Anadolu AöfİŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Final Deneme Sınavı 8

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Final Deneme Sınavı 8

#1. Borsa İstanbul piyasalarında aşağıdakilerden hangisi işlem görmemektedir?

Cevap : E. Petrol ürün kontratları

#2. Borsaların, küçük tasarrufların ekonomiye kazandırılması ve halkın büyük şirketlere ortak olabilmelerini sağlayan mekanizması aşağıdaki işlevlerinden hangisini tanımlamaktadır?

Cevap : C. Sermayeyi Tabana Yaymak

#3. Borsa İstanbul 1986 yılından 2011 yılı sonu na kadar, birincil ve ikincil halka arzlar ve bedelli sermaye artırımı yolu ile Türkiye ekonomisine ne kadar kaynak aktarmıştır?

Cevap : A. 62 milyar ABD Doları

#4. Fonların riski yüksek, getirisi düşük yatırımların finanse edilmesinde kullanılması aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. Ters seçim

#5. Aşağıdaki hisse senedi borsalarından hangisi piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük borsaları arasında sayılamaz?

Cevap : E. Türkiye

#6. Para piyasaları ile sermaye piyasalarının en önemli ayırt edici özelliği hangisidir?

Cevap : A. Para piyasalarında vade bir yıldan kısadır

#7. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir piyasada geçerli değildir?

Cevap : B. Az sayıda satıcı vardır

#8. Aşağıdakilerden hangisi finansal bilgi değildir?

Cevap : D. Özel durum açıklaması

#9. Ülkemizde kamuyu aydınlatma ile ilgili düzenlemeler hangi kanunda yapılmıştır?

Cevap : D. Sermaye Piyasası Kanunu

#10. Japonya’da satılan yabancı tahvillere ne ad verilir?

Cevap : C. Samurai

#11. Bir finansal sistemde en fazla fon talep eden birim aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : A. İşletmeler

#12. Piyasaların son 10-20 yılda giderek daha uluslararası bir nitelik kazanmasına aşağıdakilerden hangisi katkı sağladığı iddia edilemez?

Cevap : C. NATO’nun genişlemesi

#13. Aşağıdakilerden hangisi kamuyu aydınlatmakla sorumlu değildir?

Cevap : A. Yatırımcılar

#14. Aşağıdaki finansal merkezlerden hangisinde bankalar birbiri arasında LIBOR denilen oranla borçlanırlar?

Cevap : B. Londra

#15. Nominal faiz oranı % 18 olduğuna göre beklenen enflasyonun % 12 olması durumunda beklenen reel getiri ne kadar olacaktır?

Cevap : D. %5.36

#16. Bir işletmenin kararlarından, politikalarından ve faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen ya da bunları etkileyen kişi ve gruplara ne ad verilir?

Cevap : C. Paydaş

#17. Halka açık bir ortaklık hakkında çeşitli vasıtalarla elde edilmiş bir bilgiyi, borsada hisse senetleri fiyatlarını etkilemek amacıyla kamuoyuna açıklanmadan önce kullanma veya kullandırma işlemine ne ad verilir?

Cevap : E. İçeriden öğrenenlerin ticareti

#18. Aşağıdakilerden hangisi borsaların ekonomiye sağladığı yararlar ile temel işlevleri arasında yer almamaktadır?

Cevap : E. İtibar Yönetimi

#19. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul bünyesindeki Borçlanma Araçları Piyasası pazarlarından biri değildir?

Cevap : B. Kesin Alım-Satım Pazarı

#20. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki organize piyasalardan değildir?

Cevap : B. Bankalararası Döviz Piyasası

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Final Deneme Sınavı 8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Final Deneme Sınavı 8

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Ünite -8
Ulusararası Para ve Sermaye Piyasaları

Piyasaların son 10-20 yılda giderek daha uluslararası bir nitelik kazanmasına aşağıdakilerden hangisi katkı sağladığı iddia edilemez?

A. Teknolojik gelişmeler
B. Finansal serbestleşme
C. NATO’nun genişlemesi
D. Yatırımcıların kurumsallaşması
E. Avrupa ortak para biriminin işlem maliyetlerini düşürmesi

Cevap : C. NATO’nun genişlemesi

Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri kapsayan ülkeler grubuna ne ad verilir?

A. G7
B. G20
C. BRIC
D. NATO
E. OPEC

Cevap : E. OPEC

Para piyasaları ile sermaye piyasalarının en önemli ayırt edici özelliği hangisidir?

A. Para piyasalarında vade bir yıldan kısadır
B. Para piyasaları daha likit ve derindir
C. Para piyasaları offshore merkezlerde bulunur
D. Para piyasaları uluslararası piyasalardır
E. Para piyasaları merkez bankalarının kontrölünde işler

Cevap : A. Para piyasalarında vade bir yıldan kısadır

Avrupa ortak para birimi Avro’ya dahil olmayıp kendi milli para birimini devam ettiren Avrupa Birliği üyesi ülke hangisidir?

A. Almanya
B. Fransa
C. İngiltere
D. İtalya
E. Belçika

Cevap : B. Fransa

Aşağıdaki finansal merkezlerden hangisinde bankalar birbiri arasında LIBOR denilen oranla borçlanırlar?

A. New York
B. Londra
C. Zürih
D. Tokyo
E. Hong Kong

Cevap : B. Londra

A.B.D. dışında bankalarda tutulan dolar hesaplara ne ad verilir?

A. Asyadolar
B. Riodolar
C. Eurodolar
D. Avro
E. Parite

Cevap : C. Eurodolar

Japonya’da satılan yabancı tahvillere ne ad verilir?

A. Yankee
B. Bulldog
C. Samurai
D. Matador
E. Rembrandt

Cevap : C. Samurai

Aşağdakilerden hangisi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından biri değildir?

A. OPEC
B. S&P
C. Moody’s
D. Fitch
E. JCR

Cevap : A. OPEC

Aşağıdaki hisse senedi borsalarından hangisi piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük borsaları arasında sayılamaz?

A. A.B.D.
B. Çin
C. Japonya
D. İngiltere
E. Türkiye

Cevap : E. Türkiye

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Dünya Ekonomik Forum’un Finansal Gelişim Raporuna göre 2012’de dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinden biri değildir?

A. A.B.D.
B. İngiltere
C. Avustralya
D. Rusya
E. Japonya

Cevap : D. Rusya

Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi
İŞL403U Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
Öğrenci Dostu
Öğrenme Yönetim Sistemi – LOLONOLO

Editor

Editör

error: Content is protected !!