Anadolu AöfİŞL103U Stratejik Yönetim

İŞL103U Stratejik Yönetim Vize Deneme Sınavı 2

İŞL103U Stratejik Yönetim Vize Deneme Sınavı 2

#1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlara giriş şekillerden biri değildir?

Cevap : e. İthalat

#2. Aşağıdakilerden hangisi işletme stratejisinin boyutlarından değildir?

Cevap : e. Reklam

#3. “Önümüzdeki yıl satışları %15 arttıracağız” ifadesi hangi kavrama örnektir?

Cevap : c. Hedef

#4. Sadece bir sektörün bir alt grubunu analiz etme aşağıdakilerden hangisi kapsamında yerine getirilir?

Cevap : b. Stratejik grup

#5. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için maddi varlık arasında yer alır?

Cevap : a. Bir Ar-Ge şirketinin patentleri

#6. Stratejik yönetim hangi örgütler için gerekli değildir?

Cevap : e. Komiteler

#7. İşletmenin faaliyette bulunduğu mevcut iş alanlarında veya benzer konularda yeni işlere girişmesi durumunda uygulanan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. İlişkili çeşitlendirme

#8. Operasyonel (işlevsel) stratejiler, hangi yönetim düzeyinde hazırlanmakta ve uygulanmaktadır?

Cevap : c. Orta/alt

#9. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel stratejilerden değildir?

Cevap : e. Koordinasyon

#10. Aşağıdaki kavramlardan hangisi en genel ve kapsayıcıdır?

Cevap : a. Örgüt

#11. Stratejik yönetimde “Neler Olacak?” sorusuna hangi evrede yanıt verilir?

Cevap : b. Çevre analizi

#12. Likidite oranları hangi zayıflıkları ve üstünlükleri değerlendirme yöntemi içerisinde yer alır?

Cevap : c. Finansal-Sayısal Analiz Yöntemleri

#13. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin karakteristiklerindendir?

Cevap : a. Uzun vade

#14. Genç nüfus hangi genel çevre öğesinin alt unsurudur?

Cevap : b. Demografik

#15. “2030 yılında turizm geliri hedefimiz 100 milyar dolardır” ifadesi hangi kavrama örnektir?

Cevap : e. Vizyon

#16. Faaliyet alanı ile en iyi yaptığımız iş ya da en iyi yönümüzü anlatan kavram hangisidir?

Cevap : a. Misyon

#17.  “Adil davranış” neye örnektir?

Cevap : a. Değer

#18. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin ana kavramlarından birisidir?

#19. Aşağıdaki rekabet yaklaşımlılarının hangisinde piyasaya giriş en zordur?

Cevap : a. Tam monopol

#20. Hem gelecek, hem geçmiş hem de şimdi hangi kavramın kapsama alanına girer?

Cevap : c. Misyon

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL103U Stratejik Yönetim Vize Deneme Sınavı 2

İŞL103U Stratejik Yönetim Vize Deneme Sınavı 2

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL103U Stratejik YönetimÜnite -2Stratejik Analiz: Dış ve İç Çevre Analizi

Aşağıdaki rekabet yaklaşımlılarının hangisinde piyasaya giriş en zordur?

a. Tam monopol
b. Mükemmel rekabet
c. Kaçınılan rekabet
d. Hiper rekabet
e. Tam monopol ve kaçınılan rekabet

Cevap : a. Tam monopol

Aşağıdakilerden hangisi rekabet yaklaşım seçimini yönlendirmez?

a. Zımni anlaşma
b. Rekabet avantajının yaşam beklentisi
c. Çevre istikrarı
d. Hiper rekabet
e. İzlenilen strateji

Cevap : d. Hiper rekabet

Sadece bir sektörün bir alt grubunu analiz etme aşağıdakilerden hangisi kapsamında yerine getirilir?

a. Çevreyi tarama
b. Stratejik grup
c. Senaryo planı
d. Rekabet yaklaşımı
e. Karma süreç

Cevap : b. Stratejik grup

Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi çevre özelliğidir?

a. Demografik çevre
b. Sosyo-kültürel çevre
c. Makro-ekonomik çevre
d. Tedarikçilerin pazarlık gücü
e. Teknolojik çevre

Cevap : d. Tedarikçilerin pazarlık gücü

Genç nüfus hangi genel çevre öğesinin alt unsurudur?

a. Sosyo-kültürel
b. Demografik
c. Makro-ekonomik
d. Teknolojik
e. Politik

Cevap : b. Demografik

Aşağıdakilerden hangisi hem dış çevre hem iç çevre analiz yöntemidir?

a. Dengeli skor kartları
b. Niteliksel yöntemler
c. Kalitatif yöntemler
d. SWOT analizi
e. Finansal yöntemler

Cevap : d. SWOT analizi

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için maddi varlık arasında yer alır?

a. Bir Ar-Ge şirketinin patentleri
b. İyi bir yönetim ekibi
c. Reklam kampanyası
d. Vizyoncu lider
e. Şirket kültürü

Cevap : a. Bir Ar-Ge şirketinin patentleri

Stok Devir Hızı, Kritik Başarı Faktörleri çerçevesinin hangi kaynağında yer alır?

a. Sektör karakteristikleri
b. Rekabet pozisyonu
c. Genel çevre
d. Demografik çevre
e. Müşterilerin gücü

Cevap : a. Sektör karakteristikleri

Likidite oranları hangi zayıflıkları ve üstünlükleri değerlendirme yöntemi içerisinde yer alır?

a. SWOT Analizi
b. Dengeli Skor Kartları
c. Finansal-Sayısal Analiz Yöntemleri
d. Niteliksel Analiz Yöntemi
e. Değer Zinciri

Cevap : c. Finansal-Sayısal Analiz Yöntemleri

Aşağıdaki oranlardan hangisi bir işletmenin bütünleşik ekonomik performansını ortaya koyar?

a. Likidite oranı
b. Karlılık oranı
c. Faaliyet oranı
d. Kaldıraç oranları
e. Değer Zinciri

Cevap : c. Faaliyet oranı

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Kopyalamaya Karşı Korumalıdır!