Anadolu AöfİŞL105U İşletme İlkeleri

İŞL105U İşletme İlkeleri Ünite 1

İşletme ve İşletmecilik ile İlgili Kavramlar

#1. Aşağıdaki çıkar gruplarından hangisinin belirgin amacı finansal açıdan güçlü müşteri ve zamanında yapılan ödemeleri içerir?

Cevap : D. Kredi verenler

#2. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimin özellikleri veya etkilerinden biri değildir?

Cevap : A. Zanaata verilen değer ve uzmanlaşma artmıştır.

#3. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurlarından biri değildir?

Cevap : B. Marka

#4. İşletmenin en alt kademesinden en üst kademesine kadar olan insan kaynaklarını ifade eden ve işletmenin birbirini tamamlayan ögelerinden biri olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Beşeri unsur

#5. Belirli süreçler veya ticari amaçlar için yapılan araştırmalar neticesinde yeni bilgiler elde etmenin amaçlandığı Ar-Ge çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : B. Uygulamalı araştırma

#6. Gayrişahsilik yani kural ve diğer denetim mekanizmalarının kişilerden bağımsız olması aşağıdaki teorik yaklaşımların hangisinde yer alır?

Cevap : C. Bürokrasi yaklaşımı

#7. Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğun rakiplere sağladığı faydalardan biridir?

Cevap : C. Adil rekabet

#8. Kişilerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçları, başkaları ile bir araya gelerek ve bilgi ve yeteneklerini birleştirerek gerçekleştirmelerini sağlayan bir iş bölümü ve koordinasyon sistemi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Örgüt

#9. I. Çok sayıda küçük firma vardır. II. Firmalar benzer ürünler satar. III. Pazardaki alıcı ve satıcılar; fiyatlar, tedarik kaynakları ve benzerleri hakkında tam bilgiye sahiptir. IV. Yeni bir işletme açmak veya mevcut bir işi sonlandırmak oldukça kolaydır. Yukarıdaki rekabet özelliklerine sahip olan pazar türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : E. Düopol

#10. Tüketicilerin az çaba sarf ederek satın almaya niyetli oldukları, genelde diğer ürünlere göre daha sık satın alınan, göreli olarak daha düşük fiyatlara sahip ürün grubuna ne ad verilir?

Cevap : D. Kolayda mallar

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletme ve İşletmecilik ile İlgili Kavramlar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İşletme ve İşletmecilik ile İlgili Kavramlar

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Ünite -1
İşletme ve İşletmecilik ile İlgili Kavramlar

Kişilerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri amaçları, başkaları ile bir araya gelerek ve bilgi ve yeteneklerini birleştirerek gerçekleştirmelerini sağlayan bir iş bölümü ve koordinasyon sistemi olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. İşletme
B. Rekabet
C. Girişimci
D. Talep
E. Örgüt

Cevap : E. Örgüt

İşletmenin en alt kademesinden en üst kademesine kadar olan insan kaynaklarını ifade eden ve işletmenin birbirini tamamlayan ögelerinden biri olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A. Beşeri unsur
B. Fiziki unsur
C. Motivasyon
D. Kavramsal unsur
E. Sermaye

Cevap : A. Beşeri unsur

Tüketicilerin az çaba sarf ederek satın almaya niyetli oldukları, genelde diğer ürünlere göre daha sık satın alınan, göreli olarak daha düşük fiyatlara sahip ürün grubuna ne ad verilir?

A. Sıradan mallar
B. Beğenmeli mallar
C. Özellikli mallar
D. Kolayda mallar
E. Hizmetler

Cevap : D. Kolayda mallar

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimin özellikleri veya etkilerinden biri değildir?

A. Zanaata verilen değer ve uzmanlaşma artmıştır.
B. İş bölümü zorunluluk olmuştur.
C. Ücret sistemleri ortaya çıkmıştır.
D. Seri üretime olanak sağlayan makineler ile üretim yapılmaya başlanmıştır.
E. Fabrikalardaki yoğun çalışma yönetim ve organizasyon gereksinimini artırmıştır.

Cevap : A. Zanaata verilen değer ve uzmanlaşma artmıştır.

Gayrişahsilik yani kural ve diğer denetim mekanizmalarının kişilerden bağımsız olması aşağıdaki teorik yaklaşımların hangisinde yer alır?

A. Yönetim süreci yaklaşımı
B. Bilimsel yönetim yaklaşımı
C. Bürokrasi yaklaşımı
D. Neoklasik yaklaşım
E. Modern yönetim yaklaşımı

Cevap : C. Bürokrasi yaklaşımı

I. Çok sayıda küçük firma vardır.
II. Firmalar benzer ürünler satar.
III. Pazardaki alıcı ve satıcılar; fiyatlar, tedarik kaynakları ve benzerleri hakkında tam bilgiye sahiptir.
IV. Yeni bir işletme açmak veya mevcut bir işi sonlandırmak oldukça kolaydır.
Yukarıdaki rekabet özelliklerine sahip olan pazar türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tam rekabet
B. Tekel
C. Tekelci rekabet
D. Oligopol
E. Düopol

Cevap : E. Düopol

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğun rakiplere sağladığı faydalardan biridir?

A. İnsan haklarının geliştirilmesi
B. Çalışanların işletme amaçlarını benimsemesi
C. Adil rekabet
D. Müşteri şikayetlerinin dikkate alınması ve çözümlenmesi
E. İstihdam oluşturma

Cevap : C. Adil rekabet

Aşağıdaki çıkar gruplarından hangisinin belirgin amacı finansal açıdan güçlü müşteri ve zamanında yapılan ödemeleri içerir?

A. Çalışanlar
B. Yöneticiler
C. Hisse sahipleri
D. Kredi verenler
E. Yönetim kurulu

Cevap : D. Kredi verenler

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurlarından biri değildir?

A. Ürün
B. Marka
C. Fiyat
D. Tutundurma
E. Dağıtım

Cevap : B. Marka

Belirli süreçler veya ticari amaçlar için yapılan araştırmalar neticesinde yeni bilgiler elde etmenin amaçlandığı Ar-Ge çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Temel araştırma
B. Uygulamalı araştırma
C. Geliştirme
D. Üretim
E. İnovasyon

Cevap : B. Uygulamalı araştırma

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL105U İşletme İlkeleri
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!