Anadolu AöfİŞL103U Stratejik Yönetim

İŞL103U Stratejik Yönetim Vize Deneme Sınavı 4

İŞL103U Stratejik Yönetim Vize Deneme Sınavı 4

#1. Sadece bir sektörün bir alt grubunu analiz etme aşağıdakilerden hangisi kapsamında yerine getirilir?

Cevap : b. Stratejik grup

#2. İşletmenin faaliyette bulunduğu mevcut iş alanlarında veya benzer konularda yeni işlere girişmesi durumunda uygulanan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : a. İlişkili çeşitlendirme

#3. Operasyonel (işlevsel) stratejiler, hangi yönetim düzeyinde hazırlanmakta ve uygulanmaktadır?

Cevap : c. Orta/alt

#4. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin karakteristiklerinden değildir?

Cevap : d. Kısa vade

#5. İşletme düzeyinde stratejik yönetim ekibinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Cevap : e. Muhasebe Şefi

#6. Likidite oranları hangi zayıflıkları ve üstünlükleri değerlendirme yöntemi içerisinde yer alır?

Cevap : c. Finansal-Sayısal Analiz Yöntemleri

#7. Vizyon aşağıdaki örgütlerden hangisini ilgilendirir?

Cevap : d. Kar amaçlı ve amaçsız tüm örgütleri

#8. “Gelecek 50 yılda dünyanın ilk 5 ekonomisi arasına girmek istiyoruz” ifadesi neye örnektir?

Cevap : b. Ülke vizyonuna

#9. Stratejik niyet hiyerarşisinde en üstte hangi kavram yer alır?

Cevap : b. Vizyon

#10. “Gelecek 10 yılda dünyanın ilk 100 işletmesi arasında yer almayı hedefliyoruz” ifadesi neye örnektir?

Cevap : d. Vizyon

#11. Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için maddi varlık arasında yer alır?

Cevap : a. Bir Ar-Ge şirketinin patentleri

#12. “Teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir işletmeyiz” ifadesi hangi kavrama örnektir?

#13. Genç nüfus hangi genel çevre öğesinin alt unsurudur?

Cevap : b. Demografik

#14. Aşağıdaki rekabet yaklaşımlılarının hangisinde piyasaya giriş en zordur?

Cevap : a. Tam monopol

#15. Aşağıdakilerden hangisi işletme stratejisinin boyutlarından değildir?

Cevap : e. Reklam

#16. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlara giriş şekillerden biri değildir?

Cevap : e. İthalat

#17. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetim tanımlarındaki ortak nokta değildir?

Cevap : e. Finans bölümünün analizi

#18. Vizyon, hangi soruya yanıt verir?

Cevap : a. Nasıl olmak İstiyoruz?

#19. Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin paydaşları arasında değildir?

Cevap : e. Sanatçılar

#20. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel stratejilerden değildir?

Cevap : e. Koordinasyon

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

İŞL103U Stratejik Yönetim Vize Deneme Sınavı 4

İŞL103U Stratejik Yönetim Vize Deneme Sınavı 4

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL103U Stratejik Yönetim
Ünite -4
Strateji Alternatifleri: Strateji Hiyerarşisinin Oluşturulması

Aşağıdakilerden hangisi işletme stratejisinin boyutlarından değildir?

a. Ürün kalitesi
b. Fiyat politikaları
c. Marka stratejisi
d. Hizmetler
e. Reklam

Cevap : e. Reklam

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde uygulanabilecek stratejilerden değildir?

a. Çekilme stratejisi
b. Tasarruf stratejisi
c. Büyüme stratejisi
d. Farklılaştırma stratejisi
e. Çeşitlendirme stratejisi

Cevap : d. Farklılaştırma stratejisi

Operasyonel (işlevsel) stratejiler, hangi yönetim düzeyinde hazırlanmakta ve uygulanmaktadır?

a. Üst
b. Üst/orta
c. Orta/alt
d. Üst/ alt
e. Alt

Cevap : c. Orta/alt

Aşağıdakilerden hangisi işletme düzeyinde uygulanan stratejilerden değildir?

a. Maliyet liderliği
b. Farklılaştırma
c. Odaklanma
d. Çekilme
e. Karma

Cevap : d. Çekilme

İşletmenin faaliyette bulunduğu mevcut iş alanlarında veya benzer konularda yeni işlere girişmesi durumunda uygulanan strateji aşağıdakilerden hangisidir?

a. İlişkili çeşitlendirme
b. İlişkisiz çeşitlendirme
c. Tasarruf
d. Çekilme
e. Satma

Cevap : a. İlişkili çeşitlendirme

Aşağıdakilerden hangisinde çekilme stratejileri birarada verilmiştir?

a. İlişkili çeşitlendirme – İlişkisiz çeşitlendirme
b. Yatay büyüme – Dikey büyüme
c. Satma – Tasfiye
d. Tasarruf – Çekilme
e. Büyüme – Çeşitlendirme

Cevap : c. Satma – Tasfiye

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel stratejilerden değildir?

a. Üretim
b. Pazarlama
c. Finansman ve Muhasebe
d. Ar-GE
e. Koordinasyon

Cevap : e. Koordinasyon

Çeşitli ülkelerdeki birimlerin faaliyetlerinin tek bir uluslararası merkezle kalmayıp birbirleriyle de ilişkide bulunarak uyguladıkları strateji aşağıdakilerden hangisidir?

a. Küresel strateji
b. Karma strateji
c. Uluslararası strateji
d. Büyüme stratejisi
e. Çeşitlendirme stratejisi

Cevap : b. Karma strateji

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlara giriş şekillerden biri değildir?

a. İhracat
b. Satın alma
c. Franchising
d. Jointventure
e. İthalat

Cevap : e. İthalat

Dış pazarlara girmede endüstriyel ya da ticari uzmanlığın belli bir bedel karşılığında kiralanması ya da satın alınmasını sağlayan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

a. Lisans verme
b. İhracat
c. Jointventure
d. Franchising
e. Satın alma

Cevap : a. Lisans verme

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme
İŞL103U Stratejik Yönetim
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!