Anadolu AöfİŞL103U Stratejik Yönetim

İŞL103U Stratejik Yönetim Vize Deneme Sınavı 1

İŞL103U Stratejik Yönetim Vize Deneme Sınavı 1

#1. “Önümüzdeki yıl satışları %15 arttıracağız” ifadesi hangi kavrama örnektir?

Cevap : c. Hedef

#2. Çeşitli ülkelerdeki birimlerin faaliyetlerinin tek bir uluslararası merkezle kalmayıp birbirleriyle de ilişkide bulunarak uyguladıkları strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b. Karma strateji

#3. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim tanımlarındaki ortak nokta değildir?

Cevap : e. Finans bölümünün analizi

#4. Aşağıdakilerden hangisi hem dış çevre hem iç çevre analiz yöntemidir?

Cevap : d. SWOT analizi

#5. Aşağıdakilerden hangisinde çekilme stratejileri birarada verilmiştir?

Cevap : c. Satma – Tasfiye

#6. “2030 yılında turizm geliri hedefimiz 100 milyar dolardır” ifadesi hangi kavrama örnektir?

Cevap : e. Vizyon

#7. İşletme düzeyinde stratejik yönetim ekibinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : e. Muhasebe Şefi

#8.  “Adil davranış” neye örnektir?

Cevap : a. Değer

#9. Aşağıdakilerden hangisi rekabetçi çevre özelliğidir?

Cevap : d. Tedarikçilerin pazarlık gücü

#10. Dış pazarlara girmede endüstriyel ya da ticari uzmanlığın belli bir bedel karşılığında kiralanması ya da satın alınmasını sağlayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. Lisans verme

#11. Hem gelecek, hem geçmiş hem de şimdi hangi kavramın kapsama alanına girer?

Cevap : c. Misyon

#12. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin paydaşları arasında değildir?

Cevap : e. Sanatçılar

#13. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde uygulanabilecek stratejilerden değildir?

Cevap : d. Farklılaştırma stratejisi

#14. Vizyon, hangi soruya yanıt verir?

Cevap : a. Nasıl olmak İstiyoruz?

#15. Aşağıdakilerden hangisi rekabet yaklaşım seçimini yönlendirmez?

Cevap : d. Hiper rekabet

#16. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin karakteristiklerinden değildir?

Cevap : d. Kısa vade

#17. Aşağıdakilerden hangisi işletme düzeyinde uygulanan stratejilerden değildir?

Cevap : d. Çekilme

#18. Stok Devir Hızı, Kritik Başarı Faktörleri çerçevesinin hangi kaynağında yer alır?

Cevap : a. Sektör karakteristikleri

#19. Aşağıdaki oranlardan hangisi bir işletmenin bütünleşik ekonomik performansını ortaya koyar?

Cevap : c. Faaliyet oranı

#20. Faaliyet alanı ile en iyi yaptığımız iş ya da en iyi yönümüzü anlatan kavram hangisidir?

Cevap : a. Misyon

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL103U Stratejik Yönetim Vize Deneme Sınavı 1

İŞL103U Stratejik Yönetim Vize Deneme Sınavı 1

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL103U Stratejik Yönetim
Ünite -1
Temel Kavramlar

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin karakteristiklerindendir?

a. Uzun vade
b. Kısa vade
c. Alt düzey yönetim
d. Muhasebe işleri
e. Aylık üretim

Cevap : a. Uzun vade

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin karakteristiklerinden değildir?

a. Üst yönetim
b. Etkililik ve etkinlik
c. Vizyon
d. Kısa vade
e. Uzun vade

Cevap : d. Kısa vade

Stratejik yönetim hangi örgütler için gerekli değildir?

a. İşletme
b. Kâr amaçsız örgütler
c. Devlet
d. Yerel yönetimler
e. Komiteler

Cevap : e. Komiteler

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim tanımlarındaki ortak nokta değildir?

a. Hedef analizi
b. Durum analizi
c. Paydaşların önemi
d. Stratejilerin önemi
e. Finans bölümünün analizi

Cevap : e. Finans bölümünün analizi

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin ana kavramlarından birisidir?

a. Ar-Ge
b. Motivasyon
c. Teknoloji
d. Vizyon
e. Ücret

Cevap : d. Vizyon

İşletme düzeyinde stratejik yönetim ekibinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a. Genel Müdür
b. Yönetim Kurulu Başkanı
c. Finans Müdürü
d. Pazarlama Müdürü
e. Muhasebe Şefi

Cevap : e. Muhasebe Şefi

Aşağıdaki kavramlardan hangisi en genel ve kapsayıcıdır?

a. Örgüt
b. Şirket
c. İşletme
d. Devlet
e. Yerel Yönetim

Cevap : a. Örgüt

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin paydaşları arasında değildir?

a. Kredi Derecelendirme Kuruluşları
b. Medya
c. Çalışanlar
d. Yöneticiler
e. Sanatçılar

Cevap : e. Sanatçılar

Stratejik yönetimde “Neler Olacak?” sorusuna hangi evrede yanıt verilir?

a. Stratejik yönetim ekibinin belirlenmesi
b. Çevre analizi
c. Misyon ve vizyon analizi
d. Stratejilerin belirlenmesi
e. Performans analizi

Cevap : b. Çevre analizi

Vizyon, hangi soruya yanıt verir?

a. Nasıl olmak İstiyoruz?
b. Neler olacak?
c. Neyiz?
d. Nasıl uygulayacağız?
e. Niye varız?

Cevap : a. Nasıl olmak İstiyoruz?

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!