14. İngiltere piyasasına ihraç edilen tahviller aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Cevap : b. Bulldog Tahvilleri

#15. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasalarının işlevlerinden biri değildir?

Cevap : e. Manipülasyonlara yardımcı olma

#16. İşletmecilik açısından çevre kavramının kapsamı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

#17. Uluslararası işletme çeşitli ülkelere aynı ürünün aynı kullanımı için aynı mesajla pazarladığında aşağıdaki ürün stratejilerinden hangisini benimsemiş olur?

Cevap : c. Tek ürün- Tek mesaj

#18. Aşağıdakilerden hangisi karma örgütlenme modellerinden biridir?

Cevap : d. Matriks yapı

#19. Dış pazara açılma olasılığı en az olan işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. İç pazara dönük işletmeler

#20. Aşağıdakilerden hangisi iş çevresini ifade eder?

TESTi BiTiR

Results

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Final Deneme Sınavı 4

İŞL301U Uluslararası İşletmecilik Final Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Ünite -8
Uluslararası İşletmecilikte Güncel Tartışmalar

İşletmelerin sosyal yarara yönelik olarak nakdi bağış ve hibeler yoluyla yaptığı geleneksel sosyal girişim aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sosyal amaç teşvikleri
b. Sosyal amaç bağlantılı pazarlama
c. Kurumsal sosyal pazarlama
d. Kurumsal gönüllülük
e. Toplum gönüllülüğü

Cevap : d. Kurumsal gönüllülük

Kurumsal sosyal sorumluluk piramidinde birinci öncelikli unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ekonomik
b. Yasal
c. Etik
d. Gönüllü
e. Çevresel

Cevap : a. Ekonomik

Sosyal girişimcilik yaklaşımının ortaya çıkışı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

a. 1970- Toplumsal hareketlerin yükselişi
b. 1980- Ashoka Vakfı’nın kuruluşu
c. 1976- Grameen Bankası’nın kuruluşu
d. 1974- OPEC krizi
e. 1990- Neoliberalizmin yükselişi

Cevap : b. 1980- Ashoka Vakfı’nın kuruluşu

Değer sistemleri hangi farklılık sınıflandırması içinde yer almaktadır?

a. Birincil
b. İkincil
c. Örgütle ilgili
d. Bilgi farklılıkları
e. Kişilik özellikleri

Cevap : b. İkincil

Kota sistemleri yoluyla ayrımcılığın zararlarını azaltmayı hedefleyen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

a. Farklılıkların yönetimi
b. Eşit istihdam fırsatı
c. Çokkültürlülük
d. Monolitik
e. Çoğulcu

Cevap : b. Eşit istihdam fırsatı

Aşağıdakilerden hangisi sosyal işletmeciliğin ilkelerinden biri değildir?

a. Çevreye duyarlıdır.
b. Çalışanlar daha iyi çalışma koşullarında ve sektör rayicinde ücret verir.
c. Çalışanlar yaptıkları işten keyif almalıdır.
d. Yatırımcılar, yatırım miktarını geri alır ve kar payından yararlanır.
e. Finansal ve ekonomik olarak sürdürülebilirdir.

Cevap : d. Yatırımcılar, yatırım miktarını geri alır ve kar payından yararlanır.

İşgücü kompozisyonu içinde farklılık gruplarına düşük seviyede yer veren insan kaynakları paradigması aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çok kültürlü
b. Farklı
c. Monolitik
d. Çoğulcu
e. Eşit istihdam

Cevap : c. Monolitik

İşletme itibarının korunmasında, yöneticilere doğru şeyi yapma ile ilgili rehberlik eden sorumluluk aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yasal
b. Gönüllü
c. Etik
d. Ekonomik
e. Çevre

Cevap : c. Etik

Diğerlerinin farklılıklarına yönelik potansiyel farkındalık ve kabul olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Farklılık algısı
b. Otostereotip
c. Heterostereotip
d. Çok kültürlü olmak
e. Farklılık tutumu

Cevap : e. Farklılık tutumu

Eşit istihdama ulaşmak için, ayrımcılığın güçsüz gruplar yararına yapılandırılması aşağıdaki uygulamalardan hangisi ile ifade edilir?

a. Çok kültürlülük
b. Ayrımcılık
c. Pozitif ayrımcılık
d. Kota
e. Farklılık tutumları

Cevap : c. Pozitif ayrımcılık

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL301U Uluslararası İşletmecilik
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: